3.5-1573 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Implement AX command 0x11 (SET_OPPOSITE_LR)
3.5-1572 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες LogWindow: Fix a bad initializer
3.5-1571 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Squash warnings from wx
3.5-1570 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Remove a warning from ARM includes already defining PAGE_SIZE and a warning in the FPR cache.
3.5-1569 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Fix most ARM warnings
3.5-1568 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Copy over DSP roms and font assets on build and first runs.
3.5-1567 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Instead of wiping shared preferences, set the default values so the settings are actually selected when going in to the settings menu.
3.5-1566 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Fix Android 4.0 gamepad input.
3.5-1565 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Disable encryption when checking Wiimote extension for scan. This is for when we are checking if it is a Balance Board.
3.5-1564 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Add ability to dump Balance Board data to local udp port. This probably won't work on Mac...
3.5-1563 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Fix vendor retrieval for Tegra in VideoOGL.
3.5-1562 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Fix a case where a boolean check (vector.empty()) was used when a clear (vector.clear()) was intended in ExpressionParser.cpp.
3.5-1561 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες ShaderGen: Use u8 as uid storage base type. Fixes an off-by-one error introduced in revision bdc28106eed0 that caused some lighting issues.
3.5-1560 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Misc cleanup and fixes for some of the bad code i've written.
3.5-1559 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Add hotkeys for save/load state to/from file.
3.5-1558 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες VertexShaderGen: Fix a potential bug where vertex shader uids don't change when pixel lighting is toggled.
3.5-1557 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες VertexShaderGen: Fix a dumb regression from revision f524312fd17e.
3.5-1552 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες InputConfigDiag: Put the colon after the device name
3.5-1551 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Merge branch 'shader-uids-awesome-after-hours'.
3.5-1545 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες ExpressionParser: Search for control names first