5.0-13595 πριν από 3 εβδομάδες, 5 μέρες JitArm64: Use STP for (parts of) ppcState.ps (PR #9484 from JosJuice)
5.0-13592 πριν από 3 εβδομάδες, 5 μέρες Fix clientcakey typo in Readme.md (PR #9483 from Leseratte10)
5.0-13590 πριν από 3 εβδομάδες, 6 μέρες NetworkCaptureLogger: Move SSL logging (PR #5978 from sepalani)
5.0-13587 πριν από 3 εβδομάδες, 6 μέρες Externals/rangeset: use qualified 'size_t' (PR #9462 from trofi)
5.0-13585 πριν από 3 εβδομάδες, 6 μέρες require clang-format 10.0 (PR #9476 from shuffle2)
5.0-13583 πριν από 4 εβδομάδες msbuild: re-enable HAS_OPENGL and HAS_VULKAN (PR #9479 from shuffle2)
5.0-13581 πριν από 4 εβδομάδες VideoCommon: allow Free Look to be manipulated by a quaternion (PR #9366 from iwubcode)
5.0-13577 πριν από 4 εβδομάδες msbuild: Merge "Core" libs into single DolphinLib (PR #9092 from shuffle2)
5.0-13564 πριν από 4 εβδομάδες MemoryWidget: Add 'Offset' and General Improvements (PR #9080 from SirMangler)
5.0-13562 πριν από 4 εβδομάδες Android: Add "Import Wii Save" (PR #9452 from JosJuice)
5.0-13555 πριν από 4 εβδομάδες JitArm64: Fix false positive "turned singles into doubles" asserts (PR #9478 from JosJuice)
5.0-13553 πριν από 4 εβδομάδες Jit: Fix correctness issue in dcbf/dcbi/dcbst (PR #9314 from smurf3tte)
5.0-13551 πριν από 4 εβδομάδες JitArm64: Avoid using X30 with BLR (PR #9448 from JosJuice)
5.0-13549 πριν από 4 εβδομάδες InputCommon: Wrap remaining invalid default input expressions around `` (PR #9416 from Filoppi)
5.0-13547 πριν από 4 εβδομάδες DolphinQT: Gives option to add desktop shortcut (PR #9438 from shuffle2)
5.0-13545 πριν από 4 εβδομάδες Added Opacity settings for touchscreen controls (PR #9439 from Darwin-Rist)
5.0-13543 πριν από 4 εβδομάδες DolphinQt: Qt 6.0 forward-compatibility changes (PR #9440 from lioncash)
5.0-13537 πριν από 4 εβδομάδες DolphinQt: Move gamecube controller ui logic to its own widget (PR #9467 from iwubcode)
5.0-13535 πριν από 4 εβδομάδες Qt: Fix Shake Mapping Indicator not showing deadzone (PR #9449 from Filoppi)
5.0-13533 πριν από 4 εβδομάδες Qt: Fix stock input profiles being deletable (PR #9450 from Filoppi)