3.5-1227 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Merge in latest changes to ArmEmitter from the PPSSPP crew. Should fix the dumb random crashes I had from IOS icache clearing not initializing a value.
3.5-1226 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες GOOGLE CODE, STOP BEING CRAP please :(
3.5-1225 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Make debug builds use unicode, not multibyte.
3.5-1224 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Refactored the SystemTimers to allow for per-UCode timing. Fixes issue 6237.
3.5-1223 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες ogl: remove GL_TRIANGLE_FAN on utils rendering
3.5-1222 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Merge branch 'primitive_restart'
3.5-1211 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες ogl: fix single core crash
3.5-1210 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες DolphinWX: Fail less at explaining what framelimit is doing.
3.5-1209 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες VertexShaderGen: Fix a small GLSL regression in emboss mapping.
3.5-1208 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες NetPlay: Updated the "Alert" text. Removed the "?" button as it was useless. Sorted the game lists. Made wider the player list.
3.5-1206 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Update iso file cache version.
3.5-1205 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Fixed split WBFS file size display. (probably) Fixed issue 6222.
3.5-1204 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Track the real wiimote rumble state to drop outgoing rumble reports with no effect. This eliminates constant streams of reports in various games that constantly send audio reports. (Just Dance 2, DKCR...
3.5-1203 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες ogl: support glsl120
3.5-1202 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες ogl: one framebuffer per efb2tex texture
3.5-1201 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Seriously, someone kill me.
3.5-1200 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Kill me now.
3.5-1199 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Remove an extraneous comment indicator from DebuggerPanel.cpp in DolphinWX.
3.5-1198 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Remove all tab/space mismatches from the DolphinWX project (at least 99%. I promise!)
3.5-1197 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Rename the "Disable Dest. Alpha Pass" option to "Disable Destination Alpha" (GUI-only).