3.5-318 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Set the default memory card path as relative too.
3.5-317 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Save memory card paths relative to exe directory.
3.5-316 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Preset the HBeam and VBeam to 0 on boot. Fixes Densha de Go Shinkansen EX.
3.5-315 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Added a game property to disable the clearing of the data cache. This is needed by one known game, "Rubik's Puzzle Galaxy: Rush".
3.5-314 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Allow emulated wiimote to be tilted 180 degrees in each direction. (was 90) Fixes issue 3492.
3.5-313 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Remove lttc for lle on thread too.
3.5-312 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Fix a dumb regression from revision 4925a28f94d8.
3.5-311 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Revert my dual-core fix for FifoPlayer. Apparently it breaks more than it fixes.
3.5-310 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Actually remove lttc.
3.5-309 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Typo fix.
3.5-308 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Misc movie fixes.
3.5-307 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Implement 8 bit loads backpatching
3.5-306 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Implement backpatch support for 16 bit loads
3.5-305 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Fix switching from the different rasterizers
3.5-304 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Remove the dependency on rectangle textures in the software rasterizer. Also make it the be used by default in the software renderer like it was before.
3.5-303 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Fully fix that clear bug in aldlist.cpp. Seems I missed part. Corrected it.
3.5-302 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Fix emulated turntable crossfade slider. (DJ Hero controller) Fixes issue 4504.
3.5-301 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Add support for the mouse cursor and mouse clicking events on OS X.
3.5-300 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Fix emulated wiimote shaking in Wario Land: Shake It, and probably others. Fixes issue 5295. (probably issue 5017 and issue 5578 too)
3.5-299 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Improve "Enable Hotkeys" description. Fixes issue 4607.