5.0-11788 πριν από 6 μήνες Boot: Change pre-defined setting.txt CODE values (PR #8678 from JosJuice)
5.0-11786 πριν από 6 μήνες Qt/GameListModel: Use native separators in File Path column (PR #8679 from CookiePLMonster)
5.0-11784 πριν από 6 μήνες Qt/CodeViewWidget: Make columns resizable by the user and set sensible defaults. (PR #8665 from AdmiralCurtiss)
5.0-11782 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα Translation resources sync with Transifex
5.0-11781 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα Android/JNI: Remove odd usage of the comma operator (PR #8677 from JosJuice)
5.0-11779 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα Core/HotkeyManager: Fix group names in config (PR #8655 from Techjar)
5.0-11776 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα Fix Load Wii System Menu not updating after performing a disc update (PR #8675 from Pokechu22)
5.0-11774 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα BTReal: Improve error handling for device opening (PR #8671 from leoetlino)
5.0-11772 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt: Fix gyro mapping indicator's "jitter" drawing. (PR #8674 from jordan-woyak)
5.0-11770 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα Back up Wii setting.txt and SYSCONF while emulating (PR #8672 from JosJuice)
5.0-11767 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα Android: More robust check for whether to sync channels (PR #8598 from JosJuice)
5.0-11765 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα [RFC] .gitmodules: Make Externals/Qt clone shallow (PR #8651 from spycrab)
5.0-11763 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα Movie: Make checking for existing GC saves more reliable (PR #8535 from JosJuice)
5.0-11761 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα Readme.md Tweak Command Line section (PR #8583 from Craftyawesome)
5.0-11759 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Use square stick calibration (PR #8503 from JosJuice)
5.0-11756 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα Add Windows Implementation Libraries as an external library (PR #8427 from CookiePLMonster)
5.0-11754 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα Always display the horizontal scroll bar when log word wrap is off (PR #8565 from Pokechu22)
5.0-11752 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα Hotkeys: Toggle Freelook Hotkey (PR #8597 from SirMangler)
5.0-11750 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt: Give hotkeys their own "background input" setting. (PR #8609 from jordan-woyak)
5.0-11748 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα Core/NetPlayServer: Fix session not being added to index on direct connection type (PR #8604 from Techjar)