5.0-11042 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Core/HW: Fix some explicitly defaulted but implicitly deleted warnings. (PR #8412 from jordan-woyak)
5.0-11040 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt: Mark ubershader setting names as translatable (PR #8414 from JosJuice)
5.0-11038 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Qt/GCMemcardManager: Fix icon animations displaying incorrectly. (PR #8304 from AdmiralCurtiss)
5.0-11035 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Expression parser improvements (PR #7663 from jordan-woyak)
5.0-10996 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Qt: Move CPU Emulation Engine options to the Advanced tab (PR #8408 from ethteck)
5.0-10993 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες NetPlay: Allow Wii Remote buffer size to decrease (PR #8403 from jordan-woyak)
5.0-10991 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες CMake: Enable SDL by default on macOS. (PR #8406 from jordan-woyak)
5.0-10989 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες WiimoteEmu: Tilt fixes. (PR #8390 from jordan-woyak)
5.0-10985 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Qt/AboutDialog: Clean up code a bit (PR #8402 from spycrab)
5.0-10983 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες RegisterWidget: Fix view in code/memory (PR #8387 from sepalani)
5.0-10981 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Android Studio 3.5.1 Updates (PR #8381 from Ebola16)
5.0-10979 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες ControllerEmu: Clamp results of trigger/slider states to prevent integer overflow later on. (PR #8407 from jordan-woyak)
5.0-10977 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες SignatureDB: Add missing selectors (PR #8400 from sepalani)
5.0-10975 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Qt/Debugger/CodeWidget: Allow pressing 'enter' in address search box. (PR #8405 from AdmiralCurtiss)
5.0-10973 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Add /Source/Android/app/.cxx/ to .gitignore (PR #8404 from JosJuice)
5.0-10971 πριν από 5 μήνες, 4 εβδομάδες Improvements to WorkQueueThread (PR #8395 from CookiePLMonster)
5.0-10969 πριν από 5 μήνες, 4 εβδομάδες Externals/Qt: Update to 5.13.1 (PR #8401 from spycrab)
5.0-10967 πριν από 6 μήνες WiimoteEmu: Fix an outdated comment. (PR #8398 from jordan-woyak)
5.0-10965 πριν από 6 μήνες Fix FifoCI (PR #8397 from stenzek)
5.0-10962 πριν από 6 μήνες FixedSizeQueue: Work around GCC generating large amounts of debug info (PR #8386 from stenzek)