5.0-11435 πριν από 3 μήνες x64Emitter: Emit shorter MOVs for 32-bit immediates (PR #8133 from Sintendo)
5.0-11432 πριν από 3 μήνες IOS/ES: Add SetUid exception for the Wii U Transfer Tool (PR #8550 from leoetlino)
5.0-11430 πριν από 3 μήνες StringUtil: Make TryParse of floats handle comma and dot decimal separators. (PR #8541 from jordan-woyak)
5.0-11428 πριν από 3 μήνες Fix several warnings (PR #8536 from leoetlino)
5.0-11426 πριν από 3 μήνες HW: Add ticks to default mappings that are valid numeric literals. (PR #8546 from jordan-woyak)
5.0-11424 πριν από 3 μήνες Core/GeckoCode: Fix DownloadCodes function assuming HTTP data is null terminated. (PR #8543 from jordan-woyak)
5.0-11422 πριν από 3 μήνες MacOS: Dispatch GL calls to main thread to prevent crashes on Catalina (PR #8544 from gtalusan)
5.0-11420 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Various string and other optimizations (PR #8362 from GerbilSoft)
5.0-11409 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Platform support for Windows-on-ARM64 (PR #8495 from stenzek)
5.0-11405 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Properly check for missing netplay session name/region (PR #8534 from JosJuice)
5.0-11401 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες HW/DSPHLE: Fix struct aliasing undefined behavior in AX ucode (PR #8525 from Techjar)
5.0-11398 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες DualShockUDPClient: downgrade spurious NOTICE_LOGs (PR #8533 from delroth)
5.0-11396 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες FrameDump: Set first_frame if movie frame number <= 1 (PR #8522 from stenzek)
5.0-11394 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Translation resources sync with Transifex
5.0-11393 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Include <memory> for std::unique_ptr in DXContext.h (PR #8528 from CaseyCarter)
5.0-11391 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Boot: Optionally allow preserving region settings in setting.txt (PR #8519 from JosJuice)
5.0-11389 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Update externals (PR #8524 from shuffle2)
5.0-11386 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες remove x86 targets from sln (PR #8526 from shuffle2)
5.0-11384 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες PowerPC/PPCAnalyst: Remove unimplemented LogFunctionCall prototype (PR #8520 from lioncash)
5.0-11382 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Android: update to Gradle 3.5.3 (PR #8515 from Simonx22)