5.0-10969 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Externals/Qt: Update to 5.13.1 (PR #8401 from spycrab)
5.0-10967 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες WiimoteEmu: Fix an outdated comment. (PR #8398 from jordan-woyak)
5.0-10965 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Fix FifoCI (PR #8397 from stenzek)
5.0-10962 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες FixedSizeQueue: Work around GCC generating large amounts of debug info (PR #8386 from stenzek)
5.0-10960 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Externals: Update Vulkan headers to 1.1.121.2 (PR #8371 from stenzek)
5.0-10958 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt: When audio backend is invalid, show nothing in dropdown (PR #8392 from JosJuice)
5.0-10956 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες HLE: Fix patching functions with the same name (PR #8370 from sepalani)
5.0-10954 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Use valid IR calibration data (PR #8292 from Pokechu22)
5.0-10952 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Add a git blame.ignoreRevsFile file (PR #8369 from JosJuice)
5.0-10950 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Remove XAudio2 (PR #8361 from ligfx)
5.0-10947 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Another AVI fix for WinAPI importers (PR #8384 from vadosnaprimer)
5.0-10945 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Drop 3D Vision Support (PR #8377 from stenzek)
5.0-10943 πριν από 3 μήνες, 4 εβδομάδες DolphinQt/Graphics: Fix NVIDIA 3D Vision support handling. (PR #8373 from jordan-woyak)
5.0-10941 πριν από 3 μήνες, 4 εβδομάδες Fix runtime stereoscopy mode switching (PR #8375 from stenzek)
5.0-10938 πριν από 3 μήνες, 4 εβδομάδες Log widget improvements (PR #8337 from CookiePLMonster)
5.0-10931 πριν από 3 μήνες, 4 εβδομάδες Translation resources sync with Transifex
5.0-10930 πριν από 4 μήνες Rebase of 'Update game settings for all PWAA games' (PR #8374 from AdmiralCurtiss)
5.0-10928 πριν από 4 μήνες QtFifoPlayer: handle FIFO load before window creation (PR #8355 from phire)
5.0-10925 πριν από 4 μήνες Core: Generate screenshot name with timestamps (PR #8333 from CookiePLMonster)
5.0-10922 πριν από 4 μήνες Enable adapter combo only if adapters are supported by current backend (PR #8324 from CookiePLMonster)