5.0-15195 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Core/CheatSearch: Avoid length underflow on new search. (PR #10103 from AdmiralCurtiss)
5.0-15193 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες IOS: Add missing writes of low MEM1 constants (PR #10068 from leoetlino)
5.0-15191 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Disable Immediate XFB in King Kong (PR #10112 from JMC47)
5.0-15189 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες DolphinQt: Don't update NetworkWidget when hidden (PR #10111 from JosJuice)
5.0-15187 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες BPStructs: ensure side effects are same (PR #10108 from phire)
5.0-15185 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες VulkanContext: Disable subgroup reduction on Macs with AMD GPUs (PR #10107 from OatmealDome)
5.0-15183 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες BPStructs: Ignore malformed efb copies (PR #10106 from phire)
5.0-15181 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες GameINI: Disable force texture filtering for Mega Man X Collection (PR #10105 from Pokechu22)
5.0-15179 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Translation resources sync with Transifex
5.0-15178 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Add cheat GUI (PR #10092 from JosJuice)
5.0-15158 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες BPStructs: fix out-of-range EFB copy clamping (PR #10095 from phire)
5.0-15155 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Reimplement Cheat Search. (PR #9886 from AdmiralCurtiss)
5.0-15152 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες DiscIO/DirectoryBlob: Handle reads between files. (PR #10099 from AdmiralCurtiss)
5.0-15150 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες GLInterface: Remove unneeded wglShareLists call (PR #10100 from Pokechu22)
5.0-15148 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες SI_DeviceKeyboard: Shorten MapKeys() (PR #10101 from lioncash)
5.0-15146 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες JitArm64: Fix fresx/frsqrtex unlocking W0 too early (PR #10097 from JosJuice)
5.0-15143 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες SI: Migrate bitfields to Common::BitField (PR #10076 from lioncash)
5.0-15139 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες WiimoteReal: Fix Wiimote disconnection causing Dolphin to crash on macOS (PR #10014 from OatmealDome)
5.0-15134 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Revert "Revert "DolphinQt: Minor consistency fixes for the Settings window"" (PR #10093 from JosJuice)
5.0-15132 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες GameINI: Disable JIT branch following for Namco Museum. (PR #10094 from AdmiralCurtiss)