5.0-14795 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες Jit: Use accurate negation order for FMA instructions (PR #9973 from JosJuice)
5.0-14792 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες JitArm64: Implement mtfsfx (PR #9977 from JosJuice)
5.0-14790 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες Translation resources sync with Transifex
5.0-14789 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες DSPDisassembler: Fix LSR/ASR formatting (PR #9980 from Pokechu22)
5.0-14787 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες GameINI: Enable Medium Tex Cache for Generator Rex (PR #9979 from JMC47)
5.0-14785 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες Jit: Use ibat_table for dcbf/dcbi/dcbst address check (PR #9978 from JosJuice)
5.0-14783 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες msbuild: reduce number of cl batches for mgba (PR #9931 from shuffle2)
5.0-14781 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες Recompile shaders when 'Enable API Validation Layers' is toggled (PR #9972 from Pokechu22)
5.0-14776 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες JitArm64: Implement mtfsfix (PR #9974 from JosJuice)
5.0-14774 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες DSPHLE: include compressor state in save states (PR #9976 from Tilka)
5.0-14772 πριν από 2 μήνες, 4 εβδομάδες Qt: Un-maximize GBA widget before resizing it (PR #9934 from Pokechu22)
5.0-14770 πριν από 2 μήνες, 4 εβδομάδες Readme: Copy the submodule note to non-Windows sections (PR #9939 from JosJuice)
5.0-14768 πριν από 2 μήνες, 4 εβδομάδες Jit: Perform BAT lookup in dcbf/dcbi/dcbst (PR #9957 from JosJuice)
5.0-14764 πριν από 2 μήνες, 4 εβδομάδες DSPHLE: add support for dynamic range compression (PR #9968 from Tilka)
5.0-14762 πριν από 3 μήνες JitArm64: Implement mtfsb1x (PR #9960 from JosJuice)
5.0-14760 πριν από 3 μήνες Jit64: Fix fmaddXX with accurate NaNs (PR #9970 from JosJuice)
5.0-14758 πριν από 3 μήνες Remove note about anisotropic filtering requiring edge LOD (PR #9967 from Pokechu22)
5.0-14756 πριν από 3 μήνες DSPHLE: fix problems with older ucodes (PR #9954 from Tilka)
5.0-14753 πριν από 3 μήνες GameINI: Add FFCC Connectivity patch to all regions (PR #9966 from JMC47)
5.0-14751 πριν από 3 μήνες GameINI: Add Safe Texture Cache to Inazuma Eleven GO: Strikers 2013 (PR #9969 from JMC47)