5.0-11984 πριν από 3 μήνες Externals: Do not expose the externals directory itself as include path. (PR #8780 from degasus)
5.0-11977 πριν από 3 μήνες XFMemory: SETPOSMTXINFO should be SETPOSTMTXINFO (PR #8777 from delroth)
5.0-11975 πριν από 3 μήνες VolumeVerifier: Treat IOS9 as always present (PR #8774 from JosJuice)
5.0-11973 πριν από 3 μήνες Require minizip 2.0.0 or newer (PR #8776 from Techjar)
5.0-11971 πριν από 3 μήνες GCMemcard/MemcardManager: Make creating a new card more explicit and UX-friendly. (PR #7996 from AdmiralCurtiss)
5.0-11969 πριν από 3 μήνες Configurable MEM1 and MEM2 sizes at runtime via Dolphin.ini (PR #8722 from Minty-Meeo)
5.0-11967 πριν από 3 μήνες DolphinQt: Disable converting from TGC (PR #8773 from JosJuice)
5.0-11965 πριν από 3 μήνες Replace the compress/uncompress actions with a convert dialog (PR #8738 from JosJuice)
5.0-11955 πριν από 3 μήνες Core: Call CreateFullPath before using Backup directory (PR #8772 from JosJuice)
5.0-11953 πριν από 3 μήνες Jit64/Jit64_Tables: Construct tables at compile-time (PR #8151 from lioncash)
5.0-11951 πριν από 3 μήνες DolphinQt: Use qOverload where applicable (PR #8272 from lioncash)
5.0-11949 πριν από 3 μήνες Qt: Fix Hotkey Controller Profile display with boxes for each Wiimote (PR #8654 from 3t13nn3)
5.0-11947 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Remove warning of -Wstringop-truncation (PR #8688 from howard0su)
5.0-11945 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα RSO: Auto-detect RSO location in RAM (PR #8668 from sepalani)
5.0-11942 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Remove warnings of -Wsign-compare (PR #8689 from howard0su)
5.0-11940 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Cleanup warnings of -Wswitch (PR #8694 from howard0su)
5.0-11938 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα HW: cleanup warnings of -Wtype-limits (PR #8695 from howard0su)
5.0-11936 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Fix MenuTag typo (PR #8769 from Ebola16)
5.0-11934 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα SettingsHandler: Don't output null bytes (PR #8704 from JosJuice)
5.0-11932 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Debugger: Add a Network widget (PR #8753 from sepalani)