5.0-10950 πριν από 2 μήνες Remove XAudio2 (PR #8361 from ligfx)
5.0-10947 πριν από 2 μήνες Another AVI fix for WinAPI importers (PR #8384 from vadosnaprimer)
5.0-10945 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Drop 3D Vision Support (PR #8377 from stenzek)
5.0-10943 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt/Graphics: Fix NVIDIA 3D Vision support handling. (PR #8373 from jordan-woyak)
5.0-10941 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Fix runtime stereoscopy mode switching (PR #8375 from stenzek)
5.0-10938 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Log widget improvements (PR #8337 from CookiePLMonster)
5.0-10931 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Translation resources sync with Transifex
5.0-10930 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Rebase of 'Update game settings for all PWAA games' (PR #8374 from AdmiralCurtiss)
5.0-10928 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα QtFifoPlayer: handle FIFO load before window creation (PR #8355 from phire)
5.0-10925 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Core: Generate screenshot name with timestamps (PR #8333 from CookiePLMonster)
5.0-10922 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Enable adapter combo only if adapters are supported by current backend (PR #8324 from CookiePLMonster)
5.0-10920 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Android Studio 3.5 Updates (PR #8325 from Ebola16)
5.0-10918 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες ConsoleListenerWin: Properly output console logging in UTF-16 (PR #8341 from CookiePLMonster)
5.0-10916 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Fix import gc save file window title (PR #8368 from rukai)
5.0-10914 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Add Wii Mini system menu version detection (PR #8363 from Fullmetal5)
5.0-10912 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες Fix 2 DTK bugs (PR #8349 from Pokechu22)
5.0-10910 πριν από 3 μήνες .editorconfig: Use spaces for Java code (PR #8354 from JosJuice)
5.0-10908 πριν από 3 μήνες Android: Add GameID to Game Settings title (PR #8353 from Ebola16)
5.0-10906 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Translation resources sync with Transifex
5.0-10905 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Revert "DSP: ARAM cleanup experiments" (PR #8344 from dolphin-emu)