5.0-12314 πριν από 3 μήνες Use range loop (if possible) (PR #7770 from ShFil119)
5.0-12312 πριν από 3 μήνες Translation resources sync with Transifex
5.0-12311 πριν από 3 μήνες DolphinQt: Add i18n comment for "Surround" (PR #8960 from JosJuice)
5.0-12309 πριν από 3 μήνες DolphinQt: Replace unusual Qt::InitialSortOrderRole usage with a custom role. (PR #8959 from jordan-woyak)
5.0-12307 πριν από 3 μήνες DolphinQt: Fix default sort direction of game list. (PR #8958 from jordan-woyak)
5.0-12305 πριν από 3 μήνες NetPlay: Limit nickname length (PR #7410 from Techjar)
5.0-12302 πριν από 3 μήνες Android: Don't access /dev/ashmem on newer Android versions (PR #8955 from JosJuice)
5.0-12300 πριν από 3 μήνες Add Android check for strerror_r variant (PR #8957 from JosJuice)
5.0-12298 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Increase targetSdkVersion to 29 (PR #8953 from JosJuice)
5.0-12296 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Use system cache directory as cache directory (PR #8949 from JosJuice)
5.0-12294 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Timer fixes (PR #8922 from Filoppi)
5.0-12292 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Common/Timer: Fix integer underflow in Timer::GetDoubleTime for dates before ~2008. (PR #8950 from jordan-woyak)
5.0-12290 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα ControllerInterface/Wiimote: Provide fallback values for extensions with bad calibration. (PR #8936 from jordan-woyak)
5.0-12288 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα WiimoteEmu: Allow writes of the i2c bus to play speaker data. (PR #8948 from jordan-woyak)
5.0-12286 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα InputCommon/GCAdapter: Unbreak Mayflash GCAdapters by allowing libusb_control_transfer call to fail. (PR #8946 from jordan-woyak)
5.0-12284 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα RVZ: Fix split seed reads (PR #8947 from JosJuice)
5.0-12282 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt: Attempt to fix ParallelProgressDialog constantly reopening (PR #8945 from JosJuice)
5.0-12280 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt: Replace QTBUG-10561 workaround with better workaround (PR #8944 from JosJuice)
5.0-12278 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Use octagonal stick gate in overlay (PR #8907 from JosJuice)
5.0-12275 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Wrap game details dialog in ScrollView (PR #8896 from JosJuice)