5.0-13755 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Some Gameini Changes (PR #9547 from PatrickFerry)
5.0-13748 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα CMake: Build with -std:c++latest for MSVC (PR #9556 from JosJuice)
5.0-13745 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα CMake: Include WIL headers (PR #9560 from JosJuice)
5.0-13743 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα GameSettings: Enable perf queries to fix sun in Need for Speed: Most Wanted. (PR #9395 from AdmiralCurtiss)
5.0-13741 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt: Removed unused this capture in lambda (PR #9554 from Dentomologist)
5.0-13739 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα JitArm64: Fix unsigned/signed argument/parameter mismatch (PR #9549 from Dentomologist)
5.0-13737 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Various improvements for the Memory Card Manager. (PR #8996 from AdmiralCurtiss)
5.0-13717 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Software: Implement line-width and point-width (PR #9352 from Pokechu22)
5.0-13714 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα INI Changes (PR #9546 from Miksel12)
5.0-13712 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα DebugInterface: Check visited addresses in GetThreads (PR #9535 from sepalani)
5.0-13710 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες InputCommon: dynamic input textures more optimizations (PR #9539 from iwubcode)
5.0-13707 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Core/Memmap: Give more detailed error messages if memory mapping fails. (PR #9537 from AdmiralCurtiss)
5.0-13705 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Qt: Re-add IOS version to the game info tab (PR #9513 from leoetlino)
5.0-13703 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Cleanup X11 and XRANDR Macros (PR #9492 from nolange)
5.0-13700 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες DolphinQt: Fix <game_id> tag in SoftwareRendererWidget.cpp (PR #9538 from JosJuice)
5.0-13698 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Don't call OnConfigChanged() unless config actually changed (PR #9536 from Filoppi)
5.0-13696 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Core/MemoryWatcher: Use appropriate memory read function in ChasePointer(). (PR #9534 from AdmiralCurtiss)
5.0-13694 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες Debugger: Fix issue were loaded memory breakpoints were not being triggered (break) (PR #9524 from InusualZ)
5.0-13692 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες IOS/NET: Add timeout on blocking connect (PR #8759 from sepalani)
5.0-13690 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες Core: Fix time base unit mixup (PR #9526 from leoetlino)