Δοκιμαστικές εκδόσεις

Development versions are released every time a developer makes a change to Dolphin, several times every day! Using development versions enables you to use the latest and greatest improvements to the project. They are however less tested than stable versions of the emulator.

The development versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2017 to be installed.

5.0-8468 4 ώρες πρίν Qt/CheatsManager: Fix segfault in GenerateARCode (PR #7280 from Techjar)
5.0-8466 πριν από 1 μέρα, 14 ώρες fix compilation w/o Discord Rich Presence (PR #7277 from cremno)
5.0-8464 πριν από 1 μέρα, 21 ώρες Qt/GeneralPane: Disable Rich Presence checkbox while emulation is run… (PR #7266 from spycrab)
5.0-8462 πριν από 1 μέρα, 22 ώρες Disable JITFollowBranch for Need For Speed:MW (PR #7270 from JMC47)
5.0-8460 πριν από 1 μέρα, 22 ώρες Fix deprecation warnings with recent FFmpeg versions (PR #7264 from ligfx)
5.0-8457 πριν από 2 μέρες, 6 ώρες Remove settings that only were used by DolphinWX (PR #7271 from JosJuice)
5.0-8455 πριν από 2 μέρες, 7 ώρες Core/ConfigManager: Don't set JITFollowBranch (PR #7254 from Techjar)
5.0-8453 πριν από 4 μέρες, 4 ώρες NetPlayClient: Make global NetSettings instance part of the NetPlayClient class (PR #7237 from lioncash)
5.0-8451 πριν από 4 μέρες, 5 ώρες Qt/LogWidget: Fix messages not being escaped properly (PR #7265 from spycrab)
5.0-8449 πριν από 5 μέρες, 4 ώρες docs: Update the GameCube DSP User's Manual (PR #6641 from BhaaLseN)

Προβολή παλαιότερων εκδόσεων »

Σταθερές εκδόσεις

Οι σταθερές εκδόσεις κυκλοφορούν μετά από πολλές δοκιμές για να διασφαλιστεί η ταχύτητα και η σταθερότητα της εξομοίωσης. Παρόλα αυτά, καθότι γίνονται διαθέσιμες πιο σπάνια, μπορεί να έχουν ξεπεραστεί και να υπολείπονται ορισμένα νέα χαρακτηριστικά.
Dolphin 5.0 πριν από 2 χρόνια
Dolphin 4.0.2 πριν από 4 χρόνια, 7 μήνες
Dolphin 4.0.1 πριν από 4 χρόνια, 9 μήνες
Dolphin 4.0 πριν από 4 χρόνια, 10 μήνες
Dolphin 3.5 πριν από 5 χρόνια, 6 μήνες
Dolphin 3.0 πριν από 7 χρόνια

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Χρήστες από άλλες διανομές του Linux μπορούν να κοιτάξουν εδώ για να κάνουν compile το Dolphin: Building Dolphin on Linux

Πηγαίος κώδικας

Η τελευταία έκδοση του πηγαίου κώδικα του Dolphin μπορεί να κατεβεί από το project Git repository.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στην τρέχουσα έκδοση του πηγαίου κώδικα.

Υποβολή σφαλμάτων

Για υποβολή σφαλμάτων παρακαλώ πηγαίνετε στον the issue tracker. Πριν να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά σφάλματος, βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη δοκιμαστική έκδοση και έχετε ψάξει τα υπάρχοντα σφάλματα.