5.0-20941 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες SDL: Add GameController API, cleanup (PR #12085 from SuperSamus)
5.0-20937 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες FifoRecorder: Move instance to System. (PR #12500 from AdmiralCurtiss)
5.0-20935 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Core/HW/MMIO: Pass System through Read() and Write(). (PR #12499 from AdmiralCurtiss)
5.0-20933 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Core/FifoPlayer: Avoid global System accessor. (PR #12497 from AdmiralCurtiss)
5.0-20931 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Core/IOS/WiiIPC: Refactor to class, move to System. (PR #12494 from AdmiralCurtiss)
5.0-20927 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Core/HW/GBACore: Avoid global System accessor. (PR #12496 from AdmiralCurtiss)
5.0-20925 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες PowerPC: Add access size parameter to MMU::IsOptimizableRAMAddress (PR #12489 from JosJuice)
5.0-20923 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Steam Deck: Pad out feature report to 64 bytes (PR #12493 from endrift)
5.0-20921 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Externals: Update fmt to 10.2.1 (PR #12490 from lioncash)
5.0-20919 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες HW/SI: Remove remaining global system accessors (PR #12491 from lioncash)
5.0-20916 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Core/DSPHLE: Clean up global System access. (PR #12485 from AdmiralCurtiss)
5.0-20910 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Core/DSPHLE: Deglobalize HLEAccelerator state in AX and AXWii UCodes. (PR #12487 from AdmiralCurtiss)
5.0-20907 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Core/DSPHLE: Move AESndAccelerator instance into AESndUCode. (PR #12486 from AdmiralCurtiss)
5.0-20905 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Android: Fix crash when trying to edit gate size setting (PR #12375 from JosJuice)
5.0-20903 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Arm64RegCache: Use FlushMode everywhere (PR #12472 from mitaclaw)
5.0-20901 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες GameSettings: Don't force EFB to RAM for PokéPark Wii (PR #12477 from JosJuice)
5.0-20899 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Gameini: Disable "Immediately Present XFB" for Racquet Sports (PR #12476 from PatrickFerry)
5.0-20897 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες VKGfx: Don't panic for VK_SUBOPTIMAL_KHR (PR #12484 from SuperSamus)
5.0-20895 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες FifoPlayer: Move instance to System. (PR #12483 from AdmiralCurtiss)
5.0-20893 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Android: Fix the targets line in build.gradle.kts (PR #12468 from JosJuice)