5.0-20555 25 λεπτά πρίν Jit: Replace "msrBits" with "featureFlags" and use for performance monitor (PR #11988 from JosJuice)
5.0-20551 29 λεπτά πρίν Android: Fix issue when launching a game when Dolphin is not open (PR #12345 from minhaferzz)
5.0-20549 2 ώρες πρίν Gameini: Enable AccurateNaNs for "Jeep Thrills" (PR #12350 from PatrickFerry)
5.0-20547 2 ώρες πρίν RetroAchievements - Hardcore Mode (V2) (PR #11904 from LillyJadeKatrin)
5.0-20535 19 ώρες πρίν VertexLoader: Fixes and cleanup related to skipped components (PR #12324 from Pokechu22)
5.0-20529 19 ώρες πρίν Data: Correct wc24recv.ctl file (PR #12356 from noahpistilli)
5.0-20527 πριν από 1 μέρα, 12 ώρες Use ExtensionNumber in Movie.cpp (PR #12354 from Pokechu22)
5.0-20525 πριν από 1 μέρα, 16 ώρες BBA/HLE: Fix GC homebrew if_config not working (PR #12295 from sepalani)
5.0-20523 πριν από 1 μέρα, 16 ώρες PPCSymbolDB. Bugfix. Fix .data symbols not loading (PR #12351 from TryTwo)
5.0-20521 πριν από 1 μέρα, 18 ώρες PPCAnalyst: Clear crInUse on HLE (PR #12353 from JosJuice)
5.0-20519 πριν από 2 μέρες, 9 ώρες JitArm64: Fix updating MEM_REG with imm MSR without fastmem (PR #12348 from JosJuice)
5.0-20517 πριν από 2 μέρες, 16 ώρες IOS/KD: Implement Send Mail (PR #12184 from noahpistilli)
5.0-20513 πριν από 2 μέρες, 16 ώρες IOS/KD: Set download span if download task not found (PR #12344 from noahpistilli)
5.0-20511 πριν από 3 μέρες, 7 ώρες JitArm64: Use ADDI2R for psq_lXX/psq_stXX immediate offsets (PR #12347 from JosJuice)
5.0-20507 πριν από 4 μέρες, 9 ώρες PowerPC: Unify "FromJit" MMU functions (PR #12320 from JosJuice)
5.0-20505 πριν από 4 μέρες, 9 ώρες Traversal: Use low TTL for probe packet (PR #11382 from skyfloogle)
5.0-20502 πριν από 4 μέρες, 9 ώρες VideoBackends:Metal: Support multiple compute textures (PR #12186 from TellowKrinkle)
5.0-20499 πριν από 4 μέρες, 12 ώρες GameSettings: add patch to disable interlacing in Black & Bruised (PR #12339 from Tilka)
5.0-20497 πριν από 4 μέρες, 12 ώρες JitArm64: Fix JitAsm without entry points map (PR #12341 from JosJuice)
5.0-20495 πριν από 5 μέρες, 10 ώρες JitArm64: Dispatcher optimizations (PR #11958 from JosJuice)