5.0-10971 11 ώρες πρίν Improvements to WorkQueueThread (PR #8395 from CookiePLMonster)
5.0-10969 16 ώρες πρίν Externals/Qt: Update to 5.13.1 (PR #8401 from spycrab)
5.0-10967 πριν από 3 μέρες, 17 ώρες WiimoteEmu: Fix an outdated comment. (PR #8398 from jordan-woyak)
5.0-10965 πριν από 4 μέρες, 16 ώρες Fix FifoCI (PR #8397 from stenzek)
5.0-10962 πριν από 5 μέρες, 1 ώρα FixedSizeQueue: Work around GCC generating large amounts of debug info (PR #8386 from stenzek)
5.0-10960 πριν από 1 βδομάδα Externals: Update Vulkan headers to 1.1.121.2 (PR #8371 from stenzek)
5.0-10958 πριν από 1 βδομάδα DolphinQt: When audio backend is invalid, show nothing in dropdown (PR #8392 from JosJuice)
5.0-10956 πριν από 1 βδομάδα HLE: Fix patching functions with the same name (PR #8370 from sepalani)
5.0-10954 πριν από 1 βδομάδα Use valid IR calibration data (PR #8292 from Pokechu22)
5.0-10952 πριν από 1 βδομάδα Add a git blame.ignoreRevsFile file (PR #8369 from JosJuice)
5.0-10950 πριν από 1 βδομάδα Remove XAudio2 (PR #8361 from ligfx)
5.0-10947 πριν από 1 βδομάδα Another AVI fix for WinAPI importers (PR #8384 from vadosnaprimer)
5.0-10945 πριν από 1 βδομάδα, 2 μέρες Drop 3D Vision Support (PR #8377 from stenzek)
5.0-10943 πριν από 1 βδομάδα, 5 μέρες DolphinQt/Graphics: Fix NVIDIA 3D Vision support handling. (PR #8373 from jordan-woyak)
5.0-10941 πριν από 1 βδομάδα, 5 μέρες Fix runtime stereoscopy mode switching (PR #8375 from stenzek)
5.0-10938 πριν από 1 βδομάδα, 5 μέρες Log widget improvements (PR #8337 from CookiePLMonster)
5.0-10931 πριν από 1 βδομάδα, 5 μέρες Translation resources sync with Transifex
5.0-10930 πριν από 1 βδομάδα, 6 μέρες Rebase of 'Update game settings for all PWAA games' (PR #8374 from AdmiralCurtiss)
5.0-10928 πριν από 2 βδομάδες QtFifoPlayer: handle FIFO load before window creation (PR #8355 from phire)
5.0-10925 πριν από 2 βδομάδες Core: Generate screenshot name with timestamps (PR #8333 from CookiePLMonster)