5.0-10758 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες RenderState: Approximate logic op with blending if unsupported (PR #8284 from stenzek)
5.0-10756 πριν από 5 μήνες, 4 εβδομάδες FramebufferManager: Fix restoring of EFB depth buffer / upside-down in OpenGL (PR #8286 from stenzek)
5.0-10753 πριν από 5 μήνες, 4 εβδομάδες D3D11: Only use integer RTV when logic op is supported+enabled (PR #8283 from stenzek)
5.0-10751 πριν από 5 μήνες, 4 εβδομάδες InputCommon/DInputJoystick: Correct force-feedback flag testing (PR #8285 from lioncash)
5.0-10749 πριν από 5 μήνες, 4 εβδομάδες DiscIO/Volume: Make Partition's interface constexpr (PR #8287 from lioncash)
5.0-10747 πριν από 5 μήνες, 4 εβδομάδες Fix saving states freezing up emulation (PR #8279 from spycrab)
5.0-10745 πριν από 5 μήνες, 4 εβδομάδες SI: Minor bugfixes (PR #8236 from booto)
5.0-10741 πριν από 6 μήνες Translation resources sync with Transifex
5.0-10740 πριν από 6 μήνες DolphinQt/Config/GameConfigEdit: Pass parent pointer to base class (PR #8274 from lioncash)
5.0-10738 πριν από 6 μήνες D3D11 resources refactor and DX11.1 feature detection fixes (PR #8258 from CookiePLMonster)
5.0-10729 πριν από 6 μήνες D3DCommon/Shader: Use std::optional where applicable (PR #8266 from lioncash)
5.0-10725 πριν από 6 μήνες OGL/ProgramShaderCache: Use std::string_view where applicable (PR #8265 from lioncash)
5.0-10720 πριν από 6 μήνες VideoBackends/Null: Minor cleanup (PR #8267 from lioncash)
5.0-10715 πριν από 6 μήνες Mario Party Netplay Community Settings: remove widescreen on community code (PR #8242 from CrankySupertoon)
5.0-10713 πριν από 6 μήνες Fix dubois anaglyph shaders on D3D11 (PR #8264 from Pokechu22)
5.0-10711 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα Vulkan: Disable reversed viewport depth on macOS/MoltenVK (PR #8259 from stenzek)
5.0-10709 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα Fix GDB stub build (PR #8262 from Tilka)
5.0-10707 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα Support saving EFB and texture cache in save states (PR #6321 from stenzek)
5.0-10697 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα Fixed behaviour of some buttons by connecting functors to correct signals (PR #8263 from CookiePLMonster)
5.0-10695 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα Never set disc as active title when launching channel with same ID (PR #8256 from JosJuice)