5.0-11274 πριν από 1 εβδομάδα, 5 μέρες 2 minor dumping fixes (PR #8490 from vadosnaprimer)
5.0-11271 πριν από 1 εβδομάδα, 5 μέρες Do not yield to UI from PauseAndLock (PR #8320 from CookiePLMonster)
5.0-11268 πριν από 1 εβδομάδα, 5 μέρες UICommon: Make use of fmt where applicable (PR #8489 from lioncash)
5.0-11266 πριν από 1 εβδομάδα, 6 μέρες InputCommon/DualShockUDPClient: Minor cleanup (PR #8486 from lioncash)
5.0-11259 πριν από 1 εβδομάδα, 6 μέρες Simplify wstring to QString conversion (PR #8488 from tinyredpanda)
5.0-11256 πριν από 1 εβδομάδα, 6 μέρες Moves AlertDialogs imports to AndroidX and fix tabs background color (PR #8482 from rafaeltoledo)
5.0-11254 πριν από 2 εβδομάδες InputCommon/IMU*: Remove unnecessary includes (PR #8485 from lioncash)
5.0-11252 πριν από 2 εβδομάδες InputCommon/FunctionExpression: Minor cleanup (PR #8484 from lioncash)
5.0-11244 πριν από 2 εβδομάδες InputCommon: Make use of fmt where applicable (PR #8483 from lioncash)
5.0-11242 πριν από 2 εβδομάδες VolumeVerifier: Fix a copypaste error (PR #8480 from JosJuice)
5.0-11240 πριν από 2 εβδομάδες Bumps compile API to 29 (Q) and removes deprecated calls and unnecessary casts (PR #7864 from rafaeltoledo)
5.0-11238 πριν από 2 εβδομάδες, 2 μέρες Write the entirety of the Wiimote EEPROM, in a per-Wiimote file (PR #8224 from Pokechu22)
5.0-11234 πριν από 2 εβδομάδες, 2 μέρες Android: migrate to AndroidX (PR #8471 from Simonx22)
5.0-11232 πριν από 2 εβδομάδες, 2 μέρες Translation resources sync with Transifex
5.0-11231 πριν από 2 εβδομάδες, 3 μέρες Align frame advance and movies to full field boundaries (PR #8347 from hosaka-corp)
5.0-11229 πριν από 2 εβδομάδες, 4 μέρες GCMemcardManager : icon drawing takes to much cpu time (PR #8346 from DacoTaco)
5.0-11227 πριν από 2 εβδομάδες, 5 μέρες DolphinQt: Fix accelerometer mapping indicator flipped X axis. (PR #8477 from jordan-woyak)
5.0-11225 πριν από 2 εβδομάδες, 6 μέρες WiimoteEmu: Minor accuracy fixes. (PR #8464 from jordan-woyak)
5.0-11223 πριν από 2 εβδομάδες, 6 μέρες GCMemcard: Read comments, banners, and icons via logical data offsets instead of physical ones. (PR #8302 from AdmiralCurtiss)
5.0-11217 πριν από 2 εβδομάδες, 6 μέρες Dualcore INI changes (PR #8328 from Miksel12)