5.0-13784 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες SI/DeviceGBA: Ensure data socket isn't backed up (PR #9550 from endrift)
5.0-13782 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες BreakpointWidget: Fix delete deleting both MBP and BP at address (PR #9564 from sepalani)
5.0-13780 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Watches: Fix Save and Load from strings (PR #9561 from sepalani)
5.0-13778 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Android: Broadcast update before updating additional metadata (PR #9529 from JosJuice)
5.0-13776 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Android: Some JNI cleanup (PR #9555 from JosJuice)
5.0-13772 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες BreakpointWidget: Emit BreakpointsChanged to update views (PR #9563 from sepalani)
5.0-13770 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες NetworkWidget: Reorganise SSL options group box (PR #8779 from sepalani)
5.0-13768 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Stricter test for compiler flags (PR #9493 from nolange)
5.0-13766 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Android: Use SwipeRefreshLayout in MainActivity (PR #9530 from JosJuice)
5.0-13761 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες BreakpointWidget: Allow breakpoints to be toggled between enable/disable (PR #9542 from InusualZ)
5.0-13758 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Core/Memmap: Memory mapping logic fixes. (PR #9548 from AdmiralCurtiss)
5.0-13755 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Some Gameini Changes (PR #9547 from PatrickFerry)
5.0-13748 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες CMake: Build with -std:c++latest for MSVC (PR #9556 from JosJuice)
5.0-13745 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες CMake: Include WIL headers (PR #9560 from JosJuice)
5.0-13743 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες GameSettings: Enable perf queries to fix sun in Need for Speed: Most Wanted. (PR #9395 from AdmiralCurtiss)
5.0-13741 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες DolphinQt: Removed unused this capture in lambda (PR #9554 from Dentomologist)
5.0-13739 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες JitArm64: Fix unsigned/signed argument/parameter mismatch (PR #9549 from Dentomologist)
5.0-13737 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Various improvements for the Memory Card Manager. (PR #8996 from AdmiralCurtiss)
5.0-13717 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Software: Implement line-width and point-width (PR #9352 from Pokechu22)
5.0-13714 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες INI Changes (PR #9546 from Miksel12)