5.0-13863 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα DVDInterface: Make the WBFS/CISO hack only affect WBFS/CISO (PR #9577 from JosJuice)
5.0-13857 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα JitArm64: Improve srawx special case carry calculation (PR #9588 from JosJuice)
5.0-13855 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Symbols: Fix RSO Modules detection algorithm (PR #9541 from InusualZ)
5.0-13852 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα [Updater] Check whether we've already had an update triggered (PR #9580 from MetroidPrimeModding)
5.0-13850 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Fix loading save states with bluetooth passthrough (PR #9583 from michaelszubartowicz)
5.0-13848 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα InputCommon: block on DSU servers collectively instead of individually (PR #9558 from iwubcode)
5.0-13846 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Gamelist: Fix 'Open Containing Folder' (PR #9579 from Dentomologist)
5.0-13844 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Tools: Dolphin symbol map ghidra scripts added (PR #9553 from sepalani)
5.0-13842 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Android: Fix recreating main activity (PR #9590 from JosJuice)
5.0-13840 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα EnumFormatter: fix signed/unsigned comparison warnings (PR #9574 from Pokechu22)
5.0-13838 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Fix various build warnings (PR #9567 from Dentomologist)
5.0-13827 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα WASAPI code improvements (PR #8316 from CookiePLMonster)
5.0-13817 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Translation resources sync with Transifex
5.0-13816 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Breakpoints: Change icon when disabled (PR #9562 from sepalani)
5.0-13814 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Android: Don't save settings immediately after switching platform tab (PR #9568 from JosJuice)
5.0-13812 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Android: Move "skip scanning" logic to MainPresenter (PR #9569 from JosJuice)
5.0-13810 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Graphics refactoring + add names and descriptions in FIFO analyzer (PR #9497 from Pokechu22)
5.0-13792 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες MMU: Fix IsRAMAddress not working (PR #9533 from sepalani)
5.0-13790 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Common / Core: add raii object that cleans up WSA on destruction in gdb-stub (PR #9559 from iwubcode)
5.0-13786 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες BreakpointWidget: Use QSignalBlocker (PR #9565 from sepalani)