5.0-13688 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες Translation resources sync with Transifex
5.0-13687 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες IOS: Emulate FS timings for ES content IPC commands (PR #9511 from leoetlino)
5.0-13680 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες InputCommon: move some dynamic input texture logic and add specification option (PR #9516 from iwubcode)
5.0-13676 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες Debugger: Fix "Add to watch" not working (PR #9521 from sepalani)
5.0-13673 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες IOS/FS: Implement timings for older IOS versions as well (PR #9515 from leoetlino)
5.0-13671 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες JitArm64: Workaround for GCC ICE (PR #9518 from JosJuice)
5.0-13669 πριν από 2 μήνες, 4 εβδομάδες JitArm64: Fix improper uses of offsetof (PR #9514 from JosJuice)
5.0-13667 πριν από 2 μήνες, 4 εβδομάδες PCAP: Add raw SSL packets logging support (PR #9499 from sepalani)
5.0-13665 πριν από 2 μήνες, 4 εβδομάδες Core/DSP: Fix improper uses of offsetof (PR #9498 from leoetlino)
5.0-13663 πριν από 2 μήνες, 4 εβδομάδες IOS: Remove unnecessary and unused PrepareForState (PR #9507 from leoetlino)
5.0-13661 πριν από 2 μήνες, 4 εβδομάδες CodeViewWidget: Add WithDetailedUpdate to update CodeWidget (PR #9512 from sepalani)
5.0-13659 πριν από 2 μήνες, 4 εβδομάδες Arm64Emitter: Improve MOVI2R (PR #9412 from JosJuice)
5.0-13653 πριν από 3 μήνες NetworkWidget: Add hostname to SSL table (PR #9509 from sepalani)
5.0-13651 πριν από 3 μήνες IOS: Clean up the way IPC replies are constructed (PR #9508 from leoetlino)
5.0-13648 πριν από 3 μήνες PCAP: Improve TCP session logging (PR #9500 from sepalani)
5.0-13646 πριν από 3 μήνες Software: Always divide the texture coordinates by q. (PR #9333 from Pokechu22)
5.0-13644 πριν από 3 μήνες IOS: Simplify unnecessarily qualified names (PR #9506 from leoetlino)
5.0-13642 πριν από 3 μήνες Android: Adjust logic for DOL/ELF long press (PR #9502 from JosJuice)
5.0-13639 πριν από 3 μήνες IOS: Use less ambiguous names for classes (PR #9504 from leoetlino)
5.0-13637 πριν από 3 μήνες hidapi: Use LIBUSB_LIBRARIES to link to libusb (PR #9501 from leoetlino)