5.0-12330 πριν από 2 εβδομάδες, 4 μέρες Fix disc image conversion button not being clear #3 (PR #8974 from Filoppi)
5.0-12328 πριν από 2 εβδομάδες, 4 μέρες Config: Simplify IsSettingSaveable (PR #8971 from JosJuice)
5.0-12326 πριν από 2 εβδομάδες, 4 μέρες Android: Some simple Clang-Tidy suggestions (PR #8972 from Ebola16)
5.0-12324 πριν από 2 εβδομάδες, 6 μέρες Android: Remove hacks for Wii Remote extension and video backend settings (PR #8965 from JosJuice)
5.0-12322 πριν από 3 εβδομάδες DolphinQt: Show WAD as "WAD" instead of "" in file format column (PR #8964 from JosJuice)
5.0-12320 πριν από 3 εβδομάδες HW/GCPadEmu: Adjust gate radius values to more closely match the real hardware. (PR #8963 from jordan-woyak)
5.0-12318 πριν από 3 εβδομάδες, 1 μέρα Android: Use correct encoding when converting strings (PR #8905 from JosJuice)
5.0-12314 πριν από 3 εβδομάδες, 1 μέρα Use range loop (if possible) (PR #7770 from ShFil119)
5.0-12312 πριν από 3 εβδομάδες, 2 μέρες Translation resources sync with Transifex
5.0-12311 πριν από 3 εβδομάδες, 2 μέρες DolphinQt: Add i18n comment for "Surround" (PR #8960 from JosJuice)
5.0-12309 πριν από 3 εβδομάδες, 3 μέρες DolphinQt: Replace unusual Qt::InitialSortOrderRole usage with a custom role. (PR #8959 from jordan-woyak)
5.0-12307 πριν από 3 εβδομάδες, 3 μέρες DolphinQt: Fix default sort direction of game list. (PR #8958 from jordan-woyak)
5.0-12305 πριν από 3 εβδομάδες, 3 μέρες NetPlay: Limit nickname length (PR #7410 from Techjar)
5.0-12302 πριν από 3 εβδομάδες, 3 μέρες Android: Don't access /dev/ashmem on newer Android versions (PR #8955 from JosJuice)
5.0-12300 πριν από 3 εβδομάδες, 3 μέρες Add Android check for strerror_r variant (PR #8957 from JosJuice)
5.0-12298 πριν από 3 εβδομάδες, 5 μέρες Android: Increase targetSdkVersion to 29 (PR #8953 from JosJuice)
5.0-12296 πριν από 3 εβδομάδες, 6 μέρες Android: Use system cache directory as cache directory (PR #8949 from JosJuice)
5.0-12294 πριν από 4 εβδομάδες Timer fixes (PR #8922 from Filoppi)
5.0-12292 πριν από 4 εβδομάδες Common/Timer: Fix integer underflow in Timer::GetDoubleTime for dates before ~2008. (PR #8950 from jordan-woyak)
5.0-12290 πριν από 4 εβδομάδες ControllerInterface/Wiimote: Provide fallback values for extensions with bad calibration. (PR #8936 from jordan-woyak)