5.0-11868 πριν από 4 μήνες, 4 εβδομάδες HLE: Add more debug functions (PR #8713 from sepalani)
5.0-11866 πριν από 4 μήνες, 4 εβδομάδες VertexManagerBase: Skip drawing objects with mismatched xf/bp stages (PR #8717 from stenzek)
5.0-11863 πριν από 5 μήνες IOS/FS: Fix FST write failure on some platforms (PR #8750 from leoetlino)
5.0-11861 πριν από 5 μήνες Translation resources sync with Transifex
5.0-11860 πριν από 5 μήνες Android: Reload Wii Remote settings upon saving them (PR #8735 from Ebola16)
5.0-11858 πριν από 5 μήνες DolphinQt: Don't overwrite >8x IR scale in ini, add maximum internal res option (PR #8340 from stenzek)
5.0-11856 πριν από 5 μήνες Android: Set Insert SD Card default setting to true (PR #8746 from Ebola16)
5.0-11854 πριν από 5 μήνες Core: Skip duplicate frames when using frame advance (PR #8730 from JosJuice)
5.0-11851 πριν από 5 μήνες Adjust s_DIMAR/s_DILENGTH behavior (fixes Baten Kaitos music) (PR #8733 from JosJuice)
5.0-11849 πριν από 5 μήνες Android: Add Insert SD Card and update the description (PR #8708 from Ebola16)
5.0-11847 πριν από 5 μήνες Set Insert SD Card default value to true (PR #8711 from Ebola16)
5.0-11845 πριν από 5 μήνες Delete properties dialog on close (PR #8716 from Pokechu22)
5.0-11843 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt: Added checkbox to filter out NetPlay sessions that are already in-game. (PR #8741 from cristian64)
5.0-11841 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα VideoCommon: Tweak widescreen heuristic. (PR #8584 from jordan-woyak)
5.0-11838 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα IOS/USBHost: Skip starting threads when determinism is enabled (PR #8742 from Techjar)
5.0-11836 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα Fix bug 11920 (PR #8736 from Pokechu22)
5.0-11834 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα Remove outdated comment from Movie::FrameUpdate (PR #8734 from JosJuice)
5.0-11832 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt: Fix the panic alert deadlock (a.k.a. "Question" issue) (PR #8715 from JosJuice)
5.0-11830 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα Vulkan: Switch from vkCreateMacOSSurfaceMVK() to vkCreateMetalSurfaceEXT() and Update MoltenVK (PR #8728 from stenzek)
5.0-11827 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Fix ATV on API 28+ (PR #8720 from webgeek1234)