5.0-20989 πριν από 1 μήνας Core: Convert some preprocessor checking to use #ifdef/#if defined() over #if (PR #12525 from lioncash)
5.0-20983 πριν από 1 μήνας CodeTrace: Use std::set::lower_bound() over std::lower_bound() (PR #12526 from lioncash)
5.0-20981 πριν από 1 μήνας GekkoSyntaxHighlight: Fix FPR terminal highlighting being treated as GPRs (PR #12527 from lioncash)
5.0-20978 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα VideoCommon: add function to serialize MaterialAsset to json (PR #12520 from iwubcode)
5.0-20976 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα AchievementSettings: Move pragma once out of ifdef (PR #12518 from lioncash)
5.0-20974 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Jit64/JitRegCache: Simplify GetAllocationOrder() (PR #12517 from lioncash)
5.0-20972 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα VideoCommon: add some helper functions for shader asset (PR #12515 from iwubcode)
5.0-20969 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Translation resources sync with Transifex
5.0-20968 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Translation resources sync with Transifex
5.0-20967 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Revert "Android: Attach CPU thread to JVM early" (PR #12510 from JosJuice)
5.0-20965 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα DolphinQt: Rework dirty flag handling in AssemblerWidget::TabTextForEditor (PR #12512 from JosJuice)
5.0-20963 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα GameINI: Octomania text fix (PR #12506 from xperia64)
5.0-20961 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα VideoCommon: Only initialize Bounding Box if supported by GPU/driver. (PR #12509 from AdmiralCurtiss)
5.0-20959 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Partially revert "DolphinQt/Assembler: improve translatability" (PR #12511 from JosJuice)
5.0-20957 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα InputCommon/WGInput: Handle add/remove events on separate thread to prevent deadlocks. (PR #12508 from AdmiralCurtiss)
5.0-20955 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα InputCommon/SDL: Fix potential issues in controller initialization. (PR #12503 from AdmiralCurtiss)
5.0-20950 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες JitArm64: Remove unnecessary locking of W0 in psq_stXX (PR #12488 from JosJuice)
5.0-20947 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Core/IOS/Network/Socket: Avoid global system accessor. (PR #12498 from AdmiralCurtiss)
5.0-20945 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Core/Movie: Refactor to class, move to System. (PR #12502 from AdmiralCurtiss)
5.0-20943 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες VideoCommon: add ability to serialize graphics mod to json object (PR #12285 from iwubcode)