5.0-11953 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Jit64/Jit64_Tables: Construct tables at compile-time (PR #8151 from lioncash)
5.0-11951 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt: Use qOverload where applicable (PR #8272 from lioncash)
5.0-11949 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Qt: Fix Hotkey Controller Profile display with boxes for each Wiimote (PR #8654 from 3t13nn3)
5.0-11947 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Remove warning of -Wstringop-truncation (PR #8688 from howard0su)
5.0-11945 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες RSO: Auto-detect RSO location in RAM (PR #8668 from sepalani)
5.0-11942 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Remove warnings of -Wsign-compare (PR #8689 from howard0su)
5.0-11940 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Cleanup warnings of -Wswitch (PR #8694 from howard0su)
5.0-11938 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες HW: cleanup warnings of -Wtype-limits (PR #8695 from howard0su)
5.0-11936 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Fix MenuTag typo (PR #8769 from Ebola16)
5.0-11934 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες SettingsHandler: Don't output null bytes (PR #8704 from JosJuice)
5.0-11932 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Debugger: Add a Network widget (PR #8753 from sepalani)
5.0-11930 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Use touch emulation of IR by default (PR #8729 from JosJuice)
5.0-11928 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Match path type to BundleUtilities when running fixup_bundle (PR #8707 from tellowkrinkle)
5.0-11926 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Don't defer EFB Copies to RAM - PMTTYD Issues (PR #8766 from teconmoon)
5.0-11924 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Qt: Display default Paths (PR #8710 from Ebola16)
5.0-11922 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Split General settings (PR #8709 from Ebola16)
5.0-11919 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες AudioPane: Do not enable DPL II quality slider with HLE audio on init (PR #8719 from CookiePLMonster)
5.0-11917 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Qt/GameList: Use KeyPress instead of KeyRelease (PR #8723 from seanyeh)
5.0-11915 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Respect Core::WantsDeterminism for DNS servers on Linux (PR #8726 from xperia64)
5.0-11913 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Cleanup warnings of -Wmissing-declarations (PR #8696 from howard0su)