5.0-12577 πριν από 1 εβδομάδα, 5 μέρες Settings: Fix incorrect config key for enabled analytics. (PR #9072 from AdmiralCurtiss)
5.0-12575 πριν από 1 εβδομάδα, 5 μέρες Jit64 codegen space reuse. (PR #8765 from AdmiralCurtiss)
5.0-12571 πριν από 1 εβδομάδα, 6 μέρες Android: Optimize imports (PR #9067 from Ebola16)
5.0-12568 πριν από 1 εβδομάδα, 6 μέρες Android: Minor cleanup (PR #9068 from Ebola16)
5.0-12565 πριν από 1 εβδομάδα, 6 μέρες Ignore PI_RESET_CODE resetting DI in Wii mode (PR #9060 from Pokechu22)
5.0-12563 πριν από 1 εβδομάδα, 6 μέρες Port some settings to the new config system (PR #8976 from JosJuice)
5.0-12561 πριν από 1 εβδομάδα, 6 μέρες HLE cleanup (PR #9054 from sepalani)
5.0-12555 πριν από 1 εβδομάδα, 6 μέρες AudioInterface: Use 32029/48043 Hz in more places (PR #9055 from JosJuice)
5.0-12552 πριν από 1 εβδομάδα, 6 μέρες Android: Optional AfterDirectoryInitializationRunner failure message (PR #9062 from JosJuice)
5.0-12550 πριν από 1 εβδομάδα, 6 μέρες Android: Make FilePicker act like a normal setting (PR #9064 from JosJuice)
5.0-12548 πριν από 1 εβδομάδα, 6 μέρες DVDInterface: Increase the latency for read commands (PR #8935 from JosJuice)
5.0-12546 πριν από 2 εβδομάδες Make netplay's "same game" check more robust (PR #8861 from JosJuice)
5.0-12542 πριν από 2 εβδομάδες Android: Fix saving Horizonal Wii Remote overlay A/B/1/2 positions (PR #8943 from JosJuice)
5.0-12540 πριν από 2 εβδομάδες, 1 μέρα Android: Replace Java INI parser with C++ INI parser (PR #8941 from JosJuice)
5.0-12536 πριν από 2 εβδομάδες, 1 μέρα DiscIO: Rework the implementation of TGC reading (PR #8644 from JosJuice)
5.0-12532 πριν από 2 εβδομάδες, 1 μέρα Make default graphics backend not show up as empty (PR #9063 from JosJuice)
5.0-12530 πριν από 2 εβδομάδες, 1 μέρα GameSettings: Add patches for Pokémon Colosseum and Pokémon XD to circumvent the check that the save being overwritten matches the last known save. (PR #9007 from AdmiralCurtiss)
5.0-12528 πριν από 2 εβδομάδες, 5 μέρες DiscIO: Adjust WIA/RVZ header size heuristic (PR #9047 from JosJuice)
5.0-12525 πριν από 2 εβδομάδες, 5 μέρες IOS/USB: Move scan thread logic into a separate class (PR #9033 from leoetlino)
5.0-12523 πριν από 2 εβδομάδες, 6 μέρες Android: Minor cleanup (PR #9042 from Ebola16)