5.0-13635 πριν από 2 μήνες Restore BitField Natvis (PR #9505 from Pokechu22)
5.0-13633 πριν από 2 μήνες InputCommon: fix potential dynamic input texture crash and an optimization (PR #9488 from iwubcode)
5.0-13630 πριν από 2 μήνες Rename docs/WIA.md to docs/WiaAndRvz.md (PR #9503 from JosJuice)
5.0-13628 πριν από 2 μήνες GameINI: Enable EFB access from CPU for Ultimate I Spy (PR #9482 from AwesomeMarioFan)
5.0-13626 πριν από 2 μήνες Config: Fix expression window scroll wheel spam (PR #9490 from Dentomologist)
5.0-13624 πριν από 2 μήνες SSL: Workaround to remove SNI from ClientHello (PR #9408 from sepalani)
5.0-13622 πριν από 2 μήνες Software: Remove normalization special case (PR #9424 from Pokechu22)
5.0-13620 πριν από 2 μήνες PCAP logging with fake TCP/UDP packet (PR #6075 from sepalani)
5.0-13618 πριν από 2 μήνες Working Game IDs for Elf/Dol files (PR #9461 from cbartondock)
5.0-13616 πριν από 2 μήνες Qt: Fix "open wiki" option not using the wiki redirect script (PR #9495 from leoetlino)
5.0-13614 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα UnitTests: Add MOVI2R test (PR #9423 from MerryMage)
5.0-13610 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα JitArm64: More constant propagation optimizations (PR #9400 from JosJuice)
5.0-13607 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Fix mapping window title bar becoming unresponsive (PR #9491 from DacodaDragon)
5.0-13605 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα JitArm64: Use STP for pc/npc (PR #9485 from JosJuice)
5.0-13603 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt: Fix regression in input expressions (PR #9487 from iwubcode)
5.0-13601 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Translation resources sync with Transifex
5.0-13600 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες JitArm64_Integer: Add optimizations for rlwimix (PR #9373 from MerryMage)
5.0-13595 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες JitArm64: Use STP for (parts of) ppcState.ps (PR #9484 from JosJuice)
5.0-13592 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Fix clientcakey typo in Readme.md (PR #9483 from Leseratte10)
5.0-13590 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες NetworkCaptureLogger: Move SSL logging (PR #5978 from sepalani)