5.0-13178 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες DiscIO: Fix recursive directory extraction (PR #9306 from JosJuice)
5.0-13176 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες Exclude Discord RPC lib from installation (PR #9305 from r-burns)
5.0-13174 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες General: Convert PanicAlerts over to fmt equivalent (PR #9304 from lioncash)
5.0-13172 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Add "Generate a New Statistics Identity" (PR #9303 from Ebola16)
5.0-13170 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες Translation resources sync with Transifex
5.0-13169 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Clear Log file (PR #9298 from Ebola16)
5.0-13167 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Add "Disable Fastmem" debug setting (PR #9301 from Ebola16)
5.0-13165 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες Qt: Add missing tr calls for tooltip descriptions (PR #9302 from leoetlino)
5.0-13163 πριν από 2 μήνες, 4 εβδομάδες Remove description box in graphics tabs and use custom tooltips instead (PR #9153 from iwubcode)
5.0-13152 πριν από 2 μήνες, 4 εβδομάδες Fallback Region Option (PR #9254 from flagrama)
5.0-13150 πριν από 2 μήνες, 4 εβδομάδες Movie: Fix 83b9fef regressions (PR #9297 from JosJuice)
5.0-13148 πριν από 2 μήνες, 4 εβδομάδες JitArm64: Add a workaround for issue 12327 (PR #9296 from JosJuice)
5.0-13146 πριν από 2 μήνες, 4 εβδομάδες Core: Fix an assertion that mistakenly uses a fmt format string (PR #9294 from leoetlino)
5.0-13144 πριν από 2 μήνες, 4 εβδομάδες IP/Top: Add Android network interface (PR #9191 from sepalani)
5.0-13142 πριν από 2 μήνες, 4 εβδομάδες AudioCommon: Convert alerts over to fmt-based variants (PR #9291 from lioncash)
5.0-13140 πριν από 2 μήνες, 4 εβδομάδες Fix liblzma config on macOS (PR #9292 from Dentomologist)
5.0-13138 πριν από 2 μήνες, 4 εβδομάδες Fix bounding box incorrectly disabled on OpenGL ES 3.1, 3.2 (PR #9280 from blaahaj)
5.0-13136 πριν από 3 μήνες IP/Top: Fix fallback IP address (PR #9101 from sepalani)
5.0-13134 πριν από 3 μήνες Common: Optimize Config::Get (PR #9283 from JosJuice)
5.0-13132 πριν από 3 μήνες Frontends: Migrate logs over to fmt (PR #9286 from lioncash)