Δοκιμαστικές εκδόσεις

Development versions are released every time a developer makes a change to Dolphin, several times every day! Using development versions enables you to use the latest and greatest improvements to the project. They are however less tested than stable versions of the emulator.

The development versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2017 to be installed.

5.0-7082 πριν από 1 μέρα, 11 ώρες Translation resources sync with Transifex
5.0-7081 πριν από 1 μέρα, 21 ώρες Common: Move BitSet into the Common namespace (PR #6691 from lioncash)
5.0-7077 πριν από 2 μέρες, 5 ώρες GameINI: Force safe texture cache for SimCity Creator (PR #6680 from AwesomeMarioFan)
5.0-7075 πριν από 2 μέρες, 14 ώρες Qt/Settings: Emit EmulationStateChanged from the UI thread (PR #6684 from spycrab)
5.0-7073 πριν από 2 μέρες, 17 ώρες Qt/RenderWidget: Fix the render widget showing up when it shouldn't (PR #6685 from spycrab)
5.0-7071 πριν από 2 μέρες, 18 ώρες Qt: RenderWidget fixes (PR #6678 from spycrab)
5.0-7067 πριν από 2 μέρες, 21 ώρες Qt: Minor fixes (PR #6682 from spycrab)
5.0-7064 πριν από 2 μέρες, 22 ώρες Qt/log change the notice log color to lime (PR #6683 from aldelaro5)
5.0-7062 πριν από 3 μέρες, 11 ώρες [RFC] Qt/Wx: Turn Qt into the default interface (PR #6331 from spycrab)
5.0-7060 πριν από 3 μέρες, 13 ώρες Qt: Add "Search subdirectories" checkbox (PR #6675 from spycrab)

Προβολή παλαιότερων εκδόσεων »

Σταθερές εκδόσεις

Οι σταθερές εκδόσεις κυκλοφορούν μετά από πολλές δοκιμές για να διασφαλιστεί η ταχύτητα και η σταθερότητα της εξομοίωσης. Παρόλα αυτά, καθότι γίνονται διαθέσιμες πιο σπάνια, μπορεί να έχουν ξεπεραστεί και να υπολείπονται ορισμένα νέα χαρακτηριστικά.
Dolphin 5.0 πριν από 1 χρόνος, 10 μήνες
Dolphin 4.0.2 πριν από 4 χρόνια, 4 μήνες
Dolphin 4.0.1 πριν από 4 χρόνια, 6 μήνες
Dolphin 4.0 πριν από 4 χρόνια, 7 μήνες
Dolphin 3.5 πριν από 5 χρόνια, 4 μήνες
Dolphin 3.0 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Χρήστες από άλλες διανομές του Linux μπορούν να κοιτάξουν εδώ για να κάνουν compile το Dolphin: Building Dolphin on Linux

Πηγαίος κώδικας

Η τελευταία έκδοση του πηγαίου κώδικα του Dolphin μπορεί να κατεβεί από το project Git repository.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στην τρέχουσα έκδοση του πηγαίου κώδικα.

Υποβολή σφαλμάτων

Για υποβολή σφαλμάτων παρακαλώ πηγαίνετε στον the issue tracker. Πριν να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά σφάλματος, βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη δοκιμαστική έκδοση και έχετε ψάξει τα υπάρχοντα σφάλματα.