4.0-1686 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Wx cleanup (PR #376 from lioncash)
4.0-1681 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Fixed formatting of post-processing shaders so they better match Dolphin's coding style (PR #386 from myownfriend)
4.0-1636 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Fixes games that use the MMU to page in code(Rogue Leader). (PR #356 from Sonicadvance1)
4.0-1634 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Export wii saves to the "User" directory (PR #361 from LPFaint99)
4.0-1632 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες DVDInterface: make fast disc speed faster. (PR #382 from magumagu)
4.0-1630 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Fix game list size display. (PR #379 from jordan-woyak)
4.0-1628 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Disable SDL input on Windows. (PR #343 from jordan-woyak)
4.0-1624 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες VideoCommon: BP cleanup. (PR #342 from magcius)
4.0-1609 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες OpenGL: Use a sample-able texture as EFB instead of renderbuffer. (PR #331 from degasus)
4.0-1603 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες MMIO: Lazy-initialize read/write handlers since most are not actually used (PR #380 from delroth)
4.0-1601 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Opcode decoding: handle missing opcodes 0x88 etc. (PR #355 from magumagu)
4.0-1598 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες CheckExceptions: add TODO and remove a wrong comment (PR #378 from delroth)
4.0-1596 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Move bn.h and ec.h into the correct filter section for Visual Studio. (PR #377 from lioncash)
4.0-1594 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Video backends: fix rounding in lighting computation. (PR #360 from magumagu)
4.0-1592 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες DVD emulation: make seek timing more accurate. (PR #327 from magumagu)
4.0-1588 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Use size_t in std::string operations in IniFile.cpp, not int (PR #369 from lioncash)
4.0-1586 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες SW backend: use VideoCommon XFRegisters struct. (PR #269 from magumagu)
4.0-1581 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες make IOCTL_SO_GETHOSTID more accurate on Windows (PR #374 from ToadKing)
4.0-1577 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Video backends: fix behavior of "konst" TEV inputs. (PR #368 from magumagu)
4.0-1575 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες VertexLoaderManager: Remove unused function. (PR #375 from degasus)