5.0-12847 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες Common/Log: Add basic fmt-capable functions to the interface. (PR #9173 from lioncash)
5.0-12845 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Convert SharedPreferences to INI Settings (simple cases) (PR #9152 from Ebola16)
5.0-12841 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες Common: Move OSThreads into Core (PR #9174 from lioncash)
5.0-12839 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες ARDecrypt: Resolve seedtable at compile-time (PR #9175 from lioncash)
5.0-12837 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες ExpressionParser: Add missing <functional> include (PR #9172 from lioncash)
5.0-12835 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες Add .ini configuration files for Phantasy Star Online Episode I&II Trial Edition and Episode III Trial Edition (PR #9113 from ShiftaDeband)
5.0-12829 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες DataReader: Make use of if constexpr where applicable (PR #9168 from lioncash)
5.0-12827 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες Qt/GCMemcardCreateNewDialog: Use zero values for formatting instead of accessing g_SRAM. (PR #9021 from AdmiralCurtiss)
5.0-12825 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες Fix builds with system LZMA when using versions of CMake before 3.14 (PR #9025 from cyrozap)
5.0-12823 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες UberShaderCommon: Migrate over to fmt (PR #9165 from lioncash)
5.0-12821 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες WiimoteEmu: Expose IR camera FOV to adjust IMU pointing sensitivity. (PR #9142 from jordan-woyak)
5.0-12818 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες DiscIO: Make WiiEncryptionCache moveable (PR #9166 from JosJuice)
5.0-12816 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες require msvc 19.27.29111 and Windows SDK 10.0.19041 (PR #9048 from shuffle2)
5.0-12814 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Allow disabling cover downloading (PR #9146 from JosJuice)
5.0-12810 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες FramebufferShaderGen: Migrate over to fmt (PR #9163 from lioncash)
5.0-12808 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες Readme: Add Buildbot header link (PR #9149 from altimumdelta)
5.0-12806 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες GeometryShaderGen: Migrate over to fmt (PR #9164 from lioncash)
5.0-12804 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες Translation resources sync with Transifex
5.0-12803 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Improve WRITE_EXTERNAL_STORAGE denial (PR #9061 from Ebola16)
5.0-12801 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες InputCommon: Dynamic Input Textures (PR #8318 from iwubcode)