5.0-10872 πριν από 2 μήνες Remove "not signed by Nintendo" warning when installing WADs (PR #8255 from JosJuice)
5.0-10868 πριν από 2 μήνες Android: Dynamic SettingsActivity Titles (PR #7274 from Ebola16)
5.0-10866 πριν από 2 μήνες Replace "Override Language on NTSC Games" with "Allow Mismatched Region Settings" (PR #8222 from JosJuice)
5.0-10863 πριν από 2 μήνες DolphinQt: Fix the enabling/disabling of Movie items even more (PR #8314 from JosJuice)
5.0-10861 πριν από 2 μήνες GCMemcard: Rework construction logic. (PR #8300 from AdmiralCurtiss)
5.0-10855 πριν από 2 μήνες Threading fixes for config layers (PR #8273 from CookiePLMonster)
5.0-10852 πριν από 2 μήνες Jit64: fix mcrfs (PR #8319 from Tilka)
5.0-10850 πριν από 2 μήνες BTReal.cpp: Don't use bitwise operators on enum values (PR #8312 from JosJuice)
5.0-10848 πριν από 2 μήνες Make --batch run Dolphin headless (PR #8308 from CookiePLMonster)
5.0-10845 πριν από 2 μήνες Make alert messages application modal and not window modal (PR #8280 from CookiePLMonster)
5.0-10843 πριν από 2 μήνες WinUpdater: Properly initialize COM on window thread (PR #8322 from CookiePLMonster)
5.0-10841 πριν από 2 μήνες Fix "Muted%" OSD message when muting sounds via a hotkey (PR #8317 from CookiePLMonster)
5.0-10839 πριν από 2 μήνες Conformance fixes (PR #8315 from CookiePLMonster)
5.0-10836 πριν από 2 μήνες, 1 βδομάδα NetPlay: Show a message in chat when a player joins or leaves (PR #8275 from bdr99)
5.0-10833 πριν από 2 μήνες, 1 βδομάδα Fix TitleDatabase (PR #8307 from JosJuice)
5.0-10831 πριν από 2 μήνες, 1 βδομάδα Update WiiWare INIs (PR #8301 from Miksel12)
5.0-10829 πριν από 2 μήνες, 1 βδομάδα VolumeVerifier: Show underdump warnings for WBFS/CISO too (PR #8204 from JosJuice)
5.0-10827 πριν από 2 μήνες, 1 βδομάδα Added (held) key for relative input (PR #8172 from nokturnusmf)
5.0-10825 πριν από 2 μήνες, 1 βδομάδα Core/Core: Use fmt where applicable (PR #8226 from lioncash)
5.0-10823 πριν από 2 μήνες, 1 βδομάδα DolphinQt/Config/ARCodeWidget: Avoid unnecessary disk operations (PR #8277 from lioncash)