5.0-11102 πριν από 2 εβδομάδες, 1 μέρα Vulkan: Exclusive fullscreen support via VK_EXT_full_screen_exclusive (PR #8372 from stenzek)
5.0-11098 πριν από 2 εβδομάδες, 1 μέρα Vulkan: Optimizations for Mali with EFB2RAM on (PR #8379 from stenzek)
5.0-11094 πριν από 2 εβδομάδες, 2 μέρες Change Wii Remote tilt tooltip string based on translator feedback (PR #8438 from JosJuice)
5.0-11092 πριν από 2 εβδομάδες, 2 μέρες Fix versionCode dummy value (PR #8441 from KenJPH)
5.0-11090 πριν από 2 εβδομάδες, 2 μέρες RedumpVerifier: Fix handling of Datel Wii disc serials (PR #8443 from JosJuice)
5.0-11086 πριν από 2 εβδομάδες, 2 μέρες VolumeVerifier: Fix "The data partition is missing" false positive (PR #8442 from JosJuice)
5.0-11084 πριν από 2 εβδομάδες, 3 μέρες Translation resources sync with Transifex
5.0-11083 πριν από 2 εβδομάδες, 3 μέρες Support for motion controllers like the DualShock 4 (PR #8352 from rlnilsen)
5.0-11077 πριν από 2 εβδομάδες, 5 μέρες Translation resources sync with Transifex
5.0-11076 πριν από 2 εβδομάδες, 5 μέρες Create necessary folder when using Redump.org integration (PR #8429 from JosJuice)
5.0-11073 πριν από 2 εβδομάδες, 5 μέρες InputCommon: Change "EOF" to "end of expression" in user facing string (PR #8430 from JosJuice)
5.0-11071 πριν από 2 εβδομάδες, 5 μέρες VolumeVerifier: Improve handling of Datel Wii Freeloader discs (PR #8425 from JosJuice)
5.0-11069 πριν από 3 εβδομάδες CMake/Windows: Fix warnings about flags being overridden (PR #8410 from spycrab)
5.0-11067 πριν από 3 εβδομάδες, 1 μέρα WatchWidget: Fix integer comparison signedness warnings (PR #8376 from tkln)
5.0-11065 πριν από 3 εβδομάδες, 1 μέρα Fixup GameListModel::UpdateGame and columnCount (PR #8422 from CookiePLMonster)
5.0-11063 πριν από 3 εβδομάδες, 1 μέρα ExpressionParser: Add XOR operator. (PR #8419 from jordan-woyak)
5.0-11061 πριν από 3 εβδομάδες, 1 μέρα DolphinQt: Cleanup after moving CPU Emulation Engine to Advanced tab (PR #8424 from JosJuice)
5.0-11059 πριν από 3 εβδομάδες, 1 μέρα VolumeVerifier: Improve region/game ID mismatch checking (PR #8426 from JosJuice)
5.0-11056 πριν από 3 εβδομάδες, 1 μέρα Add enc_temp_folder to .gitignore (PR #8331 from JosJuice)
5.0-11054 πριν από 3 εβδομάδες, 1 μέρα VolumeVerifier: Add Redump.org integration (PR #8330 from JosJuice)