3.0-841 πριν από 11 χρόνια, 6 μήνες Fix indentation [ using the web editor D: ]
3.0-840 πριν από 11 χρόνια, 6 μήνες Merge branch 'efb_scaling_fixes'.
3.0-832 πριν από 11 χρόνια, 6 μήνες Dolphin was crashing after attempting to use a NULL on macosx. (turns out that passing NULL to string cmp funcs has "undefined behavior".)
3.0-831 πριν από 11 χρόνια, 6 μήνες Fixes pausing movies for some 30 fps games, in some situations.
3.0-830 πριν από 11 χρόνια, 7 μήνες Added option to toggle the display of On-Screen Display messages in the Interface tab.
3.0-829 πριν από 11 χρόνια, 7 μήνες Build fix.
3.0-828 πριν από 11 χρόνια, 7 μήνες Merge movie-fixes.
3.0-815 πριν από 11 χρόνια, 7 μήνες Patch by mwessel that fixes real wiimotes on OSX 10.8
3.0-814 πριν από 11 χρόνια, 7 μήνες Fixed last commit.
3.0-813 πριν από 11 χρόνια, 7 μήνες Merge https://code.google.com/r/xtrafear-dolphin-emu
3.0-811 πριν από 11 χρόνια, 7 μήνες Add config option for mac address. Fixes issue 5694.
3.0-810 πριν από 11 χρόνια, 7 μήνες Gameini database update/additions for NBA LIVE 06, NBA LIVE 2005, NBA LIVE 2004, NBA Live 2003, Pokemon Colosseum, Dark Summit, 4x4 Evolution 2, Skies of Arcadia Legends, Need For Speed : Hot Pursuit ...
3.0-809 πριν από 11 χρόνια, 7 μήνες Bound the iteration on the PB list when processing updates.
3.0-808 πριν από 11 χρόνια, 7 μήνες Revert "fix Snow Leopard compatibility"
3.0-807 πριν από 11 χρόνια, 7 μήνες Fix missing notes in musics with DSPHLE.
3.0-806 πριν από 11 χρόνια, 7 μήνες Fixes interpreter when not recording or playing back a movie.
3.0-805 πριν από 11 χρόνια, 7 μήνες From now on, use http://dolphin-emu.org/ , http://forums.dolphin-emu.org/ and http://wiki.dolphin-emu.org/ to access our website.
3.0-804 πριν από 11 χρόνια, 7 μήνες Retain dsp JIT setting when switching to HLE. Fixes issue 5691.
3.0-803 πριν από 11 χρόνια, 7 μήνες Removed the patches for Wave Race as they are no longer needed.
3.0-802 πριν από 11 χρόνια, 7 μήνες Video_Software: Implement texture preloading