5.0-13610 πριν από 3 εβδομάδες, 3 μέρες JitArm64: More constant propagation optimizations (PR #9400 from JosJuice)
5.0-13607 πριν από 4 εβδομάδες Fix mapping window title bar becoming unresponsive (PR #9491 from DacodaDragon)
5.0-13605 πριν από 4 εβδομάδες, 1 μέρα JitArm64: Use STP for pc/npc (PR #9485 from JosJuice)
5.0-13603 πριν από 1 μήνας DolphinQt: Fix regression in input expressions (PR #9487 from iwubcode)
5.0-13601 πριν από 1 μήνας Translation resources sync with Transifex
5.0-13600 πριν από 1 μήνας JitArm64_Integer: Add optimizations for rlwimix (PR #9373 from MerryMage)
5.0-13595 πριν από 1 μήνας JitArm64: Use STP for (parts of) ppcState.ps (PR #9484 from JosJuice)
5.0-13592 πριν από 1 μήνας Fix clientcakey typo in Readme.md (PR #9483 from Leseratte10)
5.0-13590 πριν από 1 μήνας NetworkCaptureLogger: Move SSL logging (PR #5978 from sepalani)
5.0-13587 πριν από 1 μήνας Externals/rangeset: use qualified 'size_t' (PR #9462 from trofi)
5.0-13585 πριν από 1 μήνας require clang-format 10.0 (PR #9476 from shuffle2)
5.0-13583 πριν από 1 μήνας msbuild: re-enable HAS_OPENGL and HAS_VULKAN (PR #9479 from shuffle2)
5.0-13581 πριν από 1 μήνας VideoCommon: allow Free Look to be manipulated by a quaternion (PR #9366 from iwubcode)
5.0-13577 πριν από 1 μήνας msbuild: Merge "Core" libs into single DolphinLib (PR #9092 from shuffle2)
5.0-13564 πριν από 1 μήνας MemoryWidget: Add 'Offset' and General Improvements (PR #9080 from SirMangler)
5.0-13562 πριν από 1 μήνας Android: Add "Import Wii Save" (PR #9452 from JosJuice)
5.0-13555 πριν από 1 μήνας JitArm64: Fix false positive "turned singles into doubles" asserts (PR #9478 from JosJuice)
5.0-13553 πριν από 1 μήνας Jit: Fix correctness issue in dcbf/dcbi/dcbst (PR #9314 from smurf3tte)
5.0-13551 πριν από 1 μήνας JitArm64: Avoid using X30 with BLR (PR #9448 from JosJuice)
5.0-13549 πριν από 1 μήνας InputCommon: Wrap remaining invalid default input expressions around `` (PR #9416 from Filoppi)