5.0-11138 πριν από 5 μήνες DolphinNoGUI: Add a FBDev platform (PR #8343 from stenzek)
5.0-11135 πριν από 5 μήνες DolphinQt: Call OnEmulationStateChanged when creating config window panes (PR #8433 from JosJuice)
5.0-11132 πριν από 5 μήνες Disable render to main when using batch mode (PR #8437 from JosJuice)
5.0-11129 πριν από 5 μήνες VideoInterface: Don't crash when running Wii Freeloader (PR #8436 from JosJuice)
5.0-11127 πριν από 5 μήνες VI: Adjust start/end of ACV region for fields (PR #8444 from booto)
5.0-11125 πριν από 5 μήνες Android: Replace emulation rotation crash workaround with proper fix (PR #8452 from JosJuice)
5.0-11123 πριν από 5 μήνες Update GameTDB title files (PR #8457 from JosJuice)
5.0-11121 πριν από 5 μήνες DolphinQt: Fix output mapping button spacebar activation and tooltip. (PR #8450 from jordan-woyak)
5.0-11118 πριν από 5 μήνες DolphinQt: Fix the enabling/disabling of ControllersWindow buttons (PR #8449 from JosJuice)
5.0-11116 πριν από 5 μήνες Various quad-buffered ("HDMI 3D") stereo fixes (PR #8378 from stenzek)
5.0-11109 πριν από 5 μήνες DolphinQt: Make HotkeyScheduler call UpdateInput when hotkeys are disabled. (PR #8432 from jordan-woyak)
5.0-11107 πριν από 5 μήνες Android: Expand the comment for NVidiaShieldWorkaroundView (PR #8453 from JosJuice)
5.0-11105 πριν από 5 μήνες RedumpVerifier: Show an error when datfile lacks serials or versions (PR #8446 from JosJuice)
5.0-11103 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα Translation resources sync with Transifex
5.0-11102 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα Vulkan: Exclusive fullscreen support via VK_EXT_full_screen_exclusive (PR #8372 from stenzek)
5.0-11098 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα Vulkan: Optimizations for Mali with EFB2RAM on (PR #8379 from stenzek)
5.0-11094 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα Change Wii Remote tilt tooltip string based on translator feedback (PR #8438 from JosJuice)
5.0-11092 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα Fix versionCode dummy value (PR #8441 from KenJPH)
5.0-11090 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα RedumpVerifier: Fix handling of Datel Wii disc serials (PR #8443 from JosJuice)
5.0-11086 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα VolumeVerifier: Fix "The data partition is missing" false positive (PR #8442 from JosJuice)