5.0-15809 πριν από 3 εβδομάδες, 1 μέρα Core/NetPlay: Extend enet peer timeout (PR #10350 from Techjar)
5.0-15807 πριν από 3 εβδομάδες, 1 μέρα USBUtils: Add/fix some Rock Band devices (PR #10351 from JosJuice)
5.0-15804 πριν από 3 εβδομάδες, 2 μέρες Config: Port remaining Core settings to new config system (partial). (PR #10340 from AdmiralCurtiss)
5.0-15801 πριν από 3 εβδομάδες, 3 μέρες Vulkan: Check for vkSetDebugUtilsObjectNameEXT before using it (PR #10342 from JosJuice)
5.0-15799 πριν από 3 εβδομάδες, 3 μέρες Android: Remove all setRetainInstance calls (PR #10344 from JosJuice)
5.0-15797 πριν από 3 εβδομάδες, 3 μέρες Fix CPU Core Count detection and Enable Parallel Shader Compilation (PR #9414 from DevJPM)
5.0-15793 πριν από 3 εβδομάδες, 3 μέρες D3D12: Fix nullptr dereference when creating a shader with a name. (PR #10341 from AdmiralCurtiss)
5.0-15791 πριν από 3 εβδομάδες, 4 μέρες GDB Stub: add support for lldb's qHostInfo (PR #10330 from aldelaro5)
5.0-15789 πριν από 3 εβδομάδες, 4 μέρες DolphinTool: initialize user directories before verify/convert operations (PR #10335 from ssdsnake)
5.0-15787 πριν από 3 εβδομάδες, 4 μέρες Core: Add a Maker field for GameModDescriptors. (PR #10334 from AdmiralCurtiss)
5.0-15785 πριν από 3 εβδομάδες, 4 μέρες Config: Port remaining General settings to new config system. (PR #10332 from AdmiralCurtiss)
5.0-15783 πριν από 3 εβδομάδες, 4 μέρες GDB Stub: do not send a packet when we just connected (PR #10336 from aldelaro5)
5.0-15781 πριν από 3 εβδομάδες, 4 μέρες Gdb stub: fix watchpoints (PR #10309 from aldelaro5)
5.0-15778 πριν από 3 εβδομάδες, 4 μέρες GDB Stub: validate the address exists before reading/writting to it (PR #10308 from aldelaro5)
5.0-15776 πριν από 3 εβδομάδες, 4 μέρες GDB Stub: fix thread report requests (PR #10300 from aldelaro5)
5.0-15774 πριν από 3 εβδομάδες, 4 μέρες Merge CRC32.h into Hash.h and remove MD5.h (PR #10271 from Pokechu22)
5.0-15769 πριν από 3 εβδομάδες, 4 μέρες VideoCommon: Add names for textures and shaders (PR #10269 from Pokechu22)
5.0-15767 πριν από 3 εβδομάδες, 5 μέρες RenderWidget: Add include to Windows.h (PR #10303 from RA-Kooi)
5.0-15765 πριν από 3 εβδομάδες, 5 μέρες PPCAnalyst: Don't treat blr as writing to CR (PR #10284 from JosJuice)
5.0-15763 πριν από 3 εβδομάδες, 5 μέρες ControllerEmu: Hide the cursor if the input gate is disabled (PR #10285 from Pokechu22)