5.0-10848 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Make --batch run Dolphin headless (PR #8308 from CookiePLMonster)
5.0-10845 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Make alert messages application modal and not window modal (PR #8280 from CookiePLMonster)
5.0-10843 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες WinUpdater: Properly initialize COM on window thread (PR #8322 from CookiePLMonster)
5.0-10841 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Fix "Muted%" OSD message when muting sounds via a hotkey (PR #8317 from CookiePLMonster)
5.0-10839 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Conformance fixes (PR #8315 from CookiePLMonster)
5.0-10836 πριν από 3 μήνες, 4 εβδομάδες NetPlay: Show a message in chat when a player joins or leaves (PR #8275 from bdr99)
5.0-10833 πριν από 4 μήνες Fix TitleDatabase (PR #8307 from JosJuice)
5.0-10831 πριν από 4 μήνες Update WiiWare INIs (PR #8301 from Miksel12)
5.0-10829 πριν από 4 μήνες VolumeVerifier: Show underdump warnings for WBFS/CISO too (PR #8204 from JosJuice)
5.0-10827 πριν από 4 μήνες Added (held) key for relative input (PR #8172 from nokturnusmf)
5.0-10825 πριν από 4 μήνες Core/Core: Use fmt where applicable (PR #8226 from lioncash)
5.0-10823 πριν από 4 μήνες DolphinQt/Config/ARCodeWidget: Avoid unnecessary disk operations (PR #8277 from lioncash)
5.0-10814 πριν από 4 μήνες StringUtil: Use std::string_view more (PR #8233 from JosJuice)
5.0-10811 πριν από 4 μήνες TitleDatabase: Don't crash on unknown language (PR #8223 from JosJuice)
5.0-10809 πριν από 4 μήνες Add more cheat codes for Mario Golf: Toadstool Tour (PR #8260 from chungy)
5.0-10807 πριν από 4 μήνες UICommon/NetPlayIndex: Minor interface cleanup (PR #8290 from lioncash)
5.0-10800 πριν από 4 μήνες WinUpdater: Properly hide window on startup as intended (PR #8298 from CookiePLMonster)
5.0-10797 πριν από 4 μήνες VolumeVerifier: Allocate QProgressDialog on stack (PR #8306 from JosJuice)
5.0-10795 πριν από 4 μήνες Fix problems with running VolumeVerifier on very small disc images (PR #8303 from JosJuice)
5.0-10793 πριν από 4 μήνες VolumeVerifier: Performance improvements (PR #8299 from JosJuice)