5.0-13290 πριν από 2 μήνες CMake: Apple Silicon detection (PR #9353 from MaddTheSane)
5.0-13288 πριν από 2 μήνες Make Free Look a proper controller, move to separate UI (PR #8867 from iwubcode)
5.0-13272 πριν από 2 μήνες Android: Only have one settings entrypoint per activity/dialog (PR #9357 from JosJuice)
5.0-13270 πριν από 2 μήνες Android: Correctly save in-game settings changes to disk (PR #9356 from JosJuice)
5.0-13268 πριν από 2 μήνες Jit64: Fix FPURegCache::GetRegUtilization (PR #9347 from JosJuice)
5.0-13266 πριν από 2 μήνες Analytics: Add rarer OSes to analytics (PR #9345 from MerryMage)
5.0-13264 πριν από 2 μήνες MemoryUtil: Use HW_PHYSMEM64 sysctl in MemPhysical (PR #9344 from MerryMage)
5.0-13262 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Core: Add initial System class (PR #9342 from lioncash)
5.0-13260 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα EXI_Device: Always define EXIDEVICE_ETHTAPSERVER for consistency (PR #9330 from leoetlino)
5.0-13258 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Core: Fix various warnings (PR #9332 from leoetlino)
5.0-13255 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Common: Write PNGs in two steps to allow Unicode target paths. (PR #9339 from AdmiralCurtiss)
5.0-13253 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα GameSettings: Set Safe Texture Cache to Safe for Pitfall: The Lost Ex… (PR #9337 from Avasam)
5.0-13251 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Common/LinearDiskCache: Handle truncated shadercache files. (PR #9340 from AdmiralCurtiss)
5.0-13248 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt: Fix all instances of <gameid> in AdvancedWidget (PR #9338 from iwubcode)
5.0-13246 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Qt: Fix deprecated use of MidButton (PR #9331 from leoetlino)
5.0-13243 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Translation resources sync with Transifex
5.0-13242 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα GameSettings: Disable "Store EFB Copies to Texture Only" for Final Fantasy Crystal Chronicles (PR #9329 from smurf3tte)
5.0-13240 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα WiimoteEmu: Allow tilt to wrap around and simulate full 360 degree rotations. (PR #9157 from jordan-woyak)
5.0-13237 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Add tapserver network interface for macOS since TunTap is now unmaintained (PR #9117 from fuzziqersoftware)
5.0-13235 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα NetBSD support proposal. (PR #9309 from devnexen)