5.0-11632 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Cleanup: Use std::abs instead of abs. (PR #8615 from jordan-woyak)
5.0-11630 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt: setTabKeyNavigation(false) on QTableWidget and QTableView. (PR #8606 from jordan-woyak)
5.0-11628 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt: Fix stereoscopy hotkeys. (PR #8608 from jordan-woyak)
5.0-11626 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt: Kill some unused member variables. (PR #8612 from jordan-woyak)
5.0-11624 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες Core/Jits: Adds an option to disable the register cache. (PR #8472 from degasus)
5.0-11622 πριν από 6 μήνες Externals: Update fmt to 6.1.2 (PR #8602 from lioncash)
5.0-11617 πριν από 6 μήνες ButtonManager: Fix handling of empty device id. (PR #8592 from phcoder)
5.0-11615 πριν από 6 μήνες IOS/FS: Fix CreateFullPath to not create directories that already exist (PR #8594 from leoetlino)
5.0-11613 πριν από 6 μήνες Fix DI interrupt mask ioctl names (PR #8599 from Pokechu22)
5.0-11610 πριν από 6 μήνες WiimoteEmu: Fix default IMU accelerometer mappings. (PR #8600 from jordan-woyak)
5.0-11608 πριν από 6 μήνες ControllerInterface/DSUClient: Minor cleanup. (PR #8478 from jordan-woyak)
5.0-11606 πριν από 6 μήνες Translation resources sync with Transifex
5.0-11605 πριν από 6 μήνες Vulkan: Treat VK_SUBOPTIMAL_KHR as VK_SUCCESS on Android (PR #8595 from stenzek)
5.0-11602 πριν από 6 μήνες Android: Fix typo in Skip Presenting Duplicate Frames setting name (PR #8596 from stenzek)
5.0-11600 πριν από 6 μήνες WiiRoot: Fix CopySysmenuFilesToFS directory creation (PR #8593 from leoetlino)
5.0-11598 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt/GCMemcardManager: Mark string as translatable within GetErrorMessagesForErrorCode() (PR #8589 from lioncash)
5.0-11595 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt: Remove unimplemented function prototypes (PR #8588 from lioncash)
5.0-11590 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα Avoid using PDEP and PEXT on AMD Zen (PR #8586 from Techjar)
5.0-11585 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt/TASCheckBox: Mark GetValue() as const (PR #8587 from lioncash)
5.0-11583 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα Translation resources sync with Transifex