Δοκιμαστικές εκδόσεις

Development versions are released every time a developer makes a change to Dolphin, several times every day! Using development versions enables you to use the latest and greatest improvements to the project. They are however less tested than stable versions of the emulator.

The development versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2017 to be installed.

5.0-9209 πριν από 1 μέρα, 4 ώρες Translation resources sync with Transifex
5.0-9208 πριν από 4 μέρες, 20 ώρες GameSettings: Immediate XFB off for MGS Special Disc (PR #7611 from Tilka)
5.0-9206 πριν από 6 μέρες, 5 ώρες Android Studio 3.2.1 recommended updates (PR #7436 from Ebola16)
5.0-9204 πριν από 6 μέρες, 6 ώρες Add nested docking to increase layout choices while debugging. (PR #7594 from TryTwo)
5.0-9202 πριν από 1 βδομάδα Use HTTPS urls when updating from GameTDB (PR #7609 from stevoisiak)
5.0-9200 πριν από 1 βδομάδα Use HTTPS for URLs in Readme & GameSettings INI (PR #7608 from stevoisiak)
5.0-9198 πριν από 1 βδομάδα Replace dead 'oreillynet' url with Wayback Machine archive (PR #7607 from stevoisiak)
5.0-9196 πριν από 1 βδομάδα Present an error message when failing to open a file that should exist. (PR #7603 from jordan-woyak)
5.0-9194 πριν από 1 βδομάδα VideoBackends: Share GX vertex/index/uniform buffers with utility draws (PR #7592 from stenzek)
5.0-9186 πριν από 1 βδομάδα, 1 μέρα Vulkan: fx index buffer reserve size (PR #7604 from weihuoya)

Προβολή παλαιότερων εκδόσεων »

Σταθερές εκδόσεις

Οι σταθερές εκδόσεις κυκλοφορούν μετά από πολλές δοκιμές για να διασφαλιστεί η ταχύτητα και η σταθερότητα της εξομοίωσης. Παρόλα αυτά, καθότι γίνονται διαθέσιμες πιο σπάνια, μπορεί να έχουν ξεπεραστεί και να υπολείπονται ορισμένα νέα χαρακτηριστικά.
Dolphin 5.0 πριν από 2 χρόνια, 5 μήνες
Dolphin 4.0.2 πριν από 5 χρόνια
Dolphin 4.0.1 πριν από 5 χρόνια, 1 μήνας
Dolphin 4.0 πριν από 5 χρόνια, 2 μήνες
Dolphin 3.5 πριν από 5 χρόνια, 11 μήνες
Dolphin 3.0 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Χρήστες από άλλες διανομές του Linux μπορούν να κοιτάξουν εδώ για να κάνουν compile το Dolphin: Building Dolphin on Linux

Πηγαίος κώδικας

Η τελευταία έκδοση του πηγαίου κώδικα του Dolphin μπορεί να κατεβεί από το project Git repository.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στην τρέχουσα έκδοση του πηγαίου κώδικα.

Υποβολή σφαλμάτων

Για υποβολή σφαλμάτων παρακαλώ πηγαίνετε στον the issue tracker. Πριν να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά σφάλματος, βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη δοκιμαστική έκδοση και έχετε ψάξει τα υπάρχοντα σφάλματα.