3.5-2308 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Leak an object when quitting Dolphin to try and fix issue 6546
3.5-2307 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Update the pot file and translation catalogues. This signifies the string freeze has officially begun.
3.5-2306 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [NetPlay] Fix copy and paste error.
3.5-2305 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Revert "Revert "NetPlay: Use the correct pad mappings for rumble""
3.5-2304 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Revert "NetPlay: Use the correct pad mappings for rumble"
3.5-2303 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες videoCommon: also reset logicOp on mode switch
3.5-2302 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] Implement psq_st. Optimizations in psq_l and fix all the remaining bugs...except clamping within the max value range of the value. Causes some minor visual effects mostly.
3.5-2301 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] Add support for double registers in VMOV(immediate). Add VEOR and VSTR1. Fix some minor encoding bugs.
3.5-2300 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Organize the list of allowed file extensions for the folder browser and game list alphabetically.
3.5-2299 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Simplify some checks within the the folder browser in regards to checking if a file is hidden or not. Also potentially fixed the case where items in the game list would not remain saved to t...
3.5-2298 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Add two buttons to the ISOProperties dialog so that we still meet string freeze deadline.
3.5-2297 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες NetPlay: Use the correct pad mappings for rumble
3.5-2296 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] Optimization to psq_l, no need to push/pop regs anymore. Implement support for single float loading, gives a decent speedup to Ikaruga in menus and game.
3.5-2295 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] Optimize that fastmem load/stores minimally.
3.5-2294 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] 1 instruction optimization for psq_l
3.5-2293 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix the glew check. GLES3 can be used on non-Android platforms.
3.5-2292 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] Use NEON for loading the values from psq_l, gives a minimal performance increase. This change also begins a new NEONXEmitter for having cleaner support for NEON.
3.5-2291 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Update Gameini ratings from the Wiki
3.5-2290 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Show the full text for save and load states if there's room on the screen. If not, let it overflow into a context menu.
3.5-2289 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Make the MotionAlertDialog private. This isn't needed to be protected anymore. The only reason it was protected was for when the input settings were coupled as all hell to the GameListActivi...