5.0-15465 πριν από 4 εβδομάδες, 1 μέρα GameINI: Change Texture Cache to Safe in RMHJ08.ini and ROM.ini (PR #10197 from sepalani)
5.0-15463 πριν από 4 εβδομάδες, 1 μέρα Use fmt::localtime instead of thread-unsafe std::localtime (PR #10169 from leoetlino)
5.0-15461 πριν από 4 εβδομάδες, 1 μέρα MachineContext: Correct CTX_LR for Apple ARM64 (PR #10203 from merryhime)
5.0-15459 πριν από 4 εβδομάδες, 1 μέρα JitArm64: Implement fctiwx (PR #10202 from merryhime)
5.0-15456 πριν από 1 μήνας Fix some warnings found with gcc 11 and ffmpeg master (PR #9721 from linkmauve)
5.0-15448 πριν από 1 μήνας Jit64: divwx - One more micro-optimization (PR #10199 from Sintendo)
5.0-15445 πριν από 1 μήνας GameINI: Change Texture Cache to Safe in R44J8P (PR #10196 from JMC47)
5.0-15443 πριν από 1 μήνας Android: Allow starting game with Riivolution patches from the GUI (PR #10184 from JosJuice)
5.0-15439 πριν από 1 μήνας Fix some Riivolution file patching edge cases. (PR #10194 from AdmiralCurtiss)
5.0-15436 πριν από 1 μήνας HLE: Fix hooks overlapping Riivolution patches (PR #10195 from sepalani)
5.0-15434 πριν από 1 μήνας Translation resources sync with Transifex
5.0-15433 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Externals/discord-rpc: Fix reference to discord_register.h (PR #10193 from Pokechu22)
5.0-15431 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα RenderWidget: Change "imgui.h" to <imgui.h> (PR #10192 from Pokechu22)
5.0-15429 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα GameINI: Update Cheats for GMPE01, GP5E01, GP6E01, GP7E01 (PR #10147 from UnicorNora)
5.0-15427 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Cheats Manager quality of life improvements. (PR #10190 from AdmiralCurtiss)
5.0-15421 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Externals: Update imgui to 1.85 (PR #10188 from Pokechu22)
5.0-15419 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα HLE: Fix hook flag for HBReload (PR #10186 from leoetlino)
5.0-15417 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα GameList: Fix duplicate selections with ctrl+a in grid view (PR #10177 from Dentomologist)
5.0-15415 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Android: Set android:hasFragileUserData (PR #10185 from JosJuice)
5.0-15413 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Convert LOG_TYPE and LOG_LEVELS to enum class (PR #10182 from Pokechu22)