3.0-844 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Mapped the addco and subfco PowerPC instructions. Fixes Frogger: Hyper Arcade Edition.
3.0-843 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Enable GFX debugger functionality in Release builds.
3.0-842 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Partially revert "Check if BP and XF changes actually change values before flushing". Dolphin code sucks too much to get optimizations.
3.0-841 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Fix indentation [ using the web editor D: ]
3.0-840 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Merge branch 'efb_scaling_fixes'.
3.0-832 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Dolphin was crashing after attempting to use a NULL on macosx. (turns out that passing NULL to string cmp funcs has "undefined behavior".)
3.0-831 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Fixes pausing movies for some 30 fps games, in some situations.
3.0-830 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Added option to toggle the display of On-Screen Display messages in the Interface tab.
3.0-829 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Build fix.
3.0-828 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Merge movie-fixes.
3.0-815 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Patch by mwessel that fixes real wiimotes on OSX 10.8
3.0-814 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Fixed last commit.
3.0-813 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Merge https://code.google.com/r/xtrafear-dolphin-emu
3.0-811 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Add config option for mac address. Fixes issue 5694.
3.0-810 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Gameini database update/additions for NBA LIVE 06, NBA LIVE 2005, NBA LIVE 2004, NBA Live 2003, Pokemon Colosseum, Dark Summit, 4x4 Evolution 2, Skies of Arcadia Legends, Need For Speed : Hot Pursuit ...
3.0-809 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Bound the iteration on the PB list when processing updates.
3.0-808 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Revert "fix Snow Leopard compatibility"
3.0-807 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Fix missing notes in musics with DSPHLE.
3.0-806 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Fixes interpreter when not recording or playing back a movie.
3.0-805 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες From now on, use http://dolphin-emu.org/ , http://forums.dolphin-emu.org/ and http://wiki.dolphin-emu.org/ to access our website.