5.0-12665 πριν από 1 μέρα, 5 ώρες ControllerInterface: Combine evdev devices with the same physical location in addition to unique ID (PR #8840 from Techjar)
5.0-12663 πριν από 1 μέρα, 6 ώρες Core/BTEmu: Change a member variable to a local variable. (PR #9097 from jordan-woyak)
5.0-12660 πριν από 2 μέρες, 5 ώρες Translation resources sync with Transifex
5.0-12659 πριν από 2 μέρες, 6 ώρες Add support for built-in input profiles (PR #9070 from Techjar)
5.0-12656 πριν από 3 μέρες, 23 ώρες Various GameINI updates (PR #9093 from Techjar)
5.0-12631 πριν από 4 μέρες, 23 ώρες Android: Move OSD out of the way when menu is open (PR #9075 from JosJuice)
5.0-12629 πριν από 4 μέρες, 23 ώρες Android: Wait for initialization before launching EmulationActivity (PR #9077 from JosJuice)
5.0-12627 πριν από 5 μέρες Adding AmdPowerXpressRequestHighPerformance (PR #9073 from darkain)
5.0-12625 πριν από 5 μέρες, 12 ώρες Android: Hook up the new config system (PR #8975 from JosJuice)
5.0-12616 πριν από 5 μέρες, 13 ώρες Core: Run Wiimote::Initialize before HW::Init to avoid crash (PR #9086 from JosJuice)
5.0-12614 πριν από 6 μέρες, 4 ώρες DolphinQt: Fix the panic alert deadlock, Pause on Focus Loss edition (PR #8819 from JosJuice)
5.0-12612 πριν από 6 μέρες, 11 ώρες Qt: Use better method of getting default monospace font (PR #9085 from Techjar)
5.0-12610 πριν από 6 μέρες, 11 ώρες Android: Fix touch pointer not working after activity recreation (PR #9082 from JosJuice)
5.0-12608 πριν από 6 μέρες, 11 ώρες Qt/AdvancedPane: Force UTC time for custom RTC entry (PR #9084 from Techjar)
5.0-12606 πριν από 1 εβδομάδα BTEmu/Wiimote: Fixes and Cleanups. (PR #8985 from jordan-woyak)
5.0-12600 πριν από 1 εβδομάδα, 1 μέρα DolphinQt: properly remove slot connection for ConfigChange when object is destructed (PR #9076 from iwubcode)
5.0-12597 πριν από 1 εβδομάδα, 1 μέρα Android: Check for granted permission when returning to MainActivity (PR #9079 from JosJuice)
5.0-12595 πριν από 1 εβδομάδα, 2 μέρες Android: Use Back to open the emulation menu on all devices (PR #9004 from JosJuice)
5.0-12581 πριν από 1 εβδομάδα, 3 μέρες windows: keep an extra reference to BluetoothApis.dll (PR #9039 from shuffle2)
5.0-12579 πριν από 1 εβδομάδα, 4 μέρες VideoBackends: Disable GPU Texture Decoding under MoltenVK (PR #8743 from Techjar)