5.0-11153 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες Enable EFB access in INI (PR #8338 from Miksel12)
5.0-11151 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες VerifyWidget: Handle Severity::None case in Verify() (PR #8382 from tkln)
5.0-11149 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες Qt: Add "renderer" window role to render window (PR #8431 from ferrrry)
5.0-11147 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες Qt: Game Tracker fixes (PR #8399 from CookiePLMonster)
5.0-11143 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες DiscIO: Add missing company IDs (PR #8367 from JosJuice)
5.0-11140 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες CMake: Enable generation of compile_commands.json. (PR #8388 from jordan-woyak)
5.0-11138 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinNoGUI: Add a FBDev platform (PR #8343 from stenzek)
5.0-11135 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt: Call OnEmulationStateChanged when creating config window panes (PR #8433 from JosJuice)
5.0-11132 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες Disable render to main when using batch mode (PR #8437 from JosJuice)
5.0-11129 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες VideoInterface: Don't crash when running Wii Freeloader (PR #8436 from JosJuice)
5.0-11127 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες VI: Adjust start/end of ACV region for fields (PR #8444 from booto)
5.0-11125 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Replace emulation rotation crash workaround with proper fix (PR #8452 from JosJuice)
5.0-11123 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες Update GameTDB title files (PR #8457 from JosJuice)
5.0-11121 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt: Fix output mapping button spacebar activation and tooltip. (PR #8450 from jordan-woyak)
5.0-11118 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt: Fix the enabling/disabling of ControllersWindow buttons (PR #8449 from JosJuice)
5.0-11116 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες Various quad-buffered ("HDMI 3D") stereo fixes (PR #8378 from stenzek)
5.0-11109 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt: Make HotkeyScheduler call UpdateInput when hotkeys are disabled. (PR #8432 from jordan-woyak)
5.0-11107 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Expand the comment for NVidiaShieldWorkaroundView (PR #8453 from JosJuice)
5.0-11105 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες RedumpVerifier: Show an error when datfile lacks serials or versions (PR #8446 from JosJuice)
5.0-11103 πριν από 2 μήνες, 4 εβδομάδες Translation resources sync with Transifex