3.5-107 πριν από 8 χρόνια Clean up some messy code issues that have been annoying me.
3.5-106 πριν από 8 χρόνια Don't show multiple exit confirmation dialogues.
3.5-105 πριν από 8 χρόνια Fix this annoying warning in ChunkFile.h
3.5-104 πριν από 8 χρόνια Always use the right user dir on windows.
3.5-103 πριν από 8 χρόνια fix byte order in osd rasterfont
3.5-102 πριν από 8 χρόνια Merge Fail: Make sure we are using the interface file to get backbuffer dimensions. GL helper function was duplicated.
3.5-80 πριν από 8 χρόνια When using the "Keep window on top option" make sure that the effect of that option ends when emulation ends when using render to main.
3.5-79 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Define NvOptimusEnablement to tell the Nvidia driver we need high performance
3.5-78 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Merge branch 'new-ax-hle'
3.5-33 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Merge branch 'immediate-removal'
3.5-3 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Don't show compress iso option for wbfs and ciso files.
3.5-2 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Truly unstable.
3.5-1 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας ... and back to unstable again
3.5-0 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Dolphin 3.5 release.
3.0-936 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Revert "VertexShaderGen: Fix a shader compilation error.". I'm an idiot :p
3.0-935 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Revert "Uninitialized usage.. or so it thought."
3.0-934 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Merge branch 'translations-update'
3.0-924 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας VertexShaderGen: Fix a shader compilation error.
3.0-923 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας TextureCacheBase: Fix a potential bug when using custom textures.
3.0-922 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Change copyright year to 2013 in the about dialog.