5.0-13663 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα IOS: Remove unnecessary and unused PrepareForState (PR #9507 from leoetlino)
5.0-13661 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα CodeViewWidget: Add WithDetailedUpdate to update CodeWidget (PR #9512 from sepalani)
5.0-13659 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Arm64Emitter: Improve MOVI2R (PR #9412 from JosJuice)
5.0-13653 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα NetworkWidget: Add hostname to SSL table (PR #9509 from sepalani)
5.0-13651 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα IOS: Clean up the way IPC replies are constructed (PR #9508 from leoetlino)
5.0-13648 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα PCAP: Improve TCP session logging (PR #9500 from sepalani)
5.0-13646 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Software: Always divide the texture coordinates by q. (PR #9333 from Pokechu22)
5.0-13644 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα IOS: Simplify unnecessarily qualified names (PR #9506 from leoetlino)
5.0-13642 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Adjust logic for DOL/ELF long press (PR #9502 from JosJuice)
5.0-13639 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα IOS: Use less ambiguous names for classes (PR #9504 from leoetlino)
5.0-13637 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα hidapi: Use LIBUSB_LIBRARIES to link to libusb (PR #9501 from leoetlino)
5.0-13635 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Restore BitField Natvis (PR #9505 from Pokechu22)
5.0-13633 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα InputCommon: fix potential dynamic input texture crash and an optimization (PR #9488 from iwubcode)
5.0-13630 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Rename docs/WIA.md to docs/WiaAndRvz.md (PR #9503 from JosJuice)
5.0-13628 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα GameINI: Enable EFB access from CPU for Ultimate I Spy (PR #9482 from AwesomeMarioFan)
5.0-13626 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Config: Fix expression window scroll wheel spam (PR #9490 from Dentomologist)
5.0-13624 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα SSL: Workaround to remove SNI from ClientHello (PR #9408 from sepalani)
5.0-13622 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Software: Remove normalization special case (PR #9424 from Pokechu22)
5.0-13620 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα PCAP logging with fake TCP/UDP packet (PR #6075 from sepalani)
5.0-13618 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Working Game IDs for Elf/Dol files (PR #9461 from cbartondock)