3.5-329 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Removed the need for this temporary variable.
3.5-328 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Cleans up EGL. Removes printf output with INFO_LOG and ERROR_LOG
3.5-327 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Move swap control to the host specific GLInterface files.
3.5-326 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix a potential memory leak on non-windows systems.
3.5-325 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας change projection_type to u32
3.5-324 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Revert "mem_fun -> mem_fn."
3.5-323 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας mem_fun -> mem_fn.
3.5-322 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Revert the fix for the random static audio that would sometimes occur in DSP HLE and DSP LLE. The fix caused the music in Fast - Racing League to play random sounds.
3.5-321 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix AGL.cpp
3.5-320 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Revert "Ctrl+A support in the action replay code editing menu."
3.5-319 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Ctrl+A support in the action replay code editing menu.
3.5-318 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Set the default memory card path as relative too.
3.5-317 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Save memory card paths relative to exe directory.
3.5-316 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Preset the HBeam and VBeam to 0 on boot. Fixes Densha de Go Shinkansen EX.
3.5-315 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Added a game property to disable the clearing of the data cache. This is needed by one known game, "Rubik's Puzzle Galaxy: Rush".
3.5-314 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Allow emulated wiimote to be tilted 180 degrees in each direction. (was 90) Fixes issue 3492.
3.5-313 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Remove lttc for lle on thread too.
3.5-312 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix a dumb regression from revision 4925a28f94d8.
3.5-311 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Revert my dual-core fix for FifoPlayer. Apparently it breaks more than it fixes.
3.5-310 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Actually remove lttc.