5.0-10920 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Android Studio 3.5 Updates (PR #8325 from Ebola16)
5.0-10918 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες ConsoleListenerWin: Properly output console logging in UTF-16 (PR #8341 from CookiePLMonster)
5.0-10916 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Fix import gc save file window title (PR #8368 from rukai)
5.0-10914 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Add Wii Mini system menu version detection (PR #8363 from Fullmetal5)
5.0-10912 πριν από 2 μήνες Fix 2 DTK bugs (PR #8349 from Pokechu22)
5.0-10910 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα .editorconfig: Use spaces for Java code (PR #8354 from JosJuice)
5.0-10908 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Add GameID to Game Settings title (PR #8353 from Ebola16)
5.0-10906 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Translation resources sync with Transifex
5.0-10905 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Revert "DSP: ARAM cleanup experiments" (PR #8344 from dolphin-emu)
5.0-10903 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες DSP: ARAM cleanup experiments (PR #7740 from booto)
5.0-10898 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Graphic setting description improvements (PR #7810 from Ebola16)
5.0-10894 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες DolphinQt: GeckoCodeWidget remove double space (PR #8342 from dreamsyntax)
5.0-10892 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Add safe texture cache to some uDraw games' ini files (PR #8323 from Craftyawesome)
5.0-10890 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες SI: Reduce logging. (PR #8339 from booto)
5.0-10888 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες VideoInterface: start counting half-lines at 0 instead of 1 (PR #8334 from hosaka-corp)
5.0-10886 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες NetPlay: Remove 'reduce polling rate' option (PR #8230 from Techjar)
5.0-10884 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες Translation resources sync with Transifex
5.0-10883 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt: Fix whitelisting USB devices (PR #8327 from JosJuice)
5.0-10881 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες Don't enforce that a memory card has to have a .raw or .gcp file extension. (PR #7975 from AdmiralCurtiss)
5.0-10879 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Call UICommon::Init at app start instead of emulation start (PR #8190 from JosJuice)