3.0-873 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Save game list sorting.
3.0-872 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix OS X 10.6 compatibility.
3.0-871 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix some warnings.
3.0-870 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Merge conflict. Fixes issue 5471.
3.0-869 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix a save state crash in some situation.
3.0-868 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Includes are case sensitive and Common is in the include directories so including the file this way was silly.
3.0-867 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fixing wiimote savestate and recording.
3.0-866 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Making cheats manager resizeable, maximizable, hideable (parentless), higher by default.
3.0-865 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix error message about state undo backup always appearing when no movie is active.
3.0-864 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες VertexShaderManager: Fix redundant shader constant updates.
3.0-863 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Compile fix for linux.
3.0-862 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Turns out you have to actually commit a change before merging if you want it to be included.
3.0-846 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Gameini database updates/additions for: TMNT3, Mystic Heroes, BEACH SPIKERS, Fantastic Four, King Arthur, I-Ninja, FFCC Echoes of Time, Just Dance, Disney Epic Mickey, Shark Tale, Pokemon Channel, Car...
3.0-845 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Added "EnableFPRF = True" to the Beach Spikers game ini. Fixes the flickering textures.
3.0-844 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Mapped the addco and subfco PowerPC instructions. Fixes Frogger: Hyper Arcade Edition.
3.0-843 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Enable GFX debugger functionality in Release builds.
3.0-842 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Partially revert "Check if BP and XF changes actually change values before flushing". Dolphin code sucks too much to get optimizations.
3.0-841 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix indentation [ using the web editor D: ]
3.0-840 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Merge branch 'efb_scaling_fixes'.
3.0-832 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Dolphin was crashing after attempting to use a NULL on macosx. (turns out that passing NULL to string cmp funcs has "undefined behavior".)