3.5-350 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Revert "Toggle full screen when double clicking the render window."
3.5-349 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Toggle full screen when double clicking the render window.
3.5-348 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Fix the majority of the compiler warnings unearthed by the addition of the new warning flags.
3.5-347 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Re-enable a few more warnings.
3.5-346 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες For each of the recently added warning flags check to see if the compiler supports the flag before adding it.
3.5-345 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Fix some shadowing warnings.
3.5-344 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Remove this double flush in the idleskipping code.
3.5-343 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες hah, woops.
3.5-342 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Hey Parlane. Fixed it.
3.5-341 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες I blame Billiard.
3.5-340 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Fix for the fix that didn't fix.
3.5-339 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες 4000 warnings about not supporting a warning...
3.5-338 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Preset HBeamPos to -1. Fixes NTSC-U N64 VC games.
3.5-337 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Enabled more warnings. Get to work!
3.5-336 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Gameini database update. Fixes issue 5135.
3.5-335 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Duplicate condition fix.
3.5-334 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Better implementation of revision 2cc1a97a66c2. Works with .gcz files now.
3.5-333 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Remove deprecated method for accessing a gtk widgets window. Fix a debug build compiler warning.
3.5-332 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Move the cmake option lines to the top of the Cmake file for easy viewing in vim.
3.5-331 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Do not automatically refresh the game list for games that have "Emulation issues" written in their gameini after we open/close the iso properties.