5.0-13482 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα gradle.properties: Remove duplicate property keys (PR #9444 from Simonx22)
5.0-13480 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Jit_Integer: Use SHLX, SHRX, SARX (PR #9385 from MerryMage)
5.0-13477 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Jit64: subfx optimizations (PR #9425 from Sintendo)
5.0-13471 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Contributing.md: Code comment for do-while sample (PR #9442 from Stevoisiak)
5.0-13469 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Use GX_CMD_UNKNOWN_METRICS instead of magic number 0x44 (PR #9437 from Pokechu22)
5.0-13467 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες BitUtils: cleanup constexpr usage for msvc clz (PR #9435 from shuffle2)
5.0-13465 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες BitUtils: loosen clz to inline on msvc/arm64 (PR #9433 from shuffle2)
5.0-13463 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Jit64: Fix FinalizeCarryOverflow XER[OV/SO] (PR #9429 from Sintendo)
5.0-13461 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες msbuild: enable USE_GDBSTUB (PR #9431 from shuffle2)
5.0-13459 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Bump msvc version check and revert a msvc workaround (PR #9430 from shuffle2)
5.0-13456 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες BitUtils: initialize variables (PR #9432 from shuffle2)
5.0-13454 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Android: Use old folder picker on Android TV (PR #9428 from JosJuice)
5.0-13452 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Patches for Resident Evil 2/3 audio issues (PR #9308 from smurf3tte)
5.0-13449 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Rename "Use Fullscreen" setting to "Start in Fullscreen" (PR #9405 from Filoppi)
5.0-13447 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες IOS: WD and NCD fixes (PR #9300 from leoetlino)
5.0-13442 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Rehabilitate Haiku support. (PR #9323 from waddlesplash)
5.0-13440 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Make WiiSave::Import() behave closer to the Wii System Menu's SD Card save copying. (PR #9409 from AdmiralCurtiss)
5.0-13434 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Fix typos and code coding conventions (PR #9404 from Filoppi)
5.0-13430 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Fix DualShockUDP not adding/removing devices correctly (PR #9418 from Filoppi)
5.0-13428 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Externals: Link against required libraries (PR #9420 from MerryMage)