5.0-13047 πριν από 1 εβδομάδα, 1 μέρα Fix updater not always cleaning up temp directory (PR #9247 from Dentomologist)
5.0-13045 πριν από 1 εβδομάδα, 2 μέρες Core: Convert logging over to fmt pt. 1 (PR #9258 from lioncash)
5.0-13043 πριν από 1 εβδομάδα, 2 μέρες Add a Skip EFB Access Hotkey (PR #9185 from Losuc)
5.0-13041 πριν από 1 εβδομάδα, 2 μέρες Fixed non-UTF8 chars in PeakFinder.cpp (PR #9259 from Strum355)
5.0-13039 πριν από 1 εβδομάδα, 2 μέρες WiiUtils: Create Wii Shop log files when installing a WAD. (PR #9261 from AdmiralCurtiss)
5.0-13037 πριν από 1 εβδομάδα, 3 μέρες Translation resources sync with Transifex
5.0-13036 πριν από 1 εβδομάδα, 3 μέρες VideoCommon: Migrate over to fmt (PR #9248 from lioncash)
5.0-13034 πριν από 1 εβδομάδα, 3 μέρες DolphinQt: Don't return 0x04 bytes from tr (PR #9246 from JosJuice)
5.0-13032 πριν από 1 εβδομάδα, 3 μέρες DolphinQt: Avoid leaking the GameListModel instance to gracefully shutdown the GameTracker and prevent a crash on exit (PR #7714 from cristian64)
5.0-13024 πριν από 1 εβδομάδα, 3 μέρες IP/Top: Add missing sockopt (PR #9251 from sepalani)
5.0-13022 πριν από 1 εβδομάδα, 3 μέρες Android: Add @Keep annotation to things accessed using JNI (PR #9256 from JosJuice)
5.0-13020 πριν από 1 εβδομάδα, 3 μέρες Remove a redundant i18n comment (PR #9257 from JosJuice)
5.0-13018 πριν από 1 εβδομάδα, 4 μέρες Use positional arguments in all translatable fmt strings (PR #9253 from JosJuice)
5.0-13016 πριν από 1 εβδομάδα, 5 μέρες CMake: Bump fmt version requirement to 7.1.0 (PR #9252 from JosJuice)
5.0-13014 πριν από 2 εβδομάδες, 2 μέρες VideoBackends: Migrate logging over to fmt (PR #9236 from lioncash)
5.0-13007 πριν από 2 εβδομάδες, 2 μέρες fix emulator issue #12139 (PR #9204 from fbastos1)
5.0-13005 πριν από 2 εβδομάδες, 2 μέρες InputCommon: Migrate over to fmt-capable panic alerts (PR #9244 from lioncash)
5.0-13003 πριν από 2 εβδομάδες, 2 μέρες DiscIO: Make use of fmt-capable panic alerts (PR #9242 from lioncash)
5.0-13001 πριν από 2 εβδομάδες, 3 μέρες Android: Add null check for InputOverlay (PR #9243 from JosJuice)
5.0-12999 πριν από 2 εβδομάδες, 3 μέρες Common/MsgHandler: Add fmt-capable variants of the alert macros (PR #9237 from lioncash)