5.0-11700 πριν από 7 μήνες HW/WiimoteEmu: Fix Classic Controller triggers. (PR #8653 from jordan-woyak)
5.0-11698 πριν από 7 μήνες Qt: Re-enable Dark Mode support (PR #8640 from spycrab)
5.0-11696 πριν από 7 μήνες InputCommon/DolphinQt: Mapping related race fixes and cleanups. (PR #8643 from jordan-woyak)
5.0-11688 πριν από 7 μήνες Qt/TAS: Improve TAS windows (PR #8633 from spycrab)
5.0-11686 πριν από 7 μήνες InputCommon: Constify Device::Input::IsDetectable function. (PR #8638 from jordan-woyak)
5.0-11684 πριν από 7 μήνες InputCommon: Add support for Wii Remotes in ControllerInterface (PR #8575 from jordan-woyak)
5.0-11674 πριν από 7 μήνες Translation resources sync with Transifex
5.0-11673 πριν από 7 μήνες, 1 εβδομάδα Windows GUI: Use QMenu font (Segoe UI) for entire application (PR #8632 from jimbo1qaz)
5.0-11671 πριν από 7 μήνες, 1 εβδομάδα Common: Avoid std::function overhead in ScopeGuard (PR #8630 from leoetlino)
5.0-11669 πριν από 7 μήνες, 1 εβδομάδα Fix Gecko codes loading (PR #8542 from Itrimel)
5.0-11667 πριν από 7 μήνες, 1 εβδομάδα CMake: Fix building ARM64 on Windows (PR #8627 from spycrab)
5.0-11665 πριν από 7 μήνες, 2 εβδομάδες DolphinQt/Mapping: Tweak "Dead Zone" and "Gate" colors. (PR #8603 from jordan-woyak)
5.0-11663 πριν από 7 μήνες, 2 εβδομάδες Fix VolumeVerifier not showing a problem for invalid partitions (PR #8621 from JosJuice)
5.0-11661 πριν από 7 μήνες, 2 εβδομάδες InputCommon: Clean up creation of inputs. (PR #8617 from jordan-woyak)
5.0-11659 πριν από 7 μήνες, 2 εβδομάδες InputCommon: Only update setting expressions when the input gate is enabled. (PR #8624 from jordan-woyak)
5.0-11657 πριν από 7 μήνες, 2 εβδομάδες VolumeVerifier: Ignore invalid partitions in GetBiggestReferencedOffset (PR #8622 from JosJuice)
5.0-11655 πριν από 7 μήνες, 2 εβδομάδες Update to Qt 5.14.1 (PR #8623 from spycrab)
5.0-11653 πριν από 7 μήνες, 2 εβδομάδες InputCommon: Eliminate some duplicated button threshold logic. (PR #8616 from jordan-woyak)
5.0-11651 πριν από 7 μήνες, 2 εβδομάδες Fix another implicit false-to-nullptr conversion (PR #8620 from magiblot)
5.0-11649 πριν από 7 μήνες, 2 εβδομάδες DolphinQt/Debugger: Fix crash with floating debugger windows (PR #8618 from encounter)