3.0-880 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες If the HOME environment variable isn't set, fall back on to PWD. Closes 5584.
3.0-879 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Adds the Wii Korean settings file. It was handled in the wii-network branch in rev c42a6f156e2c. Master handles the settings files differently. Until wii-network merges in to master, this closes issue...
3.0-878 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix OSX build once again. Apparently OSX needs to get with the times.
3.0-877 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες PixelShaderGen: Drop some useless and potentially buggy code.
3.0-876 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες OSX build fix for the unordered_map/hash_map issue.
3.0-875 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Allow input displays to work without an active movie.
3.0-874 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Clean up gcc/g++ compiler warnings that have accumulated.
3.0-873 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Save game list sorting.
3.0-872 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix OS X 10.6 compatibility.
3.0-871 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix some warnings.
3.0-870 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Merge conflict. Fixes issue 5471.
3.0-869 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix a save state crash in some situation.
3.0-868 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Includes are case sensitive and Common is in the include directories so including the file this way was silly.
3.0-867 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fixing wiimote savestate and recording.
3.0-866 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Making cheats manager resizeable, maximizable, hideable (parentless), higher by default.
3.0-865 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix error message about state undo backup always appearing when no movie is active.
3.0-864 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες VertexShaderManager: Fix redundant shader constant updates.
3.0-863 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Compile fix for linux.
3.0-862 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Turns out you have to actually commit a change before merging if you want it to be included.
3.0-846 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Gameini database updates/additions for: TMNT3, Mystic Heroes, BEACH SPIKERS, Fantastic Four, King Arthur, I-Ninja, FFCC Echoes of Time, Just Dance, Disney Epic Mickey, Shark Tale, Pokemon Channel, Car...