4.0-7 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Merge branch 'GLES3-FSAA'
4.0-3 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Merge branch 'to-merge-after-4.0'
4.0-1 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας We're not stable anymore :(
4.0-0 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Dolphin 4.0 release
3.5-2450 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας New installer for 4.0
3.5-2449 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Ship vcomp100.dll with Dolphin
3.5-2447 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Use the new Dolphin icon
3.5-2448 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Add the new 'Clean' themes from MaJoR and default to Clean by changing the name of the config key (yes, hack)
3.5-2446 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας D3D11: Create temp EFB texture with correct multisample mode. Fixes issue 6482.
3.5-2445 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας D3D11: Fix various MSAA related issues.
3.5-2444 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Don't require running Dolphin in the directory that contain Languages/ on Windows
3.5-2443 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Pull in translations from Transifex.
3.5-2442 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Stop dolphin from loading help.png
3.5-2441 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix copying Sys/Wii to User/Wii on startup.
3.5-2440 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix stack misalignment issues.
3.5-2439 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας if a memcard is set to read only, fail more gracefully by reporting when writes to the file fail instead of saying that the file does not exist.
3.5-2438 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Turns out CVTSD2SI in x64Emitter.cpp should actually use 64 bits instead of 32. Thanks for pointing that out hk.konpie.
3.5-2437 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας [Android] Make the FolderBrowser extend a ListFragment instead of a regular fragment. Lets us get rid of the need for an AdapterView.OnItemClickListener when handling list item clicks. Simplifies the ...
3.5-2437 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix stack misalignment issues.
3.5-2436 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας [ARM] Reenable flush per instruction with FPR cache. Something is still very wrong.