5.0-12462 πριν από 1 μήνας, 4 εβδομάδες Update Windows build to use Qt 5.15.0. (PR #9046 from AdmiralCurtiss)
5.0-12460 πριν από 2 μήνες Translation resources sync with Transifex
5.0-12459 πριν από 2 μήνες Android: Fix defaults for WiimoteContinuousScanning/EnableSpeaker (PR #9024 from JosJuice)
5.0-12457 πριν από 2 μήνες Android: Take RTL layout into account for menu animations (PR #9034 from JosJuice)
5.0-12455 πριν από 2 μήνες Fix some more GCC warnings (PR #8995 from Tilka)
5.0-12452 πριν από 2 μήνες IOS/USB: fix potential race condition (PR #9020 from Tilka)
5.0-12449 πριν από 2 μήνες vs/msbuild: fix the build generating log files in source dirs (PR #9029 from shuffle2)
5.0-12447 πριν από 2 μήνες UnitTests: avoid using glob to find compilation units (PR #9032 from shuffle2)
5.0-12443 πριν από 2 μήνες msvc: temporary workaround for C4789 false positive (PR #9031 from shuffle2)
5.0-12441 πριν από 2 μήνες DolphinQt: Prevent deadlock when exiting the NetPlay Session Browser dialog (PR #9028 from cristian64)
5.0-12438 πριν από 2 μήνες DolReader: treat overly large data segment as bss (PR #8855 from shuffle2)
5.0-12436 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Fix gamecube games not noticing disc changes (PR #8571 from Pokechu22)
5.0-12426 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα FrameDump: Don't ignore the time base numerator (PR #9026 from JosJuice)
5.0-12424 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Rewrite GetRenderSurfaceScale in Java (PR #9022 from JosJuice)
5.0-12422 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Jit64: Implement low DCBZ hack (PR #8914 from JosJuice)
5.0-12420 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα WiimoteEmu: Don't check extension button press for Wii remote reconnection. (PR #8986 from jordan-woyak)
5.0-12418 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα VolumeVerifier: Split TMD error from ticket error for WADs (PR #9019 from JosJuice)
5.0-12416 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα PatchEngine: Attempt to fix crash in IsStackSane (PR #8886 from JosJuice)
5.0-12414 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Analytics: Replace usage of Gestalt for retrieving macOS version (PR #8910 from OatmealDome)
5.0-12412 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt / InputCommon - Support multiple DSU servers (PR #8804 from iwubcode)