5.0-13007 πριν από 2 εβδομάδες, 5 μέρες fix emulator issue #12139 (PR #9204 from fbastos1)
5.0-13005 πριν από 2 εβδομάδες, 5 μέρες InputCommon: Migrate over to fmt-capable panic alerts (PR #9244 from lioncash)
5.0-13003 πριν από 2 εβδομάδες, 5 μέρες DiscIO: Make use of fmt-capable panic alerts (PR #9242 from lioncash)
5.0-13001 πριν από 2 εβδομάδες, 6 μέρες Android: Add null check for InputOverlay (PR #9243 from JosJuice)
5.0-12999 πριν από 2 εβδομάδες, 6 μέρες Common/MsgHandler: Add fmt-capable variants of the alert macros (PR #9237 from lioncash)
5.0-12997 πριν από 3 εβδομάδες, 1 μέρα ShaderGenCommon: Rename WriteFmt() to Write() (PR #9234 from lioncash)
5.0-12995 πριν από 3 εβδομάδες, 1 μέρα UICommon: Migrate logging over to fmt (PR #9235 from lioncash)
5.0-12993 πριν από 3 εβδομάδες, 1 μέρα Android: Handle failed boots correctly (PR #9229 from JosJuice)
5.0-12985 πριν από 3 εβδομάδες, 1 μέρα Android: Make scrollbar for in-game menu always visible (PR #9227 from JosJuice)
5.0-12987 πριν από 3 εβδομάδες, 1 μέρα Android: Rename path variable in ConvertFragment (PR #9225 from JosJuice)
5.0-12983 πριν από 3 εβδομάδες, 1 μέρα Android: Call saveSettings in EmulationActivity.onStop (PR #9230 from JosJuice)
5.0-12981 πριν από 3 εβδομάδες, 1 μέρα Android: Fix jobject/jclass warnings (PR #9228 from JosJuice)
5.0-12978 πριν από 3 εβδομάδες, 1 μέρα Android: Remove unnecessary WrongConstant warning suppression (PR #9231 from Ebola16)
5.0-12976 πριν από 3 εβδομάδες, 1 μέρα UberShaderPixel: Migrate over to fmt (PR #9197 from lioncash)
5.0-12974 πριν από 3 εβδομάδες, 2 μέρες CPUDetect: Indicate slow PDEP/PEXT only for Zen1/+/2 (Family 23) (PR #9233 from altimumdelta)
5.0-12972 πριν από 3 εβδομάδες, 4 μέρες Android: Suppress warnings in EmulationActivity (PR #9223 from Ebola16)
5.0-12970 πριν από 3 εβδομάδες, 4 μέρες Android: Update IR sensitivity default values (PR #9209 from Ebola16)
5.0-12968 πριν από 3 εβδομάδες, 4 μέρες Fix dereferencing nullptr BootParameters (PR #9226 from JosJuice)
5.0-12966 πριν από 3 εβδομάδες, 5 μέρες Common/LinearDiskCache: Replace std::fstream with File::IOFile (PR #9222 from JosJuice)
5.0-12964 πριν από 3 εβδομάδες, 6 μέρες JitArm64: Implement HLE function hooking (PR #9218 from JosJuice)