5.0-10248 19 ώρες πρίν Add BraceWrapping/AfterCaseLabel to .clang-format (PR #8112 from Techjar)
5.0-10246 20 ώρες πρίν Jit64: Prefer MOVAPS where possible (PR #8027 from MerryMage)
5.0-10242 πριν από 1 μέρα, 9 ώρες DolphinQt/AboutDialog: Remove unnecessary QStringLiteral (PR #8107 from lioncash)
5.0-10240 πριν από 1 μέρα, 9 ώρες Core/Boot/Boot: Amend use-after-move cases in GenerateFromFile() (PR #8108 from lioncash)
5.0-10238 πριν από 2 μέρες, 9 ώρες ControllerEmu: Add support for setting the center of a ReshapableInput (PR #7992 from artemist)
5.0-10233 πριν από 2 μέρες, 9 ώρες Qt/LogConfigWidget: Show log type short names (PR #8094 from leoetlino)
5.0-10231 πριν από 5 μέρες, 7 ώρες Qt/Debugger: Fix register cell text vertical alignment (PR #8077 from leoetlino)
5.0-10229 πριν από 6 μέρες, 6 ώρες [Windows] CMake Quality of Life improvements (PR #8101 from spycrab)
5.0-10222 πριν από 1 βδομάδα, 1 μέρα Support CMake on Windows (PR #8087 from spycrab)
5.0-10203 πριν από 1 βδομάδα, 1 μέρα Translation resources sync with Transifex
5.0-10202 πριν από 1 βδομάδα, 1 μέρα Clear existing GCPadStatus when playing back DTM files (PR #8100 from flagrama)
5.0-10200 πριν από 1 βδομάδα, 3 μέρες Android: Support changing Wii Remote extension while emulating (PR #8093 from JosJuice)
5.0-10198 πριν από 1 βδομάδα, 3 μέρες Fix a race condition when shutting down audio stream (PR #8095 from leoetlino)
5.0-10196 πριν από 1 βδομάδα, 3 μέρες VideoCommon: Implement passive stereoscopic 3D (PR #8069 from iwubcode)
5.0-10194 πριν από 1 βδομάδα, 4 μέρες Qt/Debugger: Improve Code View (PR #7697 from TryTwo)
5.0-10192 πριν από 1 βδομάδα, 4 μέρες Set Cubeb as default on Windows (PR #7972 from Miksel12)
5.0-10190 πριν από 1 βδομάδα, 4 μέρες SI/GCSteeringWheel: Allow simultaneous use of accelerator and brake. (PR #7778 from jordan-woyak)
5.0-10188 πριν από 1 βδομάδα, 4 μέρες Allow interacting with the render window while configuring controllers (PR #8088 from Pokechu22)
5.0-10186 πριν από 1 βδομάδα, 4 μέρες TraversalServer: use C++ <chrono> instead of gettimeofday (PR #8091 from leoetlino)
5.0-10184 πριν από 1 βδομάδα, 4 μέρες WiimoteEmu/DolphinQt: Rename "IR" to "Point" and eliminate redundant Forward/Backward actions. (PR #8016 from jordan-woyak)