5.0-12883 πριν από 4 μήνες UberShaderVertex: Migrate over to fmt (PR #9169 from lioncash)
5.0-12881 πριν από 4 μήνες Shaders: Remove AsciiArt shader (PR #9134 from SpaceXCheeseWheel)
5.0-12879 πριν από 4 μήνες Fix Windows CMake builds with shared zlib (PR #8846 from nyanpasu64)
5.0-12877 πριν από 4 μήνες AudioCommon: Migrate logging over to fmt (PR #9176 from lioncash)
5.0-12875 πριν από 4 μήνες Common/Matrix: Allow TVec classes to be used in constexpr contexts (PR #9180 from lioncash)
5.0-12873 πριν από 4 μήνες Replace stateful rotational matrices with quaternions. (PR #9162 from jordan-woyak)
5.0-12869 πριν από 4 μήνες Sketchy code cleanup in GCMemcard and GCMemcardDirectory. (PR #8880 from AdmiralCurtiss)
5.0-12865 πριν από 4 μήνες Android: Remove unnecessary JNI function declarations (PR #8893 from JosJuice)
5.0-12863 πριν από 4 μήνες GCMemcard: Rename unknown field to m_dtv_status (PR #8895 from sepalani)
5.0-12861 πριν από 4 μήνες Android: Get game metadata from core (PR #9078 from JosJuice)
5.0-12855 πριν από 4 μήνες Pushed required version of lib-zstd to 1.4.0 or higher (PR #8917 from jwsharpe)
5.0-12853 πριν από 4 μήνες Fixed volume of emulated wii mote speakers not being native. (PR #8927 from Filoppi)
5.0-12851 πριν από 4 μήνες Linux/XInput2: Fix keys being stuck pressed on focus loss. (PR #9160 from jordan-woyak)
5.0-12849 πριν από 4 μήνες Android: Use storage access framework for importing WADs (PR #8962 from JosJuice)
5.0-12847 πριν από 4 μήνες Common/Log: Add basic fmt-capable functions to the interface. (PR #9173 from lioncash)
5.0-12845 πριν από 4 μήνες Android: Convert SharedPreferences to INI Settings (simple cases) (PR #9152 from Ebola16)
5.0-12841 πριν από 4 μήνες Common: Move OSThreads into Core (PR #9174 from lioncash)
5.0-12839 πριν από 4 μήνες ARDecrypt: Resolve seedtable at compile-time (PR #9175 from lioncash)
5.0-12837 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα ExpressionParser: Add missing <functional> include (PR #9172 from lioncash)
5.0-12835 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Add .ini configuration files for Phantasy Star Online Episode I&II Trial Edition and Episode III Trial Edition (PR #9113 from ShiftaDeband)