5.0-11319 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Translation resources sync with Transifex
5.0-11318 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Disable full MMU by default and add it to global config GUI (PR #8348 from JosJuice)
5.0-11316 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα D3DCommon: Cleanups and resource leak fix (PR #8465 from CookiePLMonster)
5.0-11313 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Fixed #11874 (leading 0s ignored by debugger) (PR #8479 from nokturnusmf)
5.0-11311 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Fix crash on enabling GC adapter (PR #8491 from JosJuice)
5.0-11309 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Native motion controls (PR #8439 from JosJuice)
5.0-11301 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Add audio volume setting (PR #8493 from JosJuice)
5.0-11299 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Fix displaying checkbox settings with no description (PR #8494 from JosJuice)
5.0-11297 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα DSPLLE: Put DSP thread in idle state when it's paused (PR #8332 from CookiePLMonster)
5.0-11294 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα VolumeWii: Check SupportsReadWiiDecrypted before m_encrypted (PR #8496 from JosJuice)
5.0-11292 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα VolumeVerifier: Detect broken Super Paper Mario (PR #8499 from JosJuice)
5.0-11290 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt: Remove "Experimental" from "Export Wii Save" (PR #8500 from JosJuice)
5.0-11288 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Bring back and update the game details dialog (PR #8188 from JosJuice)
5.0-11274 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες 2 minor dumping fixes (PR #8490 from vadosnaprimer)
5.0-11271 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες Do not yield to UI from PauseAndLock (PR #8320 from CookiePLMonster)
5.0-11268 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες UICommon: Make use of fmt where applicable (PR #8489 from lioncash)
5.0-11266 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες InputCommon/DualShockUDPClient: Minor cleanup (PR #8486 from lioncash)
5.0-11259 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες Simplify wstring to QString conversion (PR #8488 from tinyredpanda)
5.0-11256 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες Moves AlertDialogs imports to AndroidX and fix tabs background color (PR #8482 from rafaeltoledo)
5.0-11254 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες InputCommon/IMU*: Remove unnecessary includes (PR #8485 from lioncash)