5.0-11738 πριν από 3 εβδομάδες, 1 μέρα Allow for some shared minizip/fmt (PR #8667 from Mystro256)
5.0-11736 πριν από 3 εβδομάδες, 1 μέρα Qt: Use Builtin QKeySequence Shortcuts (PR #8652 from sonic2kk)
5.0-11732 πριν από 3 εβδομάδες, 1 μέρα InputCommon: Minor ReshapableInput related cleanups. (PR #8647 from jordan-woyak)
5.0-11726 πριν από 3 εβδομάδες, 1 μέρα HW/WiimoteEmu: Camera logic cleanups. (PR #8650 from jordan-woyak)
5.0-11723 πριν από 3 εβδομάδες, 1 μέρα Build system: default to fmt shared library when available (PR #8198 from mazes-80)
5.0-11721 πριν από 3 εβδομάδες, 1 μέρα Fix settings.txt parsing in case of weird line endings (PR #8670 from Leseratte10)
5.0-11719 πριν από 3 εβδομάδες, 5 μέρες Fix Vulkan/MoltenVK on macOS yet again (PR #8666 from stenzek)
5.0-11713 πριν από 3 εβδομάδες, 6 μέρες Android: Fix obscured Dolphin version (PR #8659 from Ebola16)
5.0-11711 πριν από 1 μήνας Resources: Make dolphin_logo.png square (PR #8663 from spycrab)
5.0-11709 πριν από 1 μήνας AudioPane: Do not enable DPLII quality slider if DPLII is off (PR #8664 from CookiePLMonster)
5.0-11707 πριν από 1 μήνας DolphinQt: Add "File Path" column to Game Grid (PR #8580 from AlexApps99)
5.0-11704 πριν από 1 μήνας Tweaks to build against gcc-10. (PR #8661 from trofi)
5.0-11701 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Translation resources sync with Transifex
5.0-11700 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα HW/WiimoteEmu: Fix Classic Controller triggers. (PR #8653 from jordan-woyak)
5.0-11698 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Qt: Re-enable Dark Mode support (PR #8640 from spycrab)
5.0-11696 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα InputCommon/DolphinQt: Mapping related race fixes and cleanups. (PR #8643 from jordan-woyak)
5.0-11688 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Qt/TAS: Improve TAS windows (PR #8633 from spycrab)
5.0-11686 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες InputCommon: Constify Device::Input::IsDetectable function. (PR #8638 from jordan-woyak)
5.0-11684 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες InputCommon: Add support for Wii Remotes in ControllerInterface (PR #8575 from jordan-woyak)
5.0-11674 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Translation resources sync with Transifex