3.5-1292 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Formatting cleanup for VideoCommon.
3.5-1291 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες ES needs to handle it's own reply. pDevice was being used after free otherwise.
3.5-1290 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Revert "Revert "Fix performance issues on certain legacy graphics hardware that isn't capable of copying an integer.""
3.5-1289 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Missed a few asset copies
3.5-1288 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Generally make the Android UI better.
3.5-1287 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Add SimonVT's android-menudrawer. This will be used in the menu interface for Dolphin Android.
3.5-1286 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Have our EGL interface use our logging functions.
3.5-1285 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Add Swedish to Windows build system.
3.5-1284 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Add Swedish translations.
3.5-1283 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Fix parameter naming in DSPEmulator.h. Should be "HLE" in CreateDSPEmulator's prototype, not "LLE".
3.5-1282 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Merge branch 'dspjit'
3.5-1270 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Allow runtime setting of fastmem in ARM and disable since it seems to be causing issues again. Cortex-A9 only?
3.5-1269 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Fix a build issue with options -DUSE_EGL=True -DUSE_GLES=True
3.5-1268 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Fix making the config directory so copying over assets won't fail.
3.5-1267 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Enforce landscape view since rotations cause huge issues atm.
3.5-1266 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Fix a bunch of random typos in comments and logging.
3.5-1265 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Add a fastmem option for enabling and disabling fastmem at runtime.
3.5-1264 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Update the ant files to build the APK from terminal
3.5-1263 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Update translation files from Transifex, and update the pot file from the source code again.
3.5-1262 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Update AndroidManifest to v0.2