3.5-1267 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Enforce landscape view since rotations cause huge issues atm.
3.5-1266 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Fix a bunch of random typos in comments and logging.
3.5-1265 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Add a fastmem option for enabling and disabling fastmem at runtime.
3.5-1264 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Update the ant files to build the APK from terminal
3.5-1263 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Update translation files from Transifex, and update the pot file from the source code again.
3.5-1262 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Update AndroidManifest to v0.2
3.5-1261 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Android Clang doesn't support TLS, so do the same thing as OSX.
3.5-1260 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Fix clang building the std headers.
3.5-1259 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Clang uses __clear_cache instead of __builtin___clear_cache like GCC
3.5-1258 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Adjust some files being built or not to fix clang on Android.
3.5-1257 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Update libpng to 1.2.50 so it can be built with Clang 3.2
3.5-1256 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Tweaked the aram dma exception timing to fix the hang that occurred in Viewtiful Joe.
3.5-1255 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Lastly - new license header introduced to main Dolphin project. All done now.
3.5-1254 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες New license header introduced to all Video based projects.
3.5-1253 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες New license header introduced for DiscIO, AudioCommon, InputCommon, VideoCommon, and Common projects.
3.5-1252 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες New license header introduced to the Core project.
3.5-1251 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Make dolphin aware of disc revision numbers. Display them under game properties and use them in netplay. Patch by johnwchadwick. Fixed issue 6243.
3.5-1250 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Remove all tab/space mismatches from the Core project. For anyone working on a branch that heavily involves the core, I am so sorry.
3.5-1249 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Merge branch 'VBeam-fix'
3.5-1246 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Buildfix for the last commit.