3.5-1742 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες CleanFiles: Remove use of chardet
3.5-1741 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Move the new CleanFiles Python script to Tools/
3.5-1740 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Normalize all Game INI files
3.5-1739 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες GameConfig: Remove unused [HLEaudio] section
3.5-1738 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες IniFile: Don't parse comments after the [Section] brackets
3.5-1737 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες IniFile: Remove support for comments anywhere but the beginning of lines
3.5-1736 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Mark the Direct3D9 backend deprecated. sadly one important functionality is impossible to implement correctly in this backend(zcomplock). Still, I will try to fix as many issues as i can.
3.5-1735 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Gameini database update. Robotech: Battlecry, MySims, Donkey Kong Country Returns, Mario Kart Wii, Totsugeki Famicom Wars vs, Paper Mario (n64 VC), SUPER MONKEY BALL 2 and BEACH SPIKERS are affected. ...
3.5-1734 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες [ARM] Implement andx, andi_rc, and andis_rc.
3.5-1733 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες [ARM] IMM support for all integer instructions that call ComputeRC. Small FPS gains everywhere.
3.5-1732 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες [ARM] Fix ori again.
3.5-1731 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Remove "-0" from stable version numbers in a more foolproof manner for vs and cmake builds.
3.5-1730 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Remove some non-catastrophic IPC_HLE wiimote related PanicAlerts. We have logging for this. Fixed issue 6464.
3.5-1729 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες D3D11: Implement zcomploc for hardware supporting D3D 11.0.
3.5-1728 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Fix a merge fail that happened when I merged in Android. It is just a bit of duplicate code, no issues came from it.
3.5-1727 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Revert "Fix a memory leak in ExpressionParser.cpp"
3.5-1726 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Remove -0 from stable release version numbers.
3.5-1725 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Use a multibyte-neutral codepage when calling *printf on Windows.
3.5-1724 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Fix a memory leak in ExpressionParser.cpp
3.5-1723 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Fix a stack corruption in ExtendedTrace.