5.0-11050 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Qt/GCMemcardManager: Fix incorrect placeholder frame timing. (PR #8423 from AdmiralCurtiss)
5.0-11048 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα ActionReplay: Make use of fmt where applicable (PR #8326 from lioncash)
5.0-11046 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα StringUtil: Require TryParse of float types to use the entire string. (PR #8415 from jordan-woyak)
5.0-11044 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Windows: Make builds more reproducible (PR #8411 from spycrab)
5.0-11042 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Core/HW: Fix some explicitly defaulted but implicitly deleted warnings. (PR #8412 from jordan-woyak)
5.0-11040 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt: Mark ubershader setting names as translatable (PR #8414 from JosJuice)
5.0-11038 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Qt/GCMemcardManager: Fix icon animations displaying incorrectly. (PR #8304 from AdmiralCurtiss)
5.0-11035 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Expression parser improvements (PR #7663 from jordan-woyak)
5.0-10996 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Qt: Move CPU Emulation Engine options to the Advanced tab (PR #8408 from ethteck)
5.0-10993 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες NetPlay: Allow Wii Remote buffer size to decrease (PR #8403 from jordan-woyak)
5.0-10991 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες CMake: Enable SDL by default on macOS. (PR #8406 from jordan-woyak)
5.0-10989 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες WiimoteEmu: Tilt fixes. (PR #8390 from jordan-woyak)
5.0-10985 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Qt/AboutDialog: Clean up code a bit (PR #8402 from spycrab)
5.0-10983 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες RegisterWidget: Fix view in code/memory (PR #8387 from sepalani)
5.0-10981 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Android Studio 3.5.1 Updates (PR #8381 from Ebola16)
5.0-10979 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες ControllerEmu: Clamp results of trigger/slider states to prevent integer overflow later on. (PR #8407 from jordan-woyak)
5.0-10977 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες SignatureDB: Add missing selectors (PR #8400 from sepalani)
5.0-10975 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Qt/Debugger/CodeWidget: Allow pressing 'enter' in address search box. (PR #8405 from AdmiralCurtiss)
5.0-10973 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Add /Source/Android/app/.cxx/ to .gitignore (PR #8404 from JosJuice)
5.0-10971 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Improvements to WorkQueueThread (PR #8395 from CookiePLMonster)