5.0-13816 25 λεπτά πρίν Breakpoints: Change icon when disabled (PR #9562 from sepalani)
5.0-13814 35 λεπτά πρίν Android: Don't save settings immediately after switching platform tab (PR #9568 from JosJuice)
5.0-13812 49 λεπτά πρίν Android: Move "skip scanning" logic to MainPresenter (PR #9569 from JosJuice)
5.0-13810 6 ώρες πρίν Graphics refactoring + add names and descriptions in FIFO analyzer (PR #9497 from Pokechu22)
5.0-13792 πριν από 2 μέρες MMU: Fix IsRAMAddress not working (PR #9533 from sepalani)
5.0-13790 πριν από 2 μέρες, 1 ώρα Common / Core: add raii object that cleans up WSA on destruction in gdb-stub (PR #9559 from iwubcode)
5.0-13786 πριν από 2 μέρες, 1 ώρα BreakpointWidget: Use QSignalBlocker (PR #9565 from sepalani)
5.0-13784 πριν από 2 μέρες, 2 ώρες SI/DeviceGBA: Ensure data socket isn't backed up (PR #9550 from endrift)
5.0-13782 πριν από 2 μέρες, 2 ώρες BreakpointWidget: Fix delete deleting both MBP and BP at address (PR #9564 from sepalani)
5.0-13780 πριν από 2 μέρες, 11 ώρες Watches: Fix Save and Load from strings (PR #9561 from sepalani)
5.0-13778 πριν από 2 μέρες, 11 ώρες Android: Broadcast update before updating additional metadata (PR #9529 from JosJuice)
5.0-13776 πριν από 2 μέρες, 11 ώρες Android: Some JNI cleanup (PR #9555 from JosJuice)
5.0-13772 πριν από 2 μέρες, 15 ώρες BreakpointWidget: Emit BreakpointsChanged to update views (PR #9563 from sepalani)
5.0-13770 πριν από 2 μέρες, 23 ώρες NetworkWidget: Reorganise SSL options group box (PR #8779 from sepalani)
5.0-13768 πριν από 2 μέρες, 23 ώρες Stricter test for compiler flags (PR #9493 from nolange)
5.0-13766 πριν από 2 μέρες, 23 ώρες Android: Use SwipeRefreshLayout in MainActivity (PR #9530 from JosJuice)
5.0-13761 πριν από 3 μέρες BreakpointWidget: Allow breakpoints to be toggled between enable/disable (PR #9542 from InusualZ)
5.0-13758 πριν από 3 μέρες Core/Memmap: Memory mapping logic fixes. (PR #9548 from AdmiralCurtiss)
5.0-13755 πριν από 3 μέρες Some Gameini Changes (PR #9547 from PatrickFerry)
5.0-13748 πριν από 3 μέρες CMake: Build with -std:c++latest for MSVC (PR #9556 from JosJuice)