5.0-11995 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt: Store name of user style, not path (PR #8786 from JosJuice)
5.0-11993 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες Remove redundant Config prefix from ConfigInfo/ConfigLocation (PR #8787 from leoetlino)
5.0-11991 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες Translation resources sync with Transifex
5.0-11990 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt: Add some i18n comments for recently added strings (PR #8783 from JosJuice)
5.0-11987 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες Don't assume fixed width for "Emulated memory size mismatch!" message (PR #8784 from JosJuice)
5.0-11985 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες Translation resources sync with Transifex
5.0-11984 πριν από 4 μήνες, 4 εβδομάδες Externals: Do not expose the externals directory itself as include path. (PR #8780 from degasus)
5.0-11977 πριν από 4 μήνες, 4 εβδομάδες XFMemory: SETPOSMTXINFO should be SETPOSTMTXINFO (PR #8777 from delroth)
5.0-11975 πριν από 4 μήνες, 4 εβδομάδες VolumeVerifier: Treat IOS9 as always present (PR #8774 from JosJuice)
5.0-11973 πριν από 4 μήνες, 4 εβδομάδες Require minizip 2.0.0 or newer (PR #8776 from Techjar)
5.0-11971 πριν από 4 μήνες, 4 εβδομάδες GCMemcard/MemcardManager: Make creating a new card more explicit and UX-friendly. (PR #7996 from AdmiralCurtiss)
5.0-11969 πριν από 4 μήνες, 4 εβδομάδες Configurable MEM1 and MEM2 sizes at runtime via Dolphin.ini (PR #8722 from Minty-Meeo)
5.0-11967 πριν από 4 μήνες, 4 εβδομάδες DolphinQt: Disable converting from TGC (PR #8773 from JosJuice)
5.0-11965 πριν από 4 μήνες, 4 εβδομάδες Replace the compress/uncompress actions with a convert dialog (PR #8738 from JosJuice)
5.0-11955 πριν από 4 μήνες, 4 εβδομάδες Core: Call CreateFullPath before using Backup directory (PR #8772 from JosJuice)
5.0-11953 πριν από 4 μήνες, 4 εβδομάδες Jit64/Jit64_Tables: Construct tables at compile-time (PR #8151 from lioncash)
5.0-11951 πριν από 4 μήνες, 4 εβδομάδες DolphinQt: Use qOverload where applicable (PR #8272 from lioncash)
5.0-11949 πριν από 4 μήνες, 4 εβδομάδες Qt: Fix Hotkey Controller Profile display with boxes for each Wiimote (PR #8654 from 3t13nn3)
5.0-11947 πριν από 4 μήνες, 4 εβδομάδες Remove warning of -Wstringop-truncation (PR #8688 from howard0su)
5.0-11945 πριν από 4 μήνες, 4 εβδομάδες RSO: Auto-detect RSO location in RAM (PR #8668 from sepalani)