5.0-11598 πριν από 1 μέρα, 23 ώρες DolphinQt/GCMemcardManager: Mark string as translatable within GetErrorMessagesForErrorCode() (PR #8589 from lioncash)
5.0-11595 πριν από 1 μέρα, 23 ώρες DolphinQt: Remove unimplemented function prototypes (PR #8588 from lioncash)
5.0-11590 πριν από 2 μέρες, 18 ώρες Avoid using PDEP and PEXT on AMD Zen (PR #8586 from Techjar)
5.0-11585 πριν από 2 μέρες, 19 ώρες DolphinQt/TASCheckBox: Mark GetValue() as const (PR #8587 from lioncash)
5.0-11583 πριν από 3 μέρες, 8 ώρες Translation resources sync with Transifex
5.0-11582 πριν από 3 μέρες, 22 ώρες Core/WiimoteReal: Wii remote connection pool and source change cleanup. (PR #8548 from jordan-woyak)
5.0-11580 πριν από 3 μέρες, 22 ώρες WiimoteEmu: Nunchuk and Classic Controller calibration accuracy improvements. (PR #8552 from jordan-woyak)
5.0-11578 πριν από 3 μέρες, 23 ώρες IOS/FS: Reimplement many functions in a more accurate way (PR #8539 from leoetlino)
5.0-11558 πριν από 4 μέρες VideoCommon/OSD: Process OSD messages even when they are disabled. (PR #8582 from jordan-woyak)
5.0-11556 πριν από 4 μέρες Common/Core: Minor rvalue reference related cleanups. (PR #8579 from jordan-woyak)
5.0-11554 πριν από 4 μέρες VolumeVerifier: Report read errors to the user (PR #8585 from JosJuice)
5.0-11552 πριν από 4 μέρες, 1 ώρα InputCommon: Make "Cursor" inputs aware of the rendered aspect ratio. (PR #8581 from jordan-woyak)
5.0-11550 πριν από 4 μέρες, 1 ώρα Common/Analytics: Replace mutex with shared_mutex and minor cleanups. (PR #8577 from jordan-woyak)
5.0-11548 πριν από 4 μέρες, 2 ώρες x64Emitter: Avoid 8-bit displacement when possible (PR #8556 from Sintendo)
5.0-11542 πριν από 4 μέρες, 2 ώρες Jit64: Make DoubleToSingle a common asm routine (PR #8120 from MerryMage)
5.0-11537 πριν από 4 μέρες, 20 ώρες Add Dolphin version and current video backend to shader compilation logs (PR #8336 from Ebola16)
5.0-11535 πριν από 5 μέρες, 20 ώρες VideoCommon/TextureConversionShader: Convert over to using ShaderCode (PR #8576 from lioncash)
5.0-11532 πριν από 5 μέρες, 20 ώρες Qt/RenderWidget: Account for devicePixelRatio when auto-adjusting window size (PR #8366 from Techjar)
5.0-11530 πριν από 1 εβδομάδα DiscIO: Fix CISOFileReader::GetDataSize() (PR #8573 from JosJuice)
5.0-11528 πριν από 1 εβδομάδα Core/NetPlayServer: Sync SRAM on every game start (PR #8570 from Techjar)