4.0-254 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Add header cstdint to CommonTypes.h
4.0-253 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Remove some more includes.
4.0-252 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Clean up includes in DiscIO as much as possible.
4.0-251 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Remove unnecessary include of "../../Core/Src/ConfigManager.h" from BannerLoaderGC.cpp. In actuality, all that was needed here was an include of CommonTypes.h.
4.0-250 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Clean out unnecessary includes from the DSP JIT.
4.0-249 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Woops forgot to clean out some files in the Jit64IL. All clean now.
4.0-248 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Clean out includes from regular JitCommon.
4.0-247 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Clean out includes in JitILCommon.
4.0-246 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Remove some more unnecessary includes, as well as organize a little more.
4.0-245 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Remove some unnecessary includes as well as simplifying exisiting ones if possible.
4.0-244 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Update Global Melee Netplay Settings to add Pokemon Stadium. (There is probably a better way to manage this.)
4.0-243 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Don't define __rdtsc if x86intrin.h already does.
4.0-242 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Remove a redundant assignment in Init() within PowerPC.cpp. We already assign zero to ppcState.dtlb_last.
4.0-241 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Fix a filter in the VS project file for JitILCommon-related files.
4.0-240 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Basic precompiled header support for Linux/OS X. Shaves 20-30% off full rebuild time on my system.
4.0-239 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Fix TextureEncoder.h
4.0-238 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Fix out-of-tree build on OS X.
4.0-237 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Document some UGeckoInstruction fields
4.0-236 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Netplay] Allow a spectator to leave without affecting players.
4.0-235 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες jit64: enable faddsx again