5.0-21736 8 ώρες πρίν Scale challenge icons based on screen height (PR #12858 from LillyJadeKatrin)
5.0-21734 14 ώρες πρίν Improved Achievement Progress Label (PR #12853 from LillyJadeKatrin)
5.0-21732 16 ώρες πρίν Update rcheevos submodule to newest master (PR #12874 from LillyJadeKatrin)
5.0-21730 16 ώρες πρίν Add Sorting to Achievements Dialog (PR #12873 from LillyJadeKatrin)
5.0-21728 16 ώρες πρίν Hide Challenge Icons when OSD Messages Disabled (PR #12859 from LillyJadeKatrin)
5.0-21726 16 ώρες πρίν Disable GDB Stub in Hardcore Mode (PR #12870 from LillyJadeKatrin)
5.0-21724 16 ώρες πρίν Branch Watch Tool: Add Set Breakpoints Submenu (PR #12799 from mitaclaw)
5.0-21721 17 ώρες πρίν RetroAchievements On Screen Tweaks (PR #12857 from LillyJadeKatrin)
5.0-21717 πριν από 4 μέρες, 13 ώρες CMake: Fix CCache support when already using _LAUNCHER (PR #12842 from Neui)
5.0-21714 πριν από 4 μέρες, 13 ώρες ControllerInterface: Adjust sort priorities to ensure default keyboard-mouse device is first. (PR #12850 from jordan-woyak)
5.0-21712 πριν από 4 μέρες, 16 ώρες Add word wrap to Achievement Dialog text (PR #12865 from LillyJadeKatrin)
5.0-21710 πριν από 4 μέρες, 17 ώρες Branch Watch Tool: Optimizations (PR #12798 from mitaclaw)
5.0-21707 πριν από 4 μέρες, 18 ώρες Common: add Json helper utilities for loading or saving to a file (PR #12818 from iwubcode)
5.0-21702 πριν από 4 μέρες, 18 ώρες Refactored Challenge Icons to handle icon updates (PR #12855 from LillyJadeKatrin)
5.0-21700 πριν από 4 μέρες, 18 ώρες Added missing dialog updates to achievement events (PR #12854 from LillyJadeKatrin)
5.0-21698 πριν από 4 μέρες, 19 ώρες IOS/STM: fix IPC reply for unknown ioctl requests (PR #12816 from Tilka)
5.0-21695 πριν από 4 μέρες, 19 ώρες TAS Input: Enable emulator hotkeys and controller input when TAS Input window has focus (PR #12815 from Dentomologist)
5.0-21693 πριν από 4 μέρες, 19 ώρες Socket: Fix connect issues when using ReShade (PR #12838 from sepalani)
5.0-21691 πριν από 5 μέρες, 2 ώρες Only Display One Progress At A Time (PR #12860 from LillyJadeKatrin)
5.0-21689 πριν από 5 μέρες, 13 ώρες Remove Extra Speed Limit Message (PR #12852 from LillyJadeKatrin)