5.0-9915 πριν από 1 μήνας, 2 βδομάδες Qt/NetPlayBrowser: Various small fixes (PR #7967 from spycrab)
5.0-9913 πριν από 1 μήνας, 2 βδομάδες ControllerInterface: SDL cleanups/fixes (PR #7689 from jordan-woyak)
5.0-9910 πριν από 1 μήνας, 2 βδομάδες Common/HttpRequest: Fix EscapeComponent leaking memory (PR #7962 from spycrab)
5.0-9908 πριν από 1 μήνας, 2 βδομάδες Qt/NetPlay: Implement session/server browser (PR #7945 from spycrab)
5.0-9902 πριν από 1 μήνας, 2 βδομάδες Qt/MainWindow: Fix segfault on exit while NetPlay is open (PR #7960 from Techjar)
5.0-9900 πριν από 1 μήνας, 2 βδομάδες NetPlay golf mode (PR #7955 from Techjar)
5.0-9896 πριν από 1 μήνας, 3 βδομάδες Qt/NetPlayDialog: Fix messages being html-escaped for NetPlay Chat (PR #7956 from spycrab)
5.0-9894 πριν από 1 μήνας, 3 βδομάδες Qt/TAS: Implement turbo mode (PR #7949 from spycrab)
5.0-9892 πριν από 1 μήνας, 3 βδομάδες PixelShaderGen: Fix bounding box right/bottom offset (PR #7957 from Techjar)
5.0-9890 πριν από 1 μήνας, 3 βδομάδες DolphinQt: Fix unused widgets in InfoWidget from being visible. (PR #7924 from jordan-woyak)
5.0-9888 πριν από 1 μήνας, 3 βδομάδες D3D12: Fix case where perf queries weren't flushed (PR #7953 from stenzek)
5.0-9884 πριν από 1 μήνας, 3 βδομάδες Android: Fix touch IR (PR #7921 from zackhow)
5.0-9880 πριν από 1 μήνας, 3 βδομάδες BPStructs: Gracefully handle out-of-range EFB copies (PR #7950 from stenzek)
5.0-9878 πριν από 1 μήνας, 3 βδομάδες Re-implement D3D12 video backend (PR #7853 from stenzek)
5.0-9876 πριν από 1 μήνας, 3 βδομάδες InputCommon: Fix Win32 init race. (PR #7951 from jordan-woyak)
5.0-9874 πριν από 1 μήνας, 3 βδομάδες Translation resources sync with Transifex
5.0-9873 πριν από 1 μήνας, 3 βδομάδες Qt/HacksWidget: Fix backend feature support checks (PR #7939 from Techjar)
5.0-9871 πριν από 1 μήνας, 3 βδομάδες Qt/GameConfigEdit: Show warning if opening in an external editor fails (PR #7948 from spycrab)
5.0-9869 πριν από 1 μήνας, 3 βδομάδες Add hotplug support to DInput and XInput controller backends (PR #7776 from jordan-woyak)
5.0-9865 πριν από 1 μήνας, 3 βδομάδες Qt/GCMemcardManager: Don't bold the header (PR #7947 from spycrab)