5.0-10291 πριν από 3 βδομάδες, 2 μέρες Improve performance of cheat searching & add input validation (PR #7448 from RolandMunsil)
5.0-10289 πριν από 3 βδομάδες, 2 μέρες GCMemcardDirectory: Improve logic for initial load of GCI files. (PR #8104 from AdmiralCurtiss)
5.0-10285 πριν από 3 βδομάδες, 3 μέρες Qt/MenuBar: Reorder Tools menu (PR #8106 from 8times9)
5.0-10283 πριν από 3 βδομάδες, 3 μέρες GCMemcard: A little cleanup. (PR #8019 from AdmiralCurtiss)
5.0-10270 πριν από 3 βδομάδες, 4 μέρες IOS: USB fixes (PR #8109 from leoetlino)
5.0-10262 πριν από 3 βδομάδες, 4 μέρες PowerPC: Add Broadway's PVR (retail Wii) (PR #8115 from booto)
5.0-10260 πριν από 3 βδομάδες, 4 μέρες Qt/Debugger CodeWidget navigation unification (PR #8102 from dreamsyntax)
5.0-10258 πριν από 3 βδομάδες, 4 μέρες Update Discord rich presence when the PPC title changes (PR #7801 from GerbilSoft)
5.0-10256 πριν από 3 βδομάδες, 5 μέρες Qt/InterfacePane: Rename "In-Game" to "Render Window" (PR #8105 from 8times9)
5.0-10254 πριν από 3 βδομάδες, 5 μέρες Common/IniFile: Simplify Set() (PR #8113 from lioncash)
5.0-10252 πριν από 3 βδομάδες, 5 μέρες IniFile: Prevent potential out-of-bounds access in ParseLine() (PR #8114 from lioncash)
5.0-10250 πριν από 3 βδομάδες, 5 μέρες clang-format: revert 'AfterCaseLabel' setting (PR #8116 from booto)
5.0-10248 πριν από 3 βδομάδες, 6 μέρες Add BraceWrapping/AfterCaseLabel to .clang-format (PR #8112 from Techjar)
5.0-10246 πριν από 3 βδομάδες, 6 μέρες Jit64: Prefer MOVAPS where possible (PR #8027 from MerryMage)
5.0-10242 πριν από 4 βδομάδες DolphinQt/AboutDialog: Remove unnecessary QStringLiteral (PR #8107 from lioncash)
5.0-10240 πριν από 4 βδομάδες Core/Boot/Boot: Amend use-after-move cases in GenerateFromFile() (PR #8108 from lioncash)
5.0-10238 πριν από 4 βδομάδες, 1 μέρα ControllerEmu: Add support for setting the center of a ReshapableInput (PR #7992 from artemist)
5.0-10233 πριν από 4 βδομάδες, 1 μέρα Qt/LogConfigWidget: Show log type short names (PR #8094 from leoetlino)
5.0-10231 πριν από 1 μήνας Qt/Debugger: Fix register cell text vertical alignment (PR #8077 from leoetlino)
5.0-10229 πριν από 1 μήνας [Windows] CMake Quality of Life improvements (PR #8101 from spycrab)