3.5-1290 πριν από 7 χρόνια, 12 μήνες Revert "Revert "Fix performance issues on certain legacy graphics hardware that isn't capable of copying an integer.""
3.5-1289 πριν από 7 χρόνια, 12 μήνες Missed a few asset copies
3.5-1288 πριν από 7 χρόνια, 12 μήνες Generally make the Android UI better.
3.5-1287 πριν από 7 χρόνια, 12 μήνες Add SimonVT's android-menudrawer. This will be used in the menu interface for Dolphin Android.
3.5-1286 πριν από 7 χρόνια, 12 μήνες Have our EGL interface use our logging functions.
3.5-1285 πριν από 7 χρόνια, 12 μήνες Add Swedish to Windows build system.
3.5-1284 πριν από 7 χρόνια, 12 μήνες Add Swedish translations.
3.5-1283 πριν από 7 χρόνια, 12 μήνες Fix parameter naming in DSPEmulator.h. Should be "HLE" in CreateDSPEmulator's prototype, not "LLE".
3.5-1282 πριν από 8 χρόνια Merge branch 'dspjit'
3.5-1270 πριν από 8 χρόνια Allow runtime setting of fastmem in ARM and disable since it seems to be causing issues again. Cortex-A9 only?
3.5-1269 πριν από 8 χρόνια Fix a build issue with options -DUSE_EGL=True -DUSE_GLES=True
3.5-1268 πριν από 8 χρόνια Fix making the config directory so copying over assets won't fail.
3.5-1267 πριν από 8 χρόνια Enforce landscape view since rotations cause huge issues atm.
3.5-1266 πριν από 8 χρόνια Fix a bunch of random typos in comments and logging.
3.5-1265 πριν από 8 χρόνια Add a fastmem option for enabling and disabling fastmem at runtime.
3.5-1264 πριν από 8 χρόνια Update the ant files to build the APK from terminal
3.5-1263 πριν από 8 χρόνια Update translation files from Transifex, and update the pot file from the source code again.
3.5-1262 πριν από 8 χρόνια Update AndroidManifest to v0.2
3.5-1261 πριν από 8 χρόνια Android Clang doesn't support TLS, so do the same thing as OSX.
3.5-1260 πριν από 8 χρόνια Fix clang building the std headers.