5.0-21323 πριν από 1 εβδομάδα PPCCache: Avoid Global System Accessor (PR #12646 from mitaclaw)
5.0-21321 πριν από 1 εβδομάδα IOS::HLE::BluetoothEmuDevice: Remove calls to GetPointer (PR #12690 from JosJuice)
5.0-21319 πριν από 1 εβδομάδα Core::GetState: Avoid Global System Accessor (PR #12669 from mitaclaw)
5.0-21317 πριν από 1 εβδομάδα, 1 μέρα evdev: close file descriptors in a separate thread (PR #12335 from Tilka)
5.0-21315 πριν από 1 εβδομάδα, 2 μέρες Movie: simplify silly loop (PR #12689 from Tilka)
5.0-21313 πριν από 1 εβδομάδα, 3 μέρες BBA/HLE: Don't assume connect is successful (PR #12555 from sepalani)
5.0-21311 πριν από 1 εβδομάδα, 4 μέρες Fix out of bounds accesses for invalid vertex component formats (PR #12684 from Pokechu22)
5.0-21309 πριν από 1 εβδομάδα, 4 μέρες HW: Remove calls to GetPointer (PR #12678 from JosJuice)
5.0-21307 πριν από 1 εβδομάδα, 4 μέρες Update rcheevos submodule to newest master. (PR #12683 from LillyJadeKatrin)
5.0-21305 πριν από 1 εβδομάδα, 4 μέρες Memmap: Don't show panic alert for 0 length range (PR #12685 from JosJuice)
5.0-21303 πριν από 2 εβδομάδες InputCommon: Remove some IOKit leftovers. (PR #12631 from jordan-woyak)
5.0-21301 πριν από 2 εβδομάδες, 1 μέρα CheatsManager: Allow making the window smaller (PR #12679 from Dentomologist)
5.0-21299 πριν από 2 εβδομάδες, 1 μέρα IOS: Remove calls to GetPointer (PR #12671 from JosJuice)
5.0-21297 πριν από 2 εβδομάδες, 2 μέρες DSPHLE: Implement 2024 libasnd uCodes (PR #12665 from Pokechu22)
5.0-21294 πριν από 2 εβδομάδες, 2 μέρες VideoCommon: Scan texture dumping directory + subdirectories to not re-dump existing files. (PR #12656 from jordan-woyak)
5.0-21292 πριν από 2 εβδομάδες, 2 μέρες DolphinQt: Tweak the aspect ratio setting description (PR #12609 from JosJuice)
5.0-21290 πριν από 2 εβδομάδες, 2 μέρες Add Bloom Definitions for Skylanders Giants and Trap Team (PR #12663 from SuperSamus)
5.0-21287 πριν από 2 εβδομάδες, 2 μέρες DolphinQt: A Ubiquitous Signal For When Symbols Change (PR #12645 from mitaclaw)
5.0-21285 πριν από 2 εβδομάδες, 2 μέρες SDL: Cleanups (PR #12640 from jordan-woyak)
5.0-21280 πριν από 2 εβδομάδες, 3 μέρες FileUtil: Fix BranchWatch User Path (PR #12670 from mitaclaw)