4.0-1271 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες MathUtil: add IntFloat/IntDouble constructors and test FlushToZero() (PR #202 from Tilka)
4.0-1268 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Revert "Remove an unnecessary wx translation underscore macro from PHackSettings." (PR #201 from Sonicadvance1)
4.0-1266 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix a crash that got recently introduced. (PR #203 from Sonicadvance1)
4.0-1262 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες File tree building cleanup (PR #171 from lioncash)
4.0-1264 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Provide clearly defined densities of the controller icons. (PR #199 from lioncash)
4.0-1255 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Make configuring the onscreen controls less annoying. (PR #198 from Sonicadvance1)
4.0-1253 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Remove an unnecessary wx translation underscore macro from PHackSettings. (PR #179 from lioncash)
4.0-1249 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix misc Android things. (PR #197 from lioncash)
4.0-1246 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Pass our signing information to gradle by argument. (PR #196 from Sonicadvance1)
4.0-1244 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Implement EFB pokes in the OpenGL backend. (PR #167 from neobrain)
4.0-1242 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Some cleanups for OGL/Vertexmanager.cpp (PR #191 from Jezze)
4.0-1239 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Add extract dol/apploader options back for gc disks. (PR #182 from RachelBryk)
4.0-1237 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Minor audio stream changes. (PR #190 from lioncash)
4.0-1234 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Remove superfluous bit shift (PR #189 from Jezze)
4.0-1232 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fixes warnings that Clang 3.4 exposes on Android. (PR #188 from Sonicadvance1)
4.0-1230 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix the Android build when using clang 3.4 (PR #187 from Sonicadvance1)
4.0-1228 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix building the release APK with gradle. (PR #186 from Sonicadvance1)
4.0-1226 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix arch detection on x86. (PR #183 from Sonicadvance1)
4.0-1222 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Cleanup stuff (PR #159 from Tilka)
4.0-1214 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Remove unused function PanicAlertToVideo from Core.cpp. (PR #181 from lioncash)