5.0-11673 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Windows GUI: Use QMenu font (Segoe UI) for entire application (PR #8632 from jimbo1qaz)
5.0-11671 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Common: Avoid std::function overhead in ScopeGuard (PR #8630 from leoetlino)
5.0-11669 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Fix Gecko codes loading (PR #8542 from Itrimel)
5.0-11667 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες CMake: Fix building ARM64 on Windows (PR #8627 from spycrab)
5.0-11665 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες DolphinQt/Mapping: Tweak "Dead Zone" and "Gate" colors. (PR #8603 from jordan-woyak)
5.0-11663 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Fix VolumeVerifier not showing a problem for invalid partitions (PR #8621 from JosJuice)
5.0-11661 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες InputCommon: Clean up creation of inputs. (PR #8617 from jordan-woyak)
5.0-11659 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες InputCommon: Only update setting expressions when the input gate is enabled. (PR #8624 from jordan-woyak)
5.0-11657 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες VolumeVerifier: Ignore invalid partitions in GetBiggestReferencedOffset (PR #8622 from JosJuice)
5.0-11655 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Update to Qt 5.14.1 (PR #8623 from spycrab)
5.0-11653 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες InputCommon: Eliminate some duplicated button threshold logic. (PR #8616 from jordan-woyak)
5.0-11651 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Fix another implicit false-to-nullptr conversion (PR #8620 from magiblot)
5.0-11649 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες DolphinQt/Debugger: Fix crash with floating debugger windows (PR #8618 from encounter)
5.0-11647 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες DiscIO: Check for DirectoryBlob seek failure (PR #8619 from JosJuice)
5.0-11645 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες VolumeVerifier: Improve the messages shown for files that are too small (PR #8574 from JosJuice)
5.0-11642 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες InputCommon/XInput: Expose battery as input and cleanups. (PR #8614 from jordan-woyak)
5.0-11639 πριν από 1 μήνας, 4 εβδομάδες Core/NetPlayClient: Add documentation for SendPadHostPoll (PR #8605 from Techjar)
5.0-11637 πριν από 1 μήνας, 4 εβδομάδες InputCommon: Allow controller settings specified with input expresions. (PR #8417 from jordan-woyak)
5.0-11634 πριν από 1 μήνας, 4 εβδομάδες CMake: add DOLPHIN_CXX_FLAGS option (PR #6143 from ligfx)
5.0-11632 πριν από 1 μήνας, 4 εβδομάδες Cleanup: Use std::abs instead of abs. (PR #8615 from jordan-woyak)