3.5-377 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Clean up SDL includes a bit. Maybe fix an SDL2 problem.
3.5-376 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Number "unknown" axes in OSX rather than call them all "unk".
3.5-375 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Revert "Only delay DI command replies." Fix "Wii Party" again.
3.5-374 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Hopefully make wiimote speaker less crappy.
3.5-373 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Fixed issue 5973. (probably)
3.5-372 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Merge branch 'more-ipc-hle-hacks'
3.5-369 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Make real wiimote speaker not cause massive input delays. Fixes issue 5966.
3.5-368 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Added a script to copy the OpenAL dll's to the main Dolphin folder on new builds.
3.5-367 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Merge branch 'ipc-hle-hacks' Thanks skid_au for testing and helping think of the solution!
3.5-358 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Merge branch 'compiler-warnings' This shouldn't break anything so I will go ahead and merge it. Disc scrubbing is tested and works. There is a minor change to how the data is read by using the File:...
3.5-356 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Modify the gettextize script to add the header and dolphin license to the dolphin-emu.pot file. Also update the pot file once more.
3.5-355 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Merge branch 'translations-update'
3.5-351 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Gameini database update/additions of Sega Soccer Slam, Tomb Raider Underworld, Zapper, SAMURAI WARRIORS KATANA and Tales of Symphonia projection hack. For Tales of Symphonia the preset projection hack...
3.5-350 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Revert "Toggle full screen when double clicking the render window."
3.5-349 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Toggle full screen when double clicking the render window.
3.5-348 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Fix the majority of the compiler warnings unearthed by the addition of the new warning flags.
3.5-347 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Re-enable a few more warnings.
3.5-346 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες For each of the recently added warning flags check to see if the compiler supports the flag before adding it.
3.5-345 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Fix some shadowing warnings.
3.5-344 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Remove this double flush in the idleskipping code.