5.0-15332 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Improve OpenModeToAndroid's handling of 'b' (PR #10163 from JosJuice)
5.0-15330 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Raise program exception on floating point exceptions (PR #10043 from JosJuice)
5.0-15322 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt: Add option to always show Mouse Cursor (PR #10121 from malleoz)
5.0-15319 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα NetPlayProto: Remove lots of casts to MessageId when inserting enum values into packets (PR #10118 from lioncash)
5.0-15312 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα update mgba submodule (PR #10150 from shuffle2)
5.0-15310 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Include digital L and R buttons in Input Display (PR #10126 from malleoz)
5.0-15308 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Add the advanced graphics settings to the GUI (PR #10151 from JosJuice)
5.0-15306 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα MappingWindow: disable hotkeys while window is active (PR #10154 from malleoz)
5.0-15304 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Disable hotkeys on static QFileDialog calls (PR #10155 from malleoz)
5.0-15302 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Fix switch warning in RenderWidget (PR #10160 from fpdotmonkey)
5.0-15300 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Tools: Add IDA Save/Load Dolphin Map Scripts for 7.x (PR #10157 from dreamsyntax)
5.0-15298 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Core: Use log variant of PrintCallstack, not print variant (PR #10159 from JosJuice)
5.0-15296 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα JitArm64: Consistently set emitting_routine (PR #10161 from JosJuice)
5.0-15294 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Extend Minimal TMEM cache implementation. (PR #8350 from phire)
5.0-15289 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα JitArm64: Improve psq_l/psq_st address checking (PR #9884 from JosJuice)
5.0-15281 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα BoundingBox: Add missing include (PR #10158 from phire)
5.0-15279 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Consolidate TexUnit addressing (PR #10096 from phire)
5.0-15276 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Core / VideoCommon: refactor FreeLookCamera (PR #9670 from iwubcode)
5.0-15271 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες VideoCommon: Abstract bounding box (PR #9803 from Techjar)
5.0-15269 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Import Apple/FFmpeg libraries for AVI dumps on macOS (PR #10145 from NoNoTeal)