5.0-13651 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες IOS: Clean up the way IPC replies are constructed (PR #9508 from leoetlino)
5.0-13648 πριν από 2 μήνες, 4 εβδομάδες PCAP: Improve TCP session logging (PR #9500 from sepalani)
5.0-13646 πριν από 2 μήνες, 4 εβδομάδες Software: Always divide the texture coordinates by q. (PR #9333 from Pokechu22)
5.0-13644 πριν από 2 μήνες, 4 εβδομάδες IOS: Simplify unnecessarily qualified names (PR #9506 from leoetlino)
5.0-13642 πριν από 2 μήνες, 4 εβδομάδες Android: Adjust logic for DOL/ELF long press (PR #9502 from JosJuice)
5.0-13639 πριν από 2 μήνες, 4 εβδομάδες IOS: Use less ambiguous names for classes (PR #9504 from leoetlino)
5.0-13637 πριν από 2 μήνες, 4 εβδομάδες hidapi: Use LIBUSB_LIBRARIES to link to libusb (PR #9501 from leoetlino)
5.0-13635 πριν από 2 μήνες, 4 εβδομάδες Restore BitField Natvis (PR #9505 from Pokechu22)
5.0-13633 πριν από 2 μήνες, 4 εβδομάδες InputCommon: fix potential dynamic input texture crash and an optimization (PR #9488 from iwubcode)
5.0-13630 πριν από 3 μήνες Rename docs/WIA.md to docs/WiaAndRvz.md (PR #9503 from JosJuice)
5.0-13628 πριν από 3 μήνες GameINI: Enable EFB access from CPU for Ultimate I Spy (PR #9482 from AwesomeMarioFan)
5.0-13626 πριν από 3 μήνες Config: Fix expression window scroll wheel spam (PR #9490 from Dentomologist)
5.0-13624 πριν από 3 μήνες SSL: Workaround to remove SNI from ClientHello (PR #9408 from sepalani)
5.0-13622 πριν από 3 μήνες Software: Remove normalization special case (PR #9424 from Pokechu22)
5.0-13620 πριν από 3 μήνες PCAP logging with fake TCP/UDP packet (PR #6075 from sepalani)
5.0-13618 πριν από 3 μήνες Working Game IDs for Elf/Dol files (PR #9461 from cbartondock)
5.0-13616 πριν από 3 μήνες Qt: Fix "open wiki" option not using the wiki redirect script (PR #9495 from leoetlino)
5.0-13614 πριν από 3 μήνες UnitTests: Add MOVI2R test (PR #9423 from MerryMage)
5.0-13610 πριν από 3 μήνες JitArm64: More constant propagation optimizations (PR #9400 from JosJuice)
5.0-13607 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Fix mapping window title bar becoming unresponsive (PR #9491 from DacodaDragon)