Δοκιμαστικές εκδόσεις

Development versions are released every time a developer makes a change to Dolphin, several times every day! Using development versions enables you to use the latest and greatest improvements to the project. They are however less tested than stable versions of the emulator.

The development versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2017 to be installed.

5.0-10971 10 ώρες πρίν Improvements to WorkQueueThread (PR #8395 from CookiePLMonster)
5.0-10969 15 ώρες πρίν Externals/Qt: Update to 5.13.1 (PR #8401 from spycrab)
5.0-10967 πριν από 3 μέρες, 16 ώρες WiimoteEmu: Fix an outdated comment. (PR #8398 from jordan-woyak)
5.0-10965 πριν από 4 μέρες, 15 ώρες Fix FifoCI (PR #8397 from stenzek)
5.0-10962 πριν από 4 μέρες, 23 ώρες FixedSizeQueue: Work around GCC generating large amounts of debug info (PR #8386 from stenzek)
5.0-10960 πριν από 1 βδομάδα Externals: Update Vulkan headers to 1.1.121.2 (PR #8371 from stenzek)
5.0-10958 πριν από 1 βδομάδα DolphinQt: When audio backend is invalid, show nothing in dropdown (PR #8392 from JosJuice)
5.0-10956 πριν από 1 βδομάδα HLE: Fix patching functions with the same name (PR #8370 from sepalani)
5.0-10954 πριν από 1 βδομάδα Use valid IR calibration data (PR #8292 from Pokechu22)
5.0-10952 πριν από 1 βδομάδα Add a git blame.ignoreRevsFile file (PR #8369 from JosJuice)

Προβολή παλαιότερων εκδόσεων »

Σταθερές εκδόσεις

Οι σταθερές εκδόσεις κυκλοφορούν μετά από πολλές δοκιμές για να διασφαλιστεί η ταχύτητα και η σταθερότητα της εξομοίωσης. Παρόλα αυτά, καθότι γίνονται διαθέσιμες πιο σπάνια, μπορεί να έχουν ξεπεραστεί και να υπολείπονται ορισμένα νέα χαρακτηριστικά.
Dolphin 5.0 πριν από 3 χρόνια, 3 μήνες
Dolphin 4.0.2 πριν από 5 χρόνια, 10 μήνες
Dolphin 4.0.1 πριν από 5 χρόνια, 11 μήνες
Dolphin 4.0 πριν από 6 χρόνια
Dolphin 3.5 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες
Dolphin 3.0 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Χρήστες από άλλες διανομές του Linux μπορούν να κοιτάξουν εδώ για να κάνουν compile το Dolphin: Building Dolphin on Linux

Πηγαίος κώδικας

Η τελευταία έκδοση του πηγαίου κώδικα του Dolphin μπορεί να κατεβεί από το project Git repository.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στην τρέχουσα έκδοση του πηγαίου κώδικα.

Υποβολή σφαλμάτων

Για υποβολή σφαλμάτων παρακαλώ πηγαίνετε στον the issue tracker. Πριν να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά σφάλματος, βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη δοκιμαστική έκδοση και έχετε ψάξει τα υπάρχοντα σφάλματα.