3.5-383 πριν από 8 χρόνια Fix some potential issues when blending on EFB formats without alpha. Clean up state transition tables.
3.5-382 πριν από 8 χρόνια Disable play and record buttons if an iso was selected, but is later deselected.
3.5-381 πριν από 8 χρόνια Disable start/play recording buttons when no iso is selected.
3.5-380 πριν από 8 χρόνια Only delay DI and fs IPC replies. Fixes issue 5982.
3.5-379 πριν από 8 χρόνια Fix compilation with SDL2. (based on a patch from matthewharveys) Fixes issue 5971.
3.5-378 πριν από 8 χρόνια "Fix" using SDL from externals.
3.5-377 πριν από 8 χρόνια Clean up SDL includes a bit. Maybe fix an SDL2 problem.
3.5-376 πριν από 8 χρόνια Number "unknown" axes in OSX rather than call them all "unk".
3.5-375 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Revert "Only delay DI command replies." Fix "Wii Party" again.
3.5-374 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Hopefully make wiimote speaker less crappy.
3.5-373 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fixed issue 5973. (probably)
3.5-372 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Merge branch 'more-ipc-hle-hacks'
3.5-369 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Make real wiimote speaker not cause massive input delays. Fixes issue 5966.
3.5-368 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Added a script to copy the OpenAL dll's to the main Dolphin folder on new builds.
3.5-367 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Merge branch 'ipc-hle-hacks' Thanks skid_au for testing and helping think of the solution!
3.5-358 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Merge branch 'compiler-warnings' This shouldn't break anything so I will go ahead and merge it. Disc scrubbing is tested and works. There is a minor change to how the data is read by using the File:...
3.5-356 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Modify the gettextize script to add the header and dolphin license to the dolphin-emu.pot file. Also update the pot file once more.
3.5-355 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Merge branch 'translations-update'
3.5-351 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Gameini database update/additions of Sega Soccer Slam, Tomb Raider Underworld, Zapper, SAMURAI WARRIORS KATANA and Tales of Symphonia projection hack. For Tales of Symphonia the preset projection hack...
3.5-350 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Revert "Toggle full screen when double clicking the render window."