3.5-1167 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Revert "D3D11: Fix glitched polygon edges when MSAA is enabled."
3.5-1166 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες ups missing file for my last commit sorry
3.5-1165 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Adds support for PE performance metrics in the D3D9 backend
3.5-1164 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Fix 32bit Linux. GCC's lrotl/lrotr instrinsic functions are 32bit when building for 32bit, we require 64bit at all times, so keep using our own instead.
3.5-1163 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες D3D11: Fix glitched polygon edges when MSAA is enabled.
3.5-1161 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Fix GCC 4.8 compiling. GCC 4.8 now defines _rotl/_rotr/_lrotl/_lrotr.
3.5-1160 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Make the GUI show a translated "No audio output" sound backend string.
3.5-1159 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Fix ARM building.
3.5-1158 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Pull updated translations from Transifex.
3.5-1157 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Fix some more strings for translation, and update the catalog.
3.5-1156 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Suppress warnings.
3.5-1155 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Fix build on OS X
3.5-1154 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Merge branch 'new-ax-hle'
3.5-1124 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες real buildfix
3.5-1123 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Probably a sloppy buildfix.
3.5-1122 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Fix loading of "themes" with non-ascii character names. Fixed issue 6189. Why did GetUserPath return a non-const ref to string..?
3.5-1121 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες We can use unordered_map without pain now!
3.5-1120 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες More log elaborating. Final time I'm doing this.
3.5-1119 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Update function descriptions in GCPad.cpp and Wiimote.cpp
3.5-1118 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Fix CMake warning.