5.0-15835 πριν από 1 εβδομάδα, 3 μέρες Config: Port remaining Core settings to new config system (part 2). (PR #10349 from AdmiralCurtiss)
5.0-15820 πριν από 1 εβδομάδα, 3 μέρες Android: Mark s_android_send_report as static (PR #10352 from JosJuice)
5.0-15818 πριν από 1 εβδομάδα, 3 μέρες Android: update dependencies (PR #10347 from Simonx22)
5.0-15816 πριν από 1 εβδομάδα, 3 μέρες Natvis improvements (PR #10338 from Pokechu22)
5.0-15813 πριν από 1 εβδομάδα, 3 μέρες Android: Increase targetSdkVersion to 31 (Android 12) (PR #10212 from JosJuice)
5.0-15811 πριν από 1 εβδομάδα, 3 μέρες Config: Remove CompareServer and CompareClient settings. (PR #10348 from AdmiralCurtiss)
5.0-15809 πριν από 1 εβδομάδα, 3 μέρες Core/NetPlay: Extend enet peer timeout (PR #10350 from Techjar)
5.0-15807 πριν από 1 εβδομάδα, 3 μέρες USBUtils: Add/fix some Rock Band devices (PR #10351 from JosJuice)
5.0-15804 πριν από 1 εβδομάδα, 4 μέρες Config: Port remaining Core settings to new config system (partial). (PR #10340 from AdmiralCurtiss)
5.0-15801 πριν από 1 εβδομάδα, 5 μέρες Vulkan: Check for vkSetDebugUtilsObjectNameEXT before using it (PR #10342 from JosJuice)
5.0-15799 πριν από 1 εβδομάδα, 5 μέρες Android: Remove all setRetainInstance calls (PR #10344 from JosJuice)
5.0-15797 πριν από 1 εβδομάδα, 5 μέρες Fix CPU Core Count detection and Enable Parallel Shader Compilation (PR #9414 from DevJPM)
5.0-15793 πριν από 1 εβδομάδα, 6 μέρες D3D12: Fix nullptr dereference when creating a shader with a name. (PR #10341 from AdmiralCurtiss)
5.0-15791 πριν από 1 εβδομάδα, 6 μέρες GDB Stub: add support for lldb's qHostInfo (PR #10330 from aldelaro5)
5.0-15789 πριν από 2 εβδομάδες DolphinTool: initialize user directories before verify/convert operations (PR #10335 from ssdsnake)
5.0-15787 πριν από 2 εβδομάδες Core: Add a Maker field for GameModDescriptors. (PR #10334 from AdmiralCurtiss)
5.0-15785 πριν από 2 εβδομάδες Config: Port remaining General settings to new config system. (PR #10332 from AdmiralCurtiss)
5.0-15783 πριν από 2 εβδομάδες GDB Stub: do not send a packet when we just connected (PR #10336 from aldelaro5)
5.0-15781 πριν από 2 εβδομάδες Gdb stub: fix watchpoints (PR #10309 from aldelaro5)
5.0-15778 πριν από 2 εβδομάδες GDB Stub: validate the address exists before reading/writting to it (PR #10308 from aldelaro5)