3.5-471 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Merge branch 'real-wiimote-scanning'
3.5-432 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Make error message for loading save state with wrong dsp engine shorter.
3.5-431 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Abort load state if it uses a different dsp engine, instead of crashing.
3.5-430 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Update the gameini of F-zero. Efb to Ram is no longer the default choice.
3.5-429 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες fix last commit by neobrain
3.5-428 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Build fixing.
3.5-426 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Merge branch 'CLGL-Interop'
3.5-424 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Added the addeo instruction to the JIT tables. Fixes Inkub (WiiWare).
3.5-423 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Eliminate artifacts in nobanner.png.
3.5-422 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Makes the "No banner" banner image theme-able. Current "sexy X" banner included as part of "Boomy" theme.
3.5-421 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Fixed a JIT timing bug that prevented Eternal Darkness from booting in Single Core mode.
3.5-420 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Gameini database update. Update/additions of Fifa Street and Open Season (fixes issue 5438). Cleanup of DisableWiimoteSpeaker = 1 (aka Alternate wiimote timing) from the database since it is no longer...
3.5-419 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Fix OSX!
3.5-418 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Hopefully kill a stupid warning on Windows.
3.5-417 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Fix my DX11 texture-related failure.. Fixes issue 6026. (probably)
3.5-416 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Revert "Don't load level 0 twice for 1-level textures in DX11." and fix it properly. All backend TextureCaches now load level 0 in CreateTexture.
3.5-415 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Don't load level 0 twice for 1-level textures in DX11.
3.5-414 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Fixed a buffer overflow in the OpenAL buffer.
3.5-413 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες TextureCache: Fix D3D backends crashing when a game uses multiple 1x1-sized LODs.
3.5-412 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες WII_IPC_HLE_Device_FileIO: don't rebuild the filename on every operation.