5.0-12821 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα WiimoteEmu: Expose IR camera FOV to adjust IMU pointing sensitivity. (PR #9142 from jordan-woyak)
5.0-12818 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα DiscIO: Make WiiEncryptionCache moveable (PR #9166 from JosJuice)
5.0-12816 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα require msvc 19.27.29111 and Windows SDK 10.0.19041 (PR #9048 from shuffle2)
5.0-12814 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Android: Allow disabling cover downloading (PR #9146 from JosJuice)
5.0-12810 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα FramebufferShaderGen: Migrate over to fmt (PR #9163 from lioncash)
5.0-12808 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Readme: Add Buildbot header link (PR #9149 from altimumdelta)
5.0-12806 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα GeometryShaderGen: Migrate over to fmt (PR #9164 from lioncash)
5.0-12804 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Translation resources sync with Transifex
5.0-12803 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Android: Improve WRITE_EXTERNAL_STORAGE denial (PR #9061 from Ebola16)
5.0-12801 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα InputCommon: Dynamic Input Textures (PR #8318 from iwubcode)
5.0-12797 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Add INI note for Wii Fit and Wii Fit Plus (PR #9094 from Pokechu22)
5.0-12795 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα ControllerEmu: Improve and simplify UpdateCalibrationData. (PR #9096 from jordan-woyak)
5.0-12793 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα DolphinQt: Handle non-ASCII characters in Windows cmd arguments (PR #9104 from JosJuice)
5.0-12790 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα VolumeVerifier: Make "no valid data in partition" hide some other errors (PR #9136 from JosJuice)
5.0-12788 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Config: Expose "DisableScreenSaver" in the UI and default it to true. (PR #8613 from jordan-woyak)
5.0-12784 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Fix predefined Qt strings not getting translated (PR #9159 from JosJuice)
5.0-12781 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Android: ConfirmRunnable to RunRunnable with optional confirmation (PR #9154 from Ebola16)
5.0-12779 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα VertexShaderGen: Fix unescaped { in D3D shader. (PR #9161 from AdmiralCurtiss)
5.0-12777 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα DiscIO: Make use of fmt where applicable (PR #9150 from JosJuice)
5.0-12773 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα IP/Top: Add SO_LINGER optname (PR #9099 from sepalani)