5.0-12656 15 ώρες πρίν Various GameINI updates (PR #9093 from Techjar)
5.0-12631 πριν από 1 μέρα, 15 ώρες Android: Move OSD out of the way when menu is open (PR #9075 from JosJuice)
5.0-12629 πριν από 1 μέρα, 15 ώρες Android: Wait for initialization before launching EmulationActivity (PR #9077 from JosJuice)
5.0-12627 πριν από 1 μέρα, 16 ώρες Adding AmdPowerXpressRequestHighPerformance (PR #9073 from darkain)
5.0-12625 πριν από 2 μέρες, 4 ώρες Android: Hook up the new config system (PR #8975 from JosJuice)
5.0-12616 πριν από 2 μέρες, 5 ώρες Core: Run Wiimote::Initialize before HW::Init to avoid crash (PR #9086 from JosJuice)
5.0-12614 πριν από 2 μέρες, 20 ώρες DolphinQt: Fix the panic alert deadlock, Pause on Focus Loss edition (PR #8819 from JosJuice)
5.0-12612 πριν από 3 μέρες, 3 ώρες Qt: Use better method of getting default monospace font (PR #9085 from Techjar)
5.0-12610 πριν από 3 μέρες, 3 ώρες Android: Fix touch pointer not working after activity recreation (PR #9082 from JosJuice)
5.0-12608 πριν από 3 μέρες, 3 ώρες Qt/AdvancedPane: Force UTC time for custom RTC entry (PR #9084 from Techjar)
5.0-12606 πριν από 4 μέρες, 5 ώρες BTEmu/Wiimote: Fixes and Cleanups. (PR #8985 from jordan-woyak)
5.0-12600 πριν από 4 μέρες, 21 ώρες DolphinQt: properly remove slot connection for ConfigChange when object is destructed (PR #9076 from iwubcode)
5.0-12597 πριν από 4 μέρες, 21 ώρες Android: Check for granted permission when returning to MainActivity (PR #9079 from JosJuice)
5.0-12595 πριν από 5 μέρες, 23 ώρες Android: Use Back to open the emulation menu on all devices (PR #9004 from JosJuice)
5.0-12581 πριν από 1 εβδομάδα windows: keep an extra reference to BluetoothApis.dll (PR #9039 from shuffle2)
5.0-12579 πριν από 1 εβδομάδα VideoBackends: Disable GPU Texture Decoding under MoltenVK (PR #8743 from Techjar)
5.0-12577 πριν από 1 εβδομάδα, 1 μέρα Settings: Fix incorrect config key for enabled analytics. (PR #9072 from AdmiralCurtiss)
5.0-12575 πριν από 1 εβδομάδα, 1 μέρα Jit64 codegen space reuse. (PR #8765 from AdmiralCurtiss)
5.0-12571 πριν από 1 εβδομάδα, 2 μέρες Android: Optimize imports (PR #9067 from Ebola16)
5.0-12568 πριν από 1 εβδομάδα, 2 μέρες Android: Minor cleanup (PR #9068 from Ebola16)