5.0-12288 πριν από 4 εβδομάδες WiimoteEmu: Allow writes of the i2c bus to play speaker data. (PR #8948 from jordan-woyak)
5.0-12286 πριν από 4 εβδομάδες, 1 μέρα InputCommon/GCAdapter: Unbreak Mayflash GCAdapters by allowing libusb_control_transfer call to fail. (PR #8946 from jordan-woyak)
5.0-12284 πριν από 4 εβδομάδες, 1 μέρα RVZ: Fix split seed reads (PR #8947 from JosJuice)
5.0-12282 πριν από 1 μήνας DolphinQt: Attempt to fix ParallelProgressDialog constantly reopening (PR #8945 from JosJuice)
5.0-12280 πριν από 1 μήνας DolphinQt: Replace QTBUG-10561 workaround with better workaround (PR #8944 from JosJuice)
5.0-12278 πριν από 1 μήνας Android: Use octagonal stick gate in overlay (PR #8907 from JosJuice)
5.0-12275 πριν από 1 μήνας Android: Wrap game details dialog in ScrollView (PR #8896 from JosJuice)
5.0-12273 πριν από 1 μήνας Android: Fix button ID typo (PR #8906 from JosJuice)
5.0-12271 πριν από 1 μήνας WiimoteCommon: Tweak battery level math. (PR #8908 from jordan-woyak)
5.0-12269 πριν από 1 μήνας DolphinQt: Expose SYSCONF sound setting (PR #8926 from JosJuice)
5.0-12267 πριν από 1 μήνας DolphinQt: Allow customizing TAS input turbo interval (PR #8925 from JosJuice)
5.0-12265 πριν από 1 μήνας Android: Update "Speed Limit" for "Unlimited" value (PR #8928 from Ebola16)
5.0-12263 πριν από 1 μήνας InputCommon/GCAdapter: Fix offbrand "GCAdapters". (PR #8933 from jordan-woyak)
5.0-12261 πριν από 1 μήνας Android: Convert some files to LF (PR #8939 from JosJuice)
5.0-12259 πριν από 1 μήνας Reword "Please avoid forcing Dolphin to use MSAA by the driver" message (PR #8942 from JosJuice)
5.0-12257 πριν από 1 μήνας DolphinQt: Mark Zstandard as recommended for RVZ (PR #8934 from JosJuice)
5.0-12255 πριν από 1 μήνας DiscIO: Use Volume::IsDatelDisc in VolumeVerifier (PR #8931 from JosJuice)
5.0-12253 πριν από 1 μήνας DolphinQt: Fix scrubbing not being disabled for Datel discs (PR #8930 from JosJuice)
5.0-12251 πριν από 1 μήνας DiscIO: Fix downloading covers for non-GNHE5d Datel discs (PR #8929 from JosJuice)
5.0-12247 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα VertexShaderManager: Only look for freelook config changes if we're using freelook (PR #8884 from iwubcode)