5.0-11786 πριν από 2 εβδομάδες, 5 μέρες Qt/GameListModel: Use native separators in File Path column (PR #8679 from CookiePLMonster)
5.0-11784 πριν από 3 εβδομάδες Qt/CodeViewWidget: Make columns resizable by the user and set sensible defaults. (PR #8665 from AdmiralCurtiss)
5.0-11782 πριν από 3 εβδομάδες Translation resources sync with Transifex
5.0-11781 πριν από 3 εβδομάδες Android/JNI: Remove odd usage of the comma operator (PR #8677 from JosJuice)
5.0-11779 πριν από 3 εβδομάδες Core/HotkeyManager: Fix group names in config (PR #8655 from Techjar)
5.0-11776 πριν από 3 εβδομάδες Fix Load Wii System Menu not updating after performing a disc update (PR #8675 from Pokechu22)
5.0-11774 πριν από 3 εβδομάδες BTReal: Improve error handling for device opening (PR #8671 from leoetlino)
5.0-11772 πριν από 3 εβδομάδες DolphinQt: Fix gyro mapping indicator's "jitter" drawing. (PR #8674 from jordan-woyak)
5.0-11770 πριν από 3 εβδομάδες, 2 μέρες Back up Wii setting.txt and SYSCONF while emulating (PR #8672 from JosJuice)
5.0-11767 πριν από 3 εβδομάδες, 2 μέρες Android: More robust check for whether to sync channels (PR #8598 from JosJuice)
5.0-11765 πριν από 3 εβδομάδες, 2 μέρες [RFC] .gitmodules: Make Externals/Qt clone shallow (PR #8651 from spycrab)
5.0-11763 πριν από 3 εβδομάδες, 3 μέρες Movie: Make checking for existing GC saves more reliable (PR #8535 from JosJuice)
5.0-11761 πριν από 3 εβδομάδες, 3 μέρες Readme.md Tweak Command Line section (PR #8583 from Craftyawesome)
5.0-11759 πριν από 3 εβδομάδες, 3 μέρες Android: Use square stick calibration (PR #8503 from JosJuice)
5.0-11756 πριν από 3 εβδομάδες, 3 μέρες Add Windows Implementation Libraries as an external library (PR #8427 from CookiePLMonster)
5.0-11754 πριν από 3 εβδομάδες, 3 μέρες Always display the horizontal scroll bar when log word wrap is off (PR #8565 from Pokechu22)
5.0-11752 πριν από 3 εβδομάδες, 3 μέρες Hotkeys: Toggle Freelook Hotkey (PR #8597 from SirMangler)
5.0-11750 πριν από 3 εβδομάδες, 3 μέρες DolphinQt: Give hotkeys their own "background input" setting. (PR #8609 from jordan-woyak)
5.0-11748 πριν από 3 εβδομάδες, 3 μέρες Core/NetPlayServer: Fix session not being added to index on direct connection type (PR #8604 from Techjar)
5.0-11746 πριν από 3 εβδομάδες, 3 μέρες Breakpoints: Fix crash after clearing all memory breakpoints (PR #8669 from container1234)