5.0-12019 πριν από 3 μήνες docs/DSP: fix $prod references (PR #8801 from Tilka)
5.0-12017 πριν από 3 μήνες DiscIO: Implement multithreaded compression (PR #8760 from JosJuice)
5.0-12015 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Jit: remove warning -Winvalid-offsetof (PR #8687 from howard0su)
5.0-12013 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt: Saving and restoring NetPlay Session Browser dialog's settings. (PR #8744 from cristian64)
5.0-12011 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Debugger: Add a Thread widget (PR #8686 from sepalani)
5.0-12009 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Boot: Add ConsoleType enum class (PR #8712 from sepalani)
5.0-12007 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Remove redundant "Emulation" from "DSP HLE Emulation" (PR #8790 from leoetlino)
5.0-12005 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα WiimoteEmu: Cleanup warnings of -Wparentheses (PR #8691 from howard0su)
5.0-12003 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Add DSP Emulation Engine (PR #8770 from Ebola16)
5.0-12001 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα MathUtil: Fix Rectangle::GetWidth/Height for unsigned types (PR #8775 from leoetlino)
5.0-11999 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα IOS/KD: Cleanup sockets on IOCTL_NWC24_CLEANUP_SOCKET (PR #8757 from sepalani)
5.0-11997 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Fix Windows CMake build errors (PR #8789 from JosJuice)
5.0-11995 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt: Store name of user style, not path (PR #8786 from JosJuice)
5.0-11993 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Remove redundant Config prefix from ConfigInfo/ConfigLocation (PR #8787 from leoetlino)
5.0-11991 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Translation resources sync with Transifex
5.0-11990 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt: Add some i18n comments for recently added strings (PR #8783 from JosJuice)
5.0-11987 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Don't assume fixed width for "Emulated memory size mismatch!" message (PR #8784 from JosJuice)
5.0-11985 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Translation resources sync with Transifex
5.0-11984 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Externals: Do not expose the externals directory itself as include path. (PR #8780 from degasus)
5.0-11977 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα XFMemory: SETPOSMTXINFO should be SETPOSTMTXINFO (PR #8777 from delroth)