Δοκιμαστικές εκδόσεις

Development versions are released every time a developer makes a change to Dolphin, several times every day! Using development versions enables you to use the latest and greatest improvements to the project. They are however less tested than stable versions of the emulator.

The development versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2017 to be installed.

5.0-8915 πριν από 2 μέρες, 9 ώρες Update the Windows SDK version in the Readme file (PR #7507 from JosJuice)
5.0-8913 πριν από 3 μέρες Update to Visual Studio's default Windows SDK (PR #7506 from Tilka)
5.0-8911 πριν από 3 μέρες, 3 ώρες DiscIO: Restore the Korean case in CountryCodeToCountry (PR #7505 from JosJuice)
5.0-8909 πριν από 1 βδομάδα BTReal: Correct comparison of integers of different signs (PR #7503 from MerryMage)
5.0-8907 πριν από 1 βδομάδα Improve the "functions signature" string (PR #7502 from JosJuice)
5.0-8905 πριν από 1 βδομάδα, 1 μέρα Qt/GameList: Cancel ISO compression when the user cancels the save dialog (PR #7498 from Z1ni)
5.0-8903 πριν από 1 βδομάδα, 1 μέρα ShaderCache: Don't create or load shader cache with Null backend (PR #7496 from stenzek)
5.0-8900 πριν από 1 βδομάδα, 1 μέρα Stitch together overlapping XFB regions in order of XFB copy creation. (PR #7412 from AdmiralCurtiss)
5.0-8898 πριν από 1 βδομάδα, 1 μέρα Fix BT passthrough by sending larger packets (PR #7216 from leoetlino)
5.0-8896 πριν από 1 βδομάδα, 1 μέρα Quick GameINI update for Sonic Heroes (PR #7484 from Rukario)

Προβολή παλαιότερων εκδόσεων »

Σταθερές εκδόσεις

Οι σταθερές εκδόσεις κυκλοφορούν μετά από πολλές δοκιμές για να διασφαλιστεί η ταχύτητα και η σταθερότητα της εξομοίωσης. Παρόλα αυτά, καθότι γίνονται διαθέσιμες πιο σπάνια, μπορεί να έχουν ξεπεραστεί και να υπολείπονται ορισμένα νέα χαρακτηριστικά.
Dolphin 5.0 πριν από 2 χρόνια, 4 μήνες
Dolphin 4.0.2 πριν από 4 χρόνια, 10 μήνες
Dolphin 4.0.1 πριν από 5 χρόνια
Dolphin 4.0 πριν από 5 χρόνια, 1 μήνας
Dolphin 3.5 πριν από 5 χρόνια, 10 μήνες
Dolphin 3.0 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Χρήστες από άλλες διανομές του Linux μπορούν να κοιτάξουν εδώ για να κάνουν compile το Dolphin: Building Dolphin on Linux

Πηγαίος κώδικας

Η τελευταία έκδοση του πηγαίου κώδικα του Dolphin μπορεί να κατεβεί από το project Git repository.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στην τρέχουσα έκδοση του πηγαίου κώδικα.

Υποβολή σφαλμάτων

Για υποβολή σφαλμάτων παρακαλώ πηγαίνετε στον the issue tracker. Πριν να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά σφάλματος, βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη δοκιμαστική έκδοση και έχετε ψάξει τα υπάρχοντα σφάλματα.