5.0-13233 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Update bundled libpng to version 1.6.37 (from 1.6.29) (PR #9285 from AdmiralCurtiss)
5.0-13231 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα InputCommon: Fix callback dispatch deadlock (PR #9326 from Subject38)
5.0-13229 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt: Fix crash after removing extra patch line (PR #9320 from JosJuice)
5.0-13227 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Core/AddressSpace: Return null accessors when no game is running to prevent out-of-bounds memory accesses. (PR #9328 from AdmiralCurtiss)
5.0-13225 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Add caching to Config::Info (PR #9311 from JosJuice)
5.0-13221 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες HW/WiimoteReal: Drop stale data reports. (PR #9322 from jordan-woyak)
5.0-13219 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες GameSettings: Add patch for Monster High: Ghoul Spirit (SAOE78/SAOEVZ) (PR #9316 from smurf3tte)
5.0-13217 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Core: Don't copy default _Enabled sections to user INIs (PR #9319 from JosJuice)
5.0-13215 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες GameSettings: Enable compatibility patches by default (PR #9317 from JosJuice)
5.0-13211 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Use Simplified libpng API for writing PNGs. (PR #9289 from AdmiralCurtiss)
5.0-13207 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Add File::Delete and File::DeleteDir warning flags (PR #9307 from Dentomologist)
5.0-13203 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Use storage access framework for custom SD card paths (PR #9221 from JosJuice)
5.0-13196 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Expand WiimoteProfileSetting to more setting types (PR #9272 from Ebola16)
5.0-13194 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Move orientation setting to main settings screen (PR #9089 from JosJuice)
5.0-13191 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες WiiUtils: Check hashes to determine if a title is installed and up-to-date (PR #9313 from leoetlino)
5.0-13189 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες JitArm64: Properly set m_stack_pointer (PR #9293 from JosJuice)
5.0-13187 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες JitArm64: Do downcount immediately before jumping to dispatcher (PR #9299 from JosJuice)
5.0-13184 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες InputCommon: fix dynamic input textures when host key isn't mapped (PR #9312 from iwubcode)
5.0-13182 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες Turn format string issues into compile-time errors (PR #9310 from leoetlino)
5.0-13180 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες FrameDump: Start timing at 0 ticks when starting from boot (PR #9275 from JosJuice)