5.0-20186 πριν από 2 μήνες Disable Store EFB Copies to Texture Only for Mystery Case Files: The Malgrave Incident (PR #12189 from Pokechu22)
5.0-20184 πριν από 2 μήνες RetroAchievements - Progress Notifications (PR #12026 from LillyJadeKatrin)
5.0-20181 πριν από 2 μήνες Added CopyReader to BlobReader and all subclasses (PR #12036 from LillyJadeKatrin)
5.0-20179 πριν από 2 μήνες Added error checking and logging to AchievementManager::GetAchievemen… (PR #12212 from LillyJadeKatrin)
5.0-20177 πριν από 2 μήνες Android: Remove a stray backtick (PR #12214 from JosJuice)
5.0-20175 πριν από 2 μήνες RetroAchievements - Badges (PR #12025 from LillyJadeKatrin)
5.0-20168 πριν από 2 μήνες Jit: Fix fastmem initialization order (PR #12210 from JosJuice)
5.0-20166 πριν από 2 μήνες PowerPC: reduce location assert cost (PR #12206 from malleoz)
5.0-20164 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt: Fix decrease emulation speed hotkey rollover (PR #12207 from malleoz)
5.0-20162 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Retroachievements bugfix (PR #12204 from LillyJadeKatrin)
5.0-20154 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα SaveStates : Fix MainWindow.m_state_slot is not restored from Qt.ini Emulation/StateSlot. (PR #12201 from fabricecaruso)
5.0-20152 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα AchievementsWindow: Fix rapid popups on initial opening. (PR #12205 from LillyJadeKatrin)
5.0-20150 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα FileUtil: Don't try to retrieve size for FIFO pipe (PR #12200 from itsmattkc)
5.0-20148 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Steam Deck: Periodically reenable gyro (PR #12172 from ArcaneNibble)
5.0-20146 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα HIDv4: Check Device Not Null Before Attaching (PR #12203 from deReeperJosh)
5.0-20144 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα IOS/KD: Fix crash with KD Scheduler (PR #12199 from noahpistilli)
5.0-20142 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Added log statements across AchievementManager. (PR #12195 from LillyJadeKatrin)
5.0-20140 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Require system library fmt >= 10.1 (PR #12198 from rsgnz)
5.0-20138 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Float slider settings fix (PR #12197 from t895)
5.0-20135 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Update fmt to 10.1.1 (PR #12190 from AdmiralCurtiss)