5.0-9804 πριν από 2 μήνες Remove invalid IPL hashes (NTSC-U and NTSC-J use same IPL) (PR #7928 from JosJuice)
5.0-9802 πριν από 2 μήνες FramebufferManager: Only clear tile array when valid (PR #7926 from stenzek)
5.0-9800 πριν από 2 μήνες Add imgui-based Netplay Chat (PR #7903 from spycrab)
5.0-9795 πριν από 2 μήνες InputCommon/OSX: Refactor IOKit controller interface (PR #7918 from spycrab)
5.0-9793 πριν από 2 μήνες DiscExtractor: Fix extracting certificate chain and H3 hashes (PR #7919 from JosJuice)
5.0-9791 πριν από 2 μήνες DolphinQt/InputCommon: Fix a few memory leaks. (PR #7906 from jordan-woyak)
5.0-9789 πριν από 2 μήνες TextureCacheBase: Fix infinite loop in DoPartialTextureUpdates (PR #7914 from stenzek)
5.0-9787 πριν από 2 μήνες DolphinQt: Make Ctrl+F show the game list search and escape close it. (PR #7907 from jordan-woyak)
5.0-9785 πριν από 2 μήνες MacUpdater: Fix updater not closing after update is completed (PR #7916 from spycrab)
5.0-9783 πριν από 2 μήνες Qt/AudioPane: Fix volume box not keeping consistent width (PR #7917 from spycrab)
5.0-9781 πριν από 2 μήνες Qt/Mapping: Use QGridLayout in a few more places (PR #7901 from spycrab)
5.0-9779 πριν από 2 μήνες ControllerInterface: Unbreak DirectInput POV Hats having bad values on init. (PR #7913 from jordan-woyak)
5.0-9777 πριν από 2 μήνες, 1 βδομάδα Disable Defer EFB Copies to RAM for Majora's Mask (VC) (PR #7912 from master0fdisaster)
5.0-9775 πριν από 2 μήνες, 1 βδομάδα Added DPL2 decoder to XAudio2 and XAudio2_7 backends. (PR #6171 from LAGonauta)
5.0-9772 πριν από 2 μήνες, 1 βδομάδα Qt/MD5Dialog: Make dialog modal (PR #7902 from spycrab)
5.0-9770 πριν από 2 μήνες, 1 βδομάδα Qt/NetPlayDialog: Prevent players from sending empty chat messages (PR #7898 from spycrab)
5.0-9768 πριν από 2 μήνες, 1 βδομάδα Qt/GeneralPane: Align "Auto Update" on macOS (PR #7900 from spycrab)
5.0-9766 πριν από 2 μήνες, 1 βδομάδα Qt/NetPlayDialog: Don't bold the player table headers (PR #7899 from spycrab)
5.0-9764 πριν από 2 μήνες, 1 βδομάδα Qt/PadMappingDialog: Improve layout (PR #7897 from spycrab)
5.0-9762 πριν από 2 μήνες, 1 βδομάδα Translation resources sync with Transifex