5.0-12298 16 ώρες πρίν Android: Increase targetSdkVersion to 29 (PR #8953 from JosJuice)
5.0-12296 πριν από 1 μέρα, 21 ώρες Android: Use system cache directory as cache directory (PR #8949 from JosJuice)
5.0-12294 πριν από 2 μέρες, 9 ώρες Timer fixes (PR #8922 from Filoppi)
5.0-12292 πριν από 2 μέρες, 13 ώρες Common/Timer: Fix integer underflow in Timer::GetDoubleTime for dates before ~2008. (PR #8950 from jordan-woyak)
5.0-12290 πριν από 2 μέρες, 16 ώρες ControllerInterface/Wiimote: Provide fallback values for extensions with bad calibration. (PR #8936 from jordan-woyak)
5.0-12288 πριν από 2 μέρες, 16 ώρες WiimoteEmu: Allow writes of the i2c bus to play speaker data. (PR #8948 from jordan-woyak)
5.0-12286 πριν από 3 μέρες, 17 ώρες InputCommon/GCAdapter: Unbreak Mayflash GCAdapters by allowing libusb_control_transfer call to fail. (PR #8946 from jordan-woyak)
5.0-12284 πριν από 3 μέρες, 17 ώρες RVZ: Fix split seed reads (PR #8947 from JosJuice)
5.0-12282 πριν από 4 μέρες, 6 ώρες DolphinQt: Attempt to fix ParallelProgressDialog constantly reopening (PR #8945 from JosJuice)
5.0-12280 πριν από 5 μέρες, 21 ώρες DolphinQt: Replace QTBUG-10561 workaround with better workaround (PR #8944 from JosJuice)
5.0-12278 πριν από 6 μέρες, 20 ώρες Android: Use octagonal stick gate in overlay (PR #8907 from JosJuice)
5.0-12275 πριν από 6 μέρες, 20 ώρες Android: Wrap game details dialog in ScrollView (PR #8896 from JosJuice)
5.0-12273 πριν από 6 μέρες, 20 ώρες Android: Fix button ID typo (PR #8906 from JosJuice)
5.0-12271 πριν από 6 μέρες, 20 ώρες WiimoteCommon: Tweak battery level math. (PR #8908 from jordan-woyak)
5.0-12269 πριν από 6 μέρες, 20 ώρες DolphinQt: Expose SYSCONF sound setting (PR #8926 from JosJuice)
5.0-12267 πριν από 6 μέρες, 20 ώρες DolphinQt: Allow customizing TAS input turbo interval (PR #8925 from JosJuice)
5.0-12265 πριν από 6 μέρες, 20 ώρες Android: Update "Speed Limit" for "Unlimited" value (PR #8928 from Ebola16)
5.0-12263 πριν από 6 μέρες, 20 ώρες InputCommon/GCAdapter: Fix offbrand "GCAdapters". (PR #8933 from jordan-woyak)
5.0-12261 πριν από 6 μέρες, 20 ώρες Android: Convert some files to LF (PR #8939 from JosJuice)
5.0-12259 πριν από 6 μέρες, 20 ώρες Reword "Please avoid forcing Dolphin to use MSAA by the driver" message (PR #8942 from JosJuice)