5.0-13440 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Make WiiSave::Import() behave closer to the Wii System Menu's SD Card save copying. (PR #9409 from AdmiralCurtiss)
5.0-13434 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Fix typos and code coding conventions (PR #9404 from Filoppi)
5.0-13430 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Fix DualShockUDP not adding/removing devices correctly (PR #9418 from Filoppi)
5.0-13428 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Externals: Link against required libraries (PR #9420 from MerryMage)
5.0-13426 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα DSP: Fix write masks on AUDIO_*/AR_* MMIO registers (PR #9392 from smurf3tte)
5.0-13424 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα BitUtils: __builtin_clz is undefined when value == 0 (PR #9422 from MerryMage)
5.0-13422 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Fix cursor going to +infinite if the window size was 0 (PR #9415 from Filoppi)
5.0-13418 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα JitArm64: Do not use offsetof on non-standard-layout types (PR #9421 from MerryMage)
5.0-13416 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Arm64Emitter: Remove unused OpType enum (PR #9411 from lioncash)
5.0-13414 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Arm64Emitter: Convert ArithOption enums into enum classes (PR #9410 from lioncash)
5.0-13412 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα JitArm64_Tables: Construct tables at compile-time (PR #9401 from lioncash)
5.0-13409 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα JitArm64_RegCache: Interface cleanup (PR #9396 from lioncash)
5.0-13402 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Arm64Emitter: Interface cleanup (PR #9402 from lioncash)
5.0-13392 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Translation resources sync with Transifex
5.0-13391 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα ArmCommon: Add missing header guard (PR #9403 from lioncash)
5.0-13388 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα JitArm64_LoadStore: Explicitly annotate switch fallthrough cases (PR #9399 from lioncash)
5.0-13386 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Use storage access framework for game list (PR #9318 from JosJuice)
5.0-13374 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα IOS: Allow for heterogenous name lookup (PR #9391 from lioncash)
5.0-13371 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα SysConf: Make use of std::string_view (PR #9393 from lioncash)
5.0-13367 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Core: Use C++17 deduction guides with locked recursive mutexes (PR #9394 from lioncash)